Készült: 2020.07.14.16:18:24 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

244. ülésnap (2001.11.29.), 88. felszólalás
Felszólaló Tállai András (Fidesz)
Beosztás pénzügyminisztériumi politikai államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 6:31


Felszólalások:  Előző  88  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

TÁLLAI ANDRÁS pénzügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Olyan dolgokról szeretnék néhány szót váltani, amiről a mai napon még igen keveset hallhattunk: a pénzügyi kormányzatot érintő fejezeti tárgyalásokról, azok eredményeiről és legfőképpen feladatairól.

Azt gondolom, nem véletlen, hogy mind kormánypárti, mind ellenzéki oldalon kevés szó esett ezekről a dolgokról, hiszen alapvetően eredményes munkát kell, kellett elvégeznünk, amit az országjelentés teljes egészében visszaigazol.

A gazdasági és költségvetési helyzetértékelés egyébként szinte teljesen megegyezik a magyar kormány véleményével. A gazdasági helyzetet mind az elmúlt időszakban bekövetkezett előrehaladás, a stabilitás, mind a gazdasági-pénzügyi környezet előrejelezhetősége szempontjából pozitívan értékeli a jelentés. Egyértelműen pozitívan értékeli a legutóbbi időszak monetáris politikai lépéseit is, ezek a sávszélesítés, a devizaliberalizáció és a csúszó leértékelés megszüntetése.

Az infláció magas voltának megállapítása mellett a jelentés kitér annak kedvező fejleményeire is; például arra, hogy az elmúlt négy hónapban Magyarországon az infláció majdnem 3 százalékkal csökkent. Azt gondolom, ez teljes egészében igazolja a magyar kormány gazdaságpolitikáját, és nem igazak azok az ellenvélemények, amelyek szerint az átmeneti stagnálást a kormányzati gazdaságpolitikai intézkedések idézték elő.

Pozitív értékelést kap a kétéves költségvetés, amelyet kiszámíthatónak ítélnek meg, és az előrejelezhetőséget elősegítő tényezőről szól a jelentés. Fontos eleme a jelentésnek az, hogy az államadósság bruttó nemzeti termékhez viszonyított állományának csökkentését kiemeli, és azt pozitívan értékeli.

 

(14.00)

 

Én azt gondolom azonban, arról is szólni kell, ami a jelentésben nincs benne. Mi nagyon fontos tényezőnek értékeljük azt, hogy nem kap bírálatot Magyarországon az adóteher és a járulékteher mértéke. Mi úgy véljük, hogy az Európai Uniónak teljes egészében megfelelnek ezek a mértékek és ezek a nagyságok, amelyekben szintén pozitív változások tapasztalhatók.

Természetes dolog, hogy a jelentés feladatokat is tartalmaz. Ezek közül, ha megengedik, néhányat említenék, ami feltétlenül közös feladatunk, és a pénzügyi kormányzatot érinti. A szolgáltatások szabad áramlása fejezetben megemlíti, hogy a PSZÁF esetében problémás, hogy nem rendelkezik saját szabályozási jogkörrel, illetve a felügyeleti ellenőrzést is erősíteni szükséges. Szeretném fölhívni képviselőtársaim figyelmét, hogy a tőkepiacról szóló törvényjavaslat a parlament előtt van - éppen tegnap folyt a részletes vitája -, és annak része ez a javaslat, amely kétharmados törvény, már többször volt az Országgyűlés előtt, eddig nem sikerült az Országgyűléssel elfogadtatni.

Én azt kérem a képviselőktől, elsősorban az ellenzéki képviselőktől, hogy támogassák ezt a javaslatot és a tőkepiaci törvénynek ezt a részét, illetve magát a tőkepiaci törvényt is, amely teljes egészében az Európai Unió elvárásainak felel meg. Kérem tehát, hogy ezt támogassák, és szavazatukkal biztosítsák a kétharmados többséget.

Ne tegyenek úgy, mint tették azt a tőke szabad áramlása fejezethez kapcsolódóan éppen a pénzmosás, illetve az anonim betétek megszüntetése tárgyában, hiszen ezt éppen most kedden fogadta el a parlament, meg kell jegyeznem, hogy váratlanul nagy többséggel, 290 szavazattal. Azonban az azt megelőző viták során szintén nem tudta támogatni az ellenzék ezt a javaslatunkat. Ha előbb tudta volna támogatni, akkor már az országjelentésnek ez nem lett volna része. Azt gondolom, hogy átgondolták ezt a helyzetet, és úgy ítélték meg, hogy a szavazáskor már nem tehetik meg azt az országgal szemben, hogy nem támogatják ezt a törvényjavaslatot. Ezt a magatartást javasolnám az ország érdekében a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletére vonatkozó törvényjavaslat megszavazásánál.

Szeretnék még néhány gondolatot szólni az adózási fejezetről. Ez feltétlenül egy sikertörténet, hiszen a csatlakozásra váró országok tekintetében Magyarországnak sikerült ezt a fejezetet elsőként lezárni. Itt néhány átmeneti kedvezményt sikerült elérni. Ezt teljes egészében társadalompolitikai és szociálpolitikai célok indokolták, és ez elsősorban az általános forgalmi adó rendszerében érvényesül. Szeretném kiemelni, hogy a háztartási tüzelőanyagok, a távfűtés, illetve a felszolgált élelmiszerek, a közétkeztetés tekintetében 2007-ig szóló átmeneti kedvezményt kaptunk, ami azt jelenti, hogy a kedvezményes kulcsba sorolandók ezek a termékek. Azzal, hogy nem emelkedik az áfa kulcsa, több millió család részesül így támogatásban, hiszen ez mintegy 62 milliárd forint többletterhet jelentene egy adott évben a magyar családok számára. Mi ezt feltétlen eredménynek tekintjük, ami a társadalom javát szolgálja.

Még egy dolgot szeretnék említeni, ami a napokban, az elmúlt hetekben is nagy vitát váltott ki, ez a társasági és osztalékadózás kérdése. Itt a magyar kormányzat teljes egészében a Magyarországon befektetők, a magyar gazdaság érdekeit képviseli, és azt vallja, hogy a fent meglévő kedvezmények, illetve kedvezménynyújtási lehetőségek a csatlakozásig feltétlenül álljanak fenn. Azonban az is tény, hogy ezen kedvezmények nyújtása nem veszélyeztetheti a csatlakozásunkat, ezért a magyar kormányzat ebben a kérdésben is felelősen gondolkodik, és mindenképpen az Unió elvárása szerint fog ilyen tekintetben cselekedni, hangsúlyozva a magyar érdekeket.

Összességében: számunkra az országjelentés egy feladatok halmaza, és arra kérem képviselőtársaimat, hogy gondolkodjunk ebben közösen, és az előttünk lévő feladatokat - különösen ami az Országgyűlésre vonatkozik - oldjuk meg közös felelősséggel.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  88  Következő    Ülésnap adatai