Készült: 2020.07.06.11:08:23 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

150. ülésnap (2016.05.11.), 54. felszólalás
Felszólaló Vigh László (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 11:53


Felszólalások:  Előző  54  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, az előttünk fekvő 2017-es költségvetés szól a családtámogatásokról, szól a munkahelyteremtésről és szól egy tisztességes növekedésről. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban óriási utat tett meg ez az ország, és amit elértünk eredményeket, az nem a parlament, nem a kormány, hanem a magyar embereknek volt a teljesítménye. A legnagyobb teljesítmény, azt gondolom, az, hogy 3,7 millió ember helyett ma 4,3 millió dolgozik, ez mintegy 600 ezres növekmény. Én úgy gondolom, hogy erre büszke lehet minden magyar ember. Háromszáz-egy­né­hány­ezer munkanélküli van, a kormány és a parlament legfőbb célja a teljes foglalkoztatás, hogy mindannak az embernek adjunk munkát, aki szeretne dolgozni ma Magyarországon.

A gazdasági növekedésünk ebben az évben és jövőre is, úgy számoljuk, hogy olyan 3 százalék körül lesz. Ezt azért említem, mert gyakran mondták azt a tézist, hogy nem tud külön működni a magyar állam és az Európai Unió, csak egyszerre tud mozogni, egyszerre tud fejlődni. Szeretném jelezni, hogy az Unióban a GDP, a gazdasági növekedés 1-1,5 százalék lesz. Tehát egy picit mi meghazudtoljuk ezen téziseket, hiszen nagyobb mértékben növekszik a magyar gazdaság ebben az esztendőben és a következő esztendőben is, mint az Unió.

Az infláció 0 százalék körül alakul; ma reggeli adatot hallottam, olyan 0,8 százalékot mondanak erre a hónapra, de úgy gondoljuk, hogy 0 százalék körül fog menni egész évben. Aztán a munkanélküliségi rátánk, amely jelenleg olyan 6,1-6,2 százalék, abban bízunk, hogy még ebben az esztendőben 6 százalék alá tudjuk csökkenteni, de ’17-ben biztosan elérjük ezt a célt.

Én a felszólalásomban inkább most az önkormányzati szektorról szeretnék beszélni, arról az önkormányzati szektorról, amely, úgy gondolom, hogy egy sikerágazat az egész ország működésében. Ezt a sikerágazatot jövőre három dolog is nagyban segíti, nagyban támogatja, nagyban fejleszti. Ez a három dolog: a megyei TOP-pénzek, aztán a megyei jogú városok által kapott területfejlesztési operatív program pénzek és a modern városok programja kapcsán lehívható források. Én azt gondolom, ez a három nagy terület egy óriási fejlődést indít el kistelepüléseinken, nagyvárosainkban.

Ha csak szűkebb hazámat veszem, Zala megyét, oda a 8 kisvárosba és a 248 faluba mintegy 23 milliárd forint jut, és ezeket szeretnénk, ha óvodák fejlesztésére tudnánk fordítani, fogorvosi, háziorvosi rendelők felújítására, illetve középületek energetikai megújítására. Aztán a megyei jogú városok is kapnak területfejlesztési operatív pénzeket, itt az infrastruktúra-fejlesztés az egyik legfőbb cél és az intézmények felújítása.

Aztán ott a harmadik nagyon nagy célterület, a „Modern városok” program, amelynek keretében a közlekedési infrastruktúrát szeretnénk fejleszteni. Magyarország közlekedése az elmúlt száz évben nagyon centrálisan lett kiépítve, hiszen Győrből könnyen el lehet jutni Budapestre vagy Nagykanizsáról Budapestre, vagy Pécsről, de ha Győrből le szeretnénk jönni Zalaegerszegre vagy Zalaegerszegről eljutni Pécsre, az, úgy gondolom, mostanság nagyon nehéz.

A „Modern városok” program keretében mindazokat a megyei jogú városokat, amelyek jelenleg nincsenek bekapcsolva az autópályákba, kétszer kétsávos gyorsforgalmi úttal szeretnénk kivezetni az autópályákra. Azok a vállalkozások, amelyek ma meg­keresnek bennünket Zalaegerszegen és több városban, mind ezt az infrastruktúrát hiányolják. Én úgy gondolom, hogy ez a fejlődés egyik gátja, és a közeljövőben ez a költségvetés, a 2017-es ezt orvosolni fogja.

Ami nagyon nagy gond és probléma, én azt gondolom, a Dunántúlon, de már mondhatnám, az egész országban, a szakképzett munkaerő meglévő hiánya. Zalaegerszegen úgy próbálunk segíteni rajta, hogy úgy szakképzési, mint mérnöki ösztöndíjjal segítjük azokat a fiatalokat, akik gondolkodnak abban, hogy ott maradjanak helyben. A munkaerőhiányra, én azt gondolom, a következő időszakban még vissza kell térnünk, hiszen ez lesz az ország fejlődésének egyik gátja, hogyha a különböző építkezésekhez ‑ gondolok a CSOK-ra és másra ‑ nem tudunk megfelelő munkaerőt biztosítani.

