Készült: 2021.03.07.00:24:48 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

167. ülésnap (2020.11.17.), 152. felszólalás
Felszólaló Dr. Gurmai Zita (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 7:18


Felszólalások:  Előző  152  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. GURMAI ZITA, az MSZP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Államtitkár Úr! Képviselőtársaim! Régóta mondjuk, hogy a Fidesz egy embertelen és igazságtalan világot épít. A Fidesz minden törekvése arra irányul, hogy ebben az országban legyenek olyanok, akiknek mindig igazat adnak, és legyenek olyanok, akiknek sohasem lehet igazuk. Kimondhatjuk, hogy az elmúlt tíz évben a Fidesz szisztematikusan felszámolta, megszüntette az egyenlő bánásmódot, sőt intézményesítette a hátrányos megkülönböztetést jogszabályaiban, intézkedéseiben és intézményeiben, és ezt várta el alárendeltjeitől is. Most pedig ennek a folyamatnak az utolsó lépéseként megszünteti az Egyenlő Bánásmód Hatóságot is. Ennél önleleplezőbb döntést még nem hozott a Fidesz.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság megszüntetése ugyanis mindent elárul a kormánypártok embertelen értékrendjéről, igazságtalan világnézetéről. Önök, tisztelt fideszes képviselőtársaim, ezzel a lépésükkel Magyarországon intézményesítik a hátrányos megkülönböztetést. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a lehető legszélesebb körben biztosította a jogérvényesítést a hátrányos helyzetű diszkriminációnak kitett emberek számára.

Hiába mondják most önök azt, hogy csupán egy feladatkört csoportosítottak át, ez egyszerűen nem igaz. Már a törvényjavaslat benyújtása is puccsszerűen történt, hiszen az önálló képviselői indítvány mint forma, kizárja a kötelező egyeztetési eljárásokat. Pedig ez az emberi méltóságot, az esélyegyenlőséget érintő kérdésekben mégiscsak magától értetődő kellene hogy legyen. Ezen túlmenően pedig a törvényjavaslat részletei is arról árulkodnak, hogy itt nem csupán hatáskört csoportosítanak át, hanem egészen egyszerűen megszüntetik az eddigi jogérvényesítések gyakorlatát.

De nézzük csak, hogy mi is zavarja önöket! Az egyenlő bánásmódról és az egyenlőség előmozdításáról szóló törvény elfogadását 15 évvel ezelőtt kétéves egyeztető, előkészítő munka előzte meg. Ennek eredményeként Európa egyik legjobb, a diszkrimináció elleni fellépést a legszélesebb körben biztosító szabályozás született. A törvény ugyanis nemcsak az irányelvek által megkövetelt, védett tulajdonságok, hanem összesen 19 tulajdonság esetében biztosítja a diszkriminációnak kitett emberek jogérvényesítését, az etnikai hovatartozás, a nem, a kor, a szexuális identitás, a családi és egészségi állapot, de még a társadalmi származás esetére is.

A törvény a foglalkoztatáson túl az összes köz- és magánszolgáltatás  beleértve az egészségügyet és az oktatást  esetén biztosítja az egyenlő bánásmód megsértőivel szembeni fellépést.

A törvény időtállónak bizonyult, még akkor is, ha 2010 után itt-ott belenyúltak, például a szeretetteljes szegregáció érdekében vagy a szakértőket felvonultató Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület kiiktatásával. Most azonban önök a teljes Egyenlő Bánásmód Hatóságot szüntetik meg.

(17.30)

Sem a törvény szövege, sem az indoklás nem győzött meg róla, hogy valóban a diszkrimináció elleni hatékonyabb fellépés a kiváltó ok. Az önálló indítvány benyújtója például nem sokat bíbelődött a kodifikációval, egyszerűen beleírta a törvénybe, hogy az országgyűlési biztos az egyenlő bánásmódot érintő ügyekben hatóságként jár el, mégpedig az egyenlő bánásmódról szóló törvény alapján. Ezzel azonban az országgyűlési biztosról szóló törvény és maga az intézmény is egy befolyásolható és ellentmondásos torzóvá vált.

A biztos például eddig nem rendelkezett hatósági jogkörrel, ez minden ombudsman típusú szervezet működésétől idegen. Idegen az ombudsmani szereptől az is, hogy például a foglalkoztatás és a szolgáltatások területén elkövetett egyedi jogsértésekkel foglalkozzon. Az egyenlő bánásmódról szóló törvény ugyanis a szolgáltatások körében megadta a lehetőséget arra, hogy a kereskedelemtől a szórakoztatóiparig vizsgálta a diszkriminációt, de például egy megkülönböztetést tartalmazó hirdetés esetében is eljárjon. Az országgyűlési biztos pedig elsősorban az alkotmányos visszásságokat vizsgálta, amelyek az állami vagy önkormányzati szervezetek működésében tapasztalhatók, és főszabályként nem is egyedi kérelmekre, hanem vizsgálati programja alapján.

Szólni kell arról is, hogy a hatóság számos, a hatósági eljárásokon túlmutató feladatot is ellátott, ami a főosztállyá süllyesztett szervezeti egység feladata lenne a jövőben is. De kérdem én: a függetlenség csorbításával szabadon dönte az új szervezet a civil kapcsolatokról, kutatásairól, az antidiszkriminációs ismeretek terjesztéséről, az ügyek nyilvánosság elé tárásáról? Az országgyűlési biztos eddigi tevékenységét látva ez több mint aggályos. Az ENSZ és az Európai Unió emberi jogi dokumentumai a függetlenség kritériumai között említik a hatásköri, szervezeti, költségvetési függetlenség garantálását. Ezek egyike sem olvasható ki a törvényjavaslatból. Sőt, a készítők inkább törekedtek a független döntés lehetőségének kizárására a személyi garanciák kiiktatásával.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság elnökét eddig a kormányfő javaslatára a köztársasági elnök nevezte ki, méghozzá kilenc évre. A benyújtott javaslat szerint az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladatait a jövőben ellátó biztos erre a célra létrehoz egy elkülönült szervezeti egységet, amelynek vezetője, a főigazgató felett ő gyakorolja a munkáltatói jogokat. Ráadásul a javaslat azt is biztosítja, hogy az ombudsman az egyenlő bánásmódról szóló törvényben meghatározott feladatai ellátása során személyesen és erre felhatalmazott munkatársa útján is eljárhat.

Hát, mi ez, ha nem a hatósági eljárásokban egyébként tiltott hatáskörelvonás? Már a lehetőség megteremtése is ijesztő, hogy egyes ügyekben a politikai ízlés vagy az ideológiai elkötelezettség alapján hozzanak döntéseket. Megismétlem, amit az előbb mondtam: amit most a Fidesz létrehoz, egy jogi és szervezeti torzó lesz. Ez az új felállás alkalmatlan lesz arra a feladatra, amit az Egyenlő Bánásmód Hatóság eddig ellátott. Hiába lesz a hatáskör címzettje a biztos, és hiába kapja a feladatot egy általa létrehozott elkülönült szervezeti egység, az önállóságuk megszűnik. És ugyanez a helyzet az eddigi működésbe beépített szakmai és jogérvényesítési garanciákkal is, amelyek szintén eltűnnek.

Ezért teljesen nyilvánvaló, hogy az Egyenlő Bánásmód Hatóságot a Fidesz valójában megszünteti. Ami marad, az a jog érvényesítésének csupán a látszata lesz. Szégyelljék magukat! Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps az ellenzéki pártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  152  Következő    Ülésnap adatai