Készült: 2020.09.19.15:02:22 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

172. ülésnap (2016.10.10.), 236. felszólalás
Felszólaló Bencsik János (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Fenntartható fejlődés bizottsága
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 1:47


Felszólalások:  Előző  236  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BENCSIK JÁNOS, a Fenntartható fejlődés bizottságának előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! A Fenntartható fejlődés bizottsága szeptember 19-ei ülésén megtárgyalta a beszámolót és annak Országgyűlés általi elfogadását indítványozza. A bizottság az Országgyűlés és a kormány figyelmébe ajánlja az állampolgári jogok biztosi beszámolójában is rögzítetteknek megfelelően, hogy az államigazgatási és pedagógusi képzés területén a képzési tananyagokban nagyobb szerepet kell szánni a környezeti, a természeti és a fenntarthatósági szempontok érvényesülésének. A bizottság egyetért és támogatja a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes ál­tal kezdeményezett „Fák nemzetünk jövő gene­rá­ci­óiért” elnevezésű or­szá­gos faültetési programját, amelynek alapvetése, hogy minden, az adott évben születő magyar gyer­mek számára ültessünk egy fát. Cél­szerűnek tart­juk a kormány demográfiai prog­ramjához iga­zít­va a szük­séges költségvetési anyagi fedezetet is biztosítani a program végrehajtásához.

A bizottság ugyancsak fontosnak tartja ráirá­nyí­tani az Országgyűlés figyelmét a hivatal transzatlanti szabadkereskedelmi megállapodásokkal és Magyar­or­szág génmódosítás-mentességével kapcsolatos állás­foglalásaira.

Végül a bizottság egyetért a szószóló azon álláspontjával, miszerint a természeti erőforrások vé­del­me és megőrzése új szemléletű hulladék­gaz­dál­ko­dást kíván meg, különösen a körkörös gazdál­ko­dás­ra, valamint az ipari ökológiára való átállás folya­matában. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiban.)

(17.40)
Felszólalások:  Előző  236  Következő    Ülésnap adatai