Az elmúlt időszakban áttértünk az önkormányzatoknál a feladatalapú finanszírozásra, és én azt gondolom, hogy ez a rendszer stabilizálódott. Az önkormányzatok az elmúlt időszakban mintegy 1200 milliárdos adósságot halmoztak fel. Ez konszolidálva lett, illetve 2016-ban azok az önkormányzatok, amelyek nem adósodtak el, mintegy 12,5 milliárdos pluszforráshoz jutnak, második ütemben már, tehát kapnak ajándék pénzeket. Én azt gondolom, hogy az önkormányzati rendszernek ez egy óriási segítség. Még egy tétel a költségvetésben: az átlag alatti adóképességgel rendelkező önkormányzatok is kapnak kiegészítő támogatást, tehát azok az önkormányzatok, ahol nincs különösebb iparűzési, gépjármű- és más adó, őket a kormány segíti egy kiegészítő támogatással.

Nagyon nagy vita volt az elmúlt időszakban itt a parlamentben a közös hivatalok kialakítása, a körjegyzőségekről áttértünk. A költségvetésben, a ’17-esben és a ’16-osban is, úgy gondolom, ez a rendszer már jól működik. Olyan falubezárási pánikot keltettek néhányan ezzel kapcsolatban, hogy megszűnnek a kistelepülések, kisfalvak. Szeretném jelezni, hogy a közös önkormányzati hivatali működés bevált, tisztességesen, normálisan működik, és az a kétezres szám, amelyet meghoztunk anno, annak idején a létszámban, azt tudják tartani a települések.

A másik nagyon nagy tétel, ami a költségvetésben van, a közfoglalkoztatás, erre mintegy 325 milliárd forintot fordít a költségvetés. Én azt gondolom, az önkormányzatoknak egy óriási támogatást nyújtunk ezzel, mintegy 250 ezer ember dolgozik közfoglalkoztatásban. Az elmúlt időszakban sok támadás ért bennünket, hogy van-e értelme utcát seperni, aztán füvet kaszálni, de úgy gondolom, hogy erről a témáról az ellenzék egy kicsit lejött, hiszen több településen is, lehet az falu vagy város, értelmes munkával tudjuk megbízni a közmunkásokat. Ha a kisfalvakat veszem, mezőgazdasági munka keretében meg­termelik mindazokat a zöldségeket, növényeket, amelyek a település ellátásához szükségeltetnek, a helyi konyhára be tudnak termelni. Több kelet-magyarországi képviselőtársamtól is hallottam már, hogy vannak olyan nagyon szegény kistelepülések, ahol a megélhetést biztosítja a közmunkában megtermelt zöldség és növény.

(14.10)

Az elmúlt időszakban elkezdődött egy köznevelésibér-rendezés, amely, azt gondolom, a költségvetésben biztosítva van, hogy tud folytatódni. 2017-ben a bölcsődei ellátásban várható nagyobb változás, a régi bölcsődei rendszer mellett megjelenik a családi bölcsőde. Azt gondolom, hogy nagyon sok édesanya szeretne visszatérni a munka világába, segítettünk már az elmúlt időszakban azzal, hogy a gyes és gyed mellett el tudnak menni dolgozni és megmarad mind a két járandóságuk, én azt gondolom, hogy ezt folytatni kell, és ez a családi bölcsőde, azt gondolom, segít ebben.

2016-ban 71,7 milliárd, most, 2017-ben 73,9 milliárd jut közétkeztetésre, és egy új elem a közétkeztetésben, amely nagyon fontos, hogy a szünidei étkeztetést is szeretnénk megoldani, hogy a szünidőben is a gyermekek kapjanak étkezést, reggelit, ebédet és vacsorát. E célokhoz hasonlóan szeretnénk az óvodák kapacitását bővíteni és az önkormányzatok által fenntartott konyhákat fejleszteni. A helyi önkormányzatok 2017-ben mintegy 2800 milliárd forinttal gazdálkodhatnak, amelyhez a központi költségvetés 668,4 milliárdot biztosít.

A köznevelésben a települések fő feladata 2017-ben is az óvodai ellátás biztosítása, ehhez egy négyelemű finanszírozást biztosít a központi költségvetés. Az első ilyen elem az átlagbér alapú bértámogatás, a második elem az óvodapedagógusok minősítéséből fakadó többletforrásokhoz finanszírozás, a harmadik elem az óvodaműködtetési támogatás, a negyedik pedig, hogy a bejáró gyermekek utaztatásához is pénzt kaphatnak azok az önkormányzatok, akik igénylik. Az óvoda működtetésének fajlagos költsége, összege 80 ezer forint/ellátotti létszám lesz a következő időszakban.

Csak egy-két elemet emeltem ki, mert próbálok az időkeretben bennmaradni. Én úgy érzem, hogy ezek az elemek egy stabilitást, egy biztonságos működtetést tudnak adni a helyi önkormányzatoknak, a helyi kis- és nagyobb településeknek, és amit elmondtam, hogy a TOP-források és a „Modern váro­sok” program keretében pedig olyan fejlesztések tudnak megindulni, amire azt tudjuk mondani, hogy rendben van a 2017-es költségvetés. Egy olyan költségvetés fekszik előttünk, amely biztosítja a stabilitást, a növekedést, az előrejutást mindenkinek, és abban bízunk, hogy még több munkahelyet tudunk teremteni ezáltal.

Ezért nagy tisztelettel kérem képviselőtársaimat, hogy fogadják el a 2017-es költségvetést. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  54  Következő    Ülésnap adatai