Készült: 2020.09.29.22:20:30 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

242. ülésnap (2017.10.02.), 48. felszólalás
Felszólaló Bencsik János (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés
Videó/Felszólalás ideje 2:58


Felszólalások:  Előző  48  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BENCSIK JÁNOS (Fidesz): Tisztelt Államtitkár Úr! A Tatai-medence települései az idei esztendőben emlékeznek meg a szénbányászat 120 évvel ezelőtti kezdeteiről, továbbá a nagy múltú szakma kultúra-, gazdaság- és társadalomformáló szerepéről. Ugyan­akkor arról sem szabad megfeledkezni, hogy az eről­tetett iparosításnak negatív hatásai is voltak. A kiter­melendő szénkészlet jelentős része a karsztvízszint alatt helyezkedett el, így annak felszínre hozatalához a vízszint süllyesztésére volt szükség. Az erőltetett vízkitermelés következtében elapadtak Tata forrásai. A forráskürtőket eltömedékelték, az évszázadokon át vizes rétként és kaszálóként használt földeket építési területté nyilvánították, majd beépítették.

A bányászati tevékenység megszűntével meg­kez­dődött a felszín alatti karsztvíztározók vissza­töl­tő­dése. Mostanra helyreállt az eredeti nyugalmi víz­szint, és egytől egyig újjáéledtek a tatai források. Az időközben beépített területeken jelenleg 8 ezer tatai él, 8 ezer tatai számára jelentenek napi gondot az egyre intenzívebbé váló források által előállított veszélyhelyzetek. A városban olyan lakóépület is talál­ható, amelynek alagsorában egy percenként 500 liter vízhozamú forrás éledt újjá. A felszínre bukó források következtében útbeszakadásokkal, a köz­mű­vek használhatatlanná válásával, továbbá a napi 30 ezer köbméternyi karsztvíz elvezetésének meg­ol­datlanságával szembesülnek az érintett lakók.

Tata város önkormányzata évekkel ezelőtt ön­erő­ből kezdte meg a veszélyforrások feltérképezését. A problémahalmaz kezelése jócskán meghaladja a helyi közösség teherbíró képességét, ezért másfél évvel ezelőtt a Belügyminisztérium segítő közre­mű­ködését kértük. Kezdeményezésünkre létrejött egy operatív munkacsoport, és néhány héttel ezelőtt egyedi kormányzati döntés is született a legégetőbb beavatkozások központi költségvetésből történő fi­nan­szírozásáról.

Tisztelt Államtitkár Úr! Közben a várost keresz­tülszelő négysávos állami közút is beszakadt, mivel az út alatt egy aktív forráskürtő helyezkedik el. Az első intervenciós csomagban nem került nevesítésre az érintett útszakasz, ezért a város lakóival együtt kérdezem, van-e remény arra, hogy belátható időn belül megszüntetésre kerül az utat érintő tart­ha­tat­lan állapot.

Továbbá kérdezem, hogy a kormány tervezi-e át­fogó intézkedési terv kidolgozását a közép-du­nán­túli újraéledő források által okozott veszélyhelyzetek felszámolására. Várom megtisztelő válaszát. (Taps a kormánypártok soraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  48  Következő    Ülésnap adatai