Készült: 2020.09.26.11:06:56 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

145. ülésnap, 46. felszólalás
Felszólaló Lezsák Sándor (Fidesz)
Felszólalás oka módosító javaslat fenntartása elutasítva
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 31:49

Felszólalások:  <<  46  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelettel kérem képviselőtársaimat, hogy foglalják el a helyüket, és a kártyát helyezzék be. (Csenget.)

Tisztelt Országgyűlés! Most a napirend szerinti határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat. (Mozgás.) Újólag kérem, hogy foglalják el a helyüket és ellenőrizzék, hogy a kártyájukat elhelyezték‑e a szavazógépben.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a köztársasági elnök által alaptörvény‑ellenesség miatt visszaküldött, az Országgyűlés 2016. március 1-jei ülésnapján elfogadott, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló törvényhez benyújtott törvényalkotási bizottsági módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A köztársasági elnöknek aláírásra megküldött törvény szövege T/9380/12. számon, a köztársasági elnök levele T/9380/13. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető.

Tisztelt Országgyűlés! A Törvényalkotási bizottság módosító javaslatát T/9380/15. számon, jelentését pedig T/9380/16. számon terjesztette elő. Tájékoztatom önöket, hogy a Házszabály rendelkezései szerint a határozathozatal során módosító javaslat fenntartására és külön szavazás kérésére nincs lehetőség.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy a Törvényalkotási bizottság módosító javaslatáról mi a véleménye. Először arról határozunk, hogy az Országgyűlés elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/9380/15. számú módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 112 igen szavazattal, 36 nem ellenében, 24 tartózkodás mellett elfogadta.

Most következik a zárószavazás. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja‑e a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló ki nem hirdetett törvényt az imént elfogadott módosításokkal. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényt 112 igen szavazattal, 61 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik az egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló T/10099. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/10099/12. számon, összegző jelentését pedig T/10099/13. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a Házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az MSZP képviselőcsoportja az 5., 6. és 7. számú, a Jobbik képviselőcsoportja pedig a 2., 3. és 8. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

Az 5. számú módosító javaslat Korózs Lajos és képviselőtársai indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 40 igen szavazattal, 112 nem ellenében, 22 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 6. számú módosító javaslat Demeter Márta és képviselőtársai indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 60 igen szavazattal, 113 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 7. számú módosító javaslat Bangóné Borbély Ildikó és képviselőtársai indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 62 igen szavazattal, 113 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

A 2. számú módosító javaslat Lukács László György és Rig Lajos indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 58 igen szavazattal, 116 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 3. számú módosító javaslat Lukács László György és Rig Lajos indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 58 igen szavazattal, 115 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 8. számú módosító javaslat Lukács László György és képviselőtársai indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 52 igen szavazattal, 119 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/10099/12. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 141 igen szavazattal, 32 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

(11.10)

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/10099/15. sorszámú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 132 igen szavazattal, 40 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló T/10096. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/10096/6. számon, összegző jelentését pedig T/10096/7. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/10096/6. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Csöbör Katalin képviselő asszonynak jó a gépe? (Csöbör Katalin bólint.) Jó.

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 116 igen szavazattal, 35 nem ellenében, 22 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/10096/8. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 134 igen szavazattal, 34 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló T/9369. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/9369/6. számon, összegző jelentését pedig T/9369/7. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Tájékoztatom önöket, hogy a Házszabály 48. § (2) bekezdése alapján a Fidesz képviselőcsoportja az összegző módosító javaslat 2. pontjáról külön szavazást kezdeményezett. Először erről döntünk, és ezután határozunk az összegző módosító javaslat további pontjairól.

