Készült: 2020.09.21.05:52:54 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

241. ülésnap, 198. felszólalás
Felszólaló Dr. Latorcai János (KDNP)
Felszólalás oka A záróvita megnyitása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 9:38

Felszólalások:  <<  198  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Megkérem önöket, foglalják el helyüket, ellenőrizzék, hogy kártyájukat megfelelően elhelyezték-e a szavazógépben. Igen terjedelmes mennyiségű szavazás elé nézünk, úgyhogy helyezkedjenek el kényelmesen, tegyék szabaddá a kezüket, hogy megfelelően tudják szavazatukat leadni.

Most részletes vitára bocsátások következnek.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról szóló T/9062. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az előterjesztést 237 igen szavazattal, 25 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

(Törő Gábor: Nem működött a gép.) Mindenkinek tudni kell, hogy ha szavazás közben tette be a kártyát, már nem vesz részt a szavazásban. Kérem, hogy tessenek leülni, ha mindenki időben leül, akkor nincs ilyen probléma.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/9065. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az előterjesztést 259 igen szavazattal, 27 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló T/9063. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az előterjesztést 262 igen szavazattal, 31 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Soron következik a Költségvetési Tanács elnöke vagyonnyilatkozat-tételéről szóló törvényjavaslat zárószavazása. A mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság önálló indítványát T/8832. számon, az egységes javaslatot pedig T/8832/12. számon kapták kézhez a képviselők.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, most a határozathozatal következik. Előtte megkérdezem, hogy a kormány álláspontját kívánja-e valaki ismertetni. (Soltész Miklós jelzésére:) Nem kívánja, ezért kérdezem a tisztelt Országgyűlést elfogadja-e a T/8832. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 305 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a Felvidékről kitelepítettek emléknapjáról szóló országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Molnár Attila fideszes képviselőtársunk önálló indítványát H/6340. számon, a nemzeti összetartozás bizottsága ajánlását pedig H/6340/5. számon kapták kézhez képviselőtársaim.

(17.20)

Az előterjesztői zárszó már elhangzott, most a határozathozatalok következnek.

Az ajánlás 1. és 3. pontja nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, de a Jobbik kérte arról a szavazást.

Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás 2. és 4. pontjait támogatja. Ezek közül a 2. pontról a Jobbik külön szavazást kért.

Most kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a 4. pontban szereplő támogatott módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatot 311 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a külön szavazásra kért indítványról és annak alternatívájáról szavazunk.

Az ajánlás 2. pontjában Szili Katalin a határozati javaslat 1. és 2. pontjának módosítását javasolja, amely az emléknappá nyilvánítás és az országgyűlési tiszteletadás szabályait tartalmazza. Az indítvány elfogadása kizárja az 1. pontban szereplő javaslatot. Az előterjesztő támogatja, de a Jobbik kérésére arról külön szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 252 igen szavazattal, 65 nem ellenében, 6 tartózkodó szavazattal elfogadta.

A Jobbik kérésére figyelemmel még egy javaslatról kell döntenünk. Az ajánlás 3. pontjában Szávay István és Gaudi-Nagy Tamás képviselőtársaink a határozati javaslat 2. pontjának kiegészítését javasolják, amelyben kormányfeladatot kívánnak meghatározni.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 44 igen szavazattal, 283 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor.

Soron következik a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala és lehetőség szerint a zárószavazás is. Az előterjesztést T/8880. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/8880/4. számon kapták kézhez képviselőtársaim.

Az előterjesztői zárszó már elhangzott, most a határozathozatalok következnek. Bizottsági állásfoglalásra figyelemmel a beérkezett két javaslatról kell döntenünk.

Az ajánlás 1. pontjában Aradszki András a törvényjavaslat 2. § (1) és (2) bekezdésének az elhagyását javasolja. A rendelkezések a környezetvédelmi törvény egyes hatályát vesztő rendelkezéseit tartalmazzák. A fenntartható fejlődés bizottsága támogatja, a mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 292 igen szavazattal, 39 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Az ajánlás 2. pontjában Jávor Benedek a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdésében a vízgazdálkodási törvény 15/C. § (2) bekezdésének a módosítását javasolja a mentességi szabállyal kapcsolatban. A bizottságok nem támogatják. És önök?

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 88 igen szavazattal, 246 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot fogadott el, a zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sör.

Most soron következik a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/8886. számon, az egységes javaslatot pedig T/8886/20. számon kapták kézhez képviselőtársaim. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a záróvitában a képviselőcsoportok számára 5-5 perc, a független képviselők számára pedig 3 perc áll rendelkezésre.

Most megnyitom a záróvitát a T/8886/22. számú ajánlás egyetlen pontjára. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Jelzésre:) Igen, megadom a szót a Jobbik-képviselőcsoportból Hegedűs Lorántné képviselő asszonynak, az Országgyűlés jegyzőjének. Parancsoljon!

Felszólalások:  <<  198  >>    Ülésnap adatai