Az összegző módosító javaslat 2. pontjában a bizottság a törvényjavaslat 1. §-ának módosítását javasolja, és erről a Fidesz képviselőcsoportja kérésére, tehát külön döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e az összegző módosító javaslat 2. pontját. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontot 149 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 25 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az összegző módosító javaslat további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/9369/6. számú összegző módosító javaslatának további pontjait. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat további pontjait 136 igen szavazattal, 32 nem ellenében, 8 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/9369/9. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 136 igen szavazattal, 32 nem ellenében, 8 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosításáról szóló T/9785. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/9785/8. számon, összegző jelentését pedig T/9785/9. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a Házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az MSZP képviselőcsoportja a 3. és 4. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

A 3. sorszámú módosító javaslat Tóth Bertalan indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 65 igen szavazattal, 110 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 4. számú módosító javaslat Tóth Bertalan indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 37 igen szavazattal, 113 nem ellenében, 26 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/9785/8. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 111 igen szavazattal, 36 nem ellenében, 27 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/9785/11. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 113 igen szavazattal, 41 nem ellenében, 23 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/10092. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/10092/7. számon, összegző jelentését pedig T/10092/8. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/10092/7. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 113 igen szavazattal, 36 nem ellenében, 28 tartózkodás mellett elfogadta.

(11.20)

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisz­telt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/10092/9. szá­mú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 112 igen szavazattal, 37 nem ellenében, 28 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az igazságügyi szakértőkről szóló T/9782. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/9782/34. számon, összegző jelentését pedig T/9782/35. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a Házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja a 7., 8. és a 9. számú, a Jobbik képviselőcsoportja pedig az 5., 11. és a 20. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

A 7. számú módosító javaslat Schiffer András indítványa. Ennek elfogadása magában foglalja a 20. számú módosító javaslatot. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 60 igen szavazattal, 116 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

A 20. számú módosító javaslat Staudt Gábor indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 59 igen szavazattal, 118 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

A 8. számú módosító javaslat Schiffer András indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 64 igen szavazattal, 113 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

A 9. számú módosító javaslat Schiffer András indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 65 igen szavazattal, 112 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

Az 5. számú módosító javaslat Staudt Gábor képviselő úr indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 29 igen szavazattal, 146 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 11. számú módosító javaslat Staudt Gábor indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 28 igen szavazattal, 117 nem ellenében, 31 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/9782/34. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 113 igen szavazattal, 40 nem ellenében, 23 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/9782/38. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 111 igen szavazattal, 39 nem ellenében, 27 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló T/9786. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás.

A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/9786/9. számon, összegző jelentését pedig T/9786/10. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a Házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a Jobbik képviselőcsoportja a 4. és 5. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta, ezért először ezekről határozunk.

A 4. számú módosító javaslat Apáti István indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 58 igen szavazattal, 117 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Az 5. számú módosító javaslat Apáti István indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 60 igen szavazattal, 117 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/9786/9. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 110 igen szavazattal, 43 nem ellenében, 23 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/9786/12. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 112 igen szavazattal, 64 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Köszönöm az eddigi munkájukat. A határozathozatalok végére értünk. Most kétperces technikai szünetet rendelek el. Köszönöm szépen. (Rövid szünet.)

(A jegyzői székben dr. Tiba Istvánt
Móring József Attila váltja fel.)

(11.30)

Tisztelettel kérem azon képviselőtársaimat, akik nem vesznek most részt a munkában, hagyják el az üléstermet. Mindjárt folytatjuk. (Csenget.) Tisztelettel kérem azon képviselőtársaimat (Zaj, mozgás. ‑ Csenget.), akik nem vesznek most részt a mun­kában, hagyják el az üléstermet vagy foglaljanak helyet.

Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk munkánkat. Soron következik a magyar egészségügy jelenéről és jövőjéről című V/9837. számú politikai vita, amelyet a Jobbik, az MSZP, az LMP képviselőcsoportja, valamint független képviselők kezdeményeztek. (Folyamatos zaj.)

Kérem szépen, foglaljanak helyet, képviselőtársaim, vagy hagyják el az üléstermet. (Pillanatnyi szünet. ‑ Szabó Timea ‑ fekete pólóban, elöl „Sándor Mária és társai”, hátoldalán „Magyarország magyar egészségügy” felirattal ‑ Balog Zoltánnak egy fehér köpenyt ad át.) A politikai vita kezdeményezésére irányuló indítvány V/9837. számon, az Állami Számvevőszék tájékoztató anyaga a hálózaton megismerhető.

Tisztelt Országgyűlés! Felkérem Móring József Attila jegyző urat, hogy ismertesse a politikai vita menetét.

Felszólalások:  <<  46  >>    Ülésnap adatai