Készült: 2021.04.22.18:30:40 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

251. ülésnap (2002.02.05.), 26. felszólalás
Felszólaló Glattfelder Béla (Fidesz)
Beosztás gazdasági minisztériumi politikai államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 8:37


Felszólalások:  Előző  26  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

GLATTFELDER BÉLA gazdasági minisztériumi államtitkár, az Országos Atomenergia Bizottság nevében: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az energiáról és ezen belül a villamos energiáról, a villamosenergia-ellátás fontosságáról az elmúlt évben önök többször kaptak tájékoztatást, hiszen a kormány beterjesztette az erről szóló beszámolót, és ezt a tisztelt Ház jelentős többséggel elfogadta, valamint a múlt évben tárgyaltuk a villamos energiáról szóló törvényt is.

A hazai villamosenergia-termelés 40 százalékát a Paksi Atomerőmű biztosítja, ezért ennek nyilvánvalóan stratégiai jelentősége van a magyar energiaellátásban. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a húsz éve működő atomerőmű nemzetközi mércével mérve is kiemelkedően biztonságosan üzemel, és a szakemberek véleménye szerint még hosszú évekig képes a biztonságos és gazdaságos üzemelésre.

Atomenergiát azonban nemcsak villamosenergia-termelésre használunk. Kórházakban, orvosi laboratóriumokban vizsgálatok és kezelések tízezreit végzik a legkorszerűbb nukleáris eljárásokkal, jelentősen hozzájárulva a magyar polgárok egészségügyi helyzetének javításához. Nem is lehetséges részletesen felsorolni az ipari, a tudományos alkalmazásokat, amelyekben nukleáris technikákat használnak, ilyen teljes körű felsorolásra egyszerűen nincs lehetőség.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A szeptember 11-i események, a terrorizmus elleni összehangolt küzdelem szükségessége rávilágított a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására végzett erőfeszítések fontosságára. Hazánk az elsők között írta alá az atomsorompó-szerződést, csatlakozott a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség biztosítéki rendszeréhez. Magyarország minden szemlélő szerint példásan betartja vállalt kötelezettségeit.

 

(Az elnöki széket dr. Szili Katalin, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

 

Ugyancsak a szeptemberi támadás hívta fel a figyelmet a nukleáris létesítmények megfelelő védelmének fontosságára is. A kormány meghozta az azonnali intézkedéseket, és megkezdte a hosszabb távú feladatok felmérését. A kormány azzal, hogy beszámol az atomenergia hazai alkalmazásának biztonságáról, eleget kíván tenni törvényes kötelezettségének, és fontos feladatának tartja, hogy tájékoztassa a nyilvánosságot és önöket a nukleáris létesítmények biztonsági és környezetvédelmi helyzetéről. Az atomenergiáról szóló törvényben meghatározott feladatok végrehajtásáról a kormány az Országos Atomenergia Bizottság, az Országos Atomenergia Hivatal, valamint az érintett miniszterek útján gondoskodik.

Az előttünk fekvő 2000. évi jelentés a hatósági rendszer működéséről, a nukleáris biztonság hazai helyzetének értékeléséről és fejlesztéséről, a radioaktív hulladékok elhelyezéséről, az ember és a környezet védelmével kapcsolatos intézkedésekről, a nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségek végrehajtásáról és nem utolsósorban az Európai Unióhoz való csatlakozás előkészítéséről szól, de ezek csak a legfontosabb kérdések.

Az Országos Atomenergia Bizottság az atomenergia alkalmazása terén döntés-előkészítő feladatokat lát el az előterjesztések, programok elvi kérdéseiben, állást foglal a hatósági rendszerrel, a nukleáris biztonsággal, a sugárvédelemmel kapcsolatos hazai és nemzetközi ügyekben, koordinálja a hatóságok és a minisztériumok tevékenységét, követi az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos jogszabályok érvényesülését, a hatósági jogkörök gyakorlását.

Az Országos Atomenergia Hivatal alapvető feladata a nukleáris létesítményekkel, az atomsorompó-egyezmény végrehajtásával, a radioaktív anyagok biztosításával kapcsolatos államigazgatási, hatósági, engedélyezési és felügyeleti feladatok ellátása, valamint az ezekkel összefüggő tájékoztatás. A hivatal feladatköre kiterjed továbbá a nukleáris baleset-elhárítási felkészülésre, az atomenergia alkalmazásával összefüggő kutatás-fejlesztési tevékenységek összehangolására, értékelésére, a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartásra. Az Országos Atomenergia Hivatal a felsorolt, szerteágazó feladatainak összehangolása és az eredményes végrehajtás érdekében megkezdte a különböző ISO-szabvány szerinti minőségügyi rendszerek kialakítását.

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség az Országos Atomenergia Hivatal kérésére szakértői csoportot küldött ki a hivatal nukleáris biztonsággal összefüggő hatósági tevékenységének felülvizsgálatára. A szakértők két héten keresztül vizsgálták a hivatal tevékenységét, tapasztalataikat jelentésben összegezték, mely a következőket emeli ki: "A csoport véleménye szerint az Országos Atomenergia Hivatal messzemenő hozzáértéssel rendelkező szervezet, melynek megvannak a technikai feltételei a felelősségi körébe tartozó hatósági és műszaki területekkel kapcsolatos feladatainak ellátására."

A sugárvédelemmel, a radioaktív anyagok elhelyezésével, a környezeti sugár-egészségügyi mérésekkel kapcsolatos hatósági feladatokat az egészségügyi miniszter az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat útján látja el. A jogalkotás terén fontos lépés volt egy egészségügyi miniszteri rendelet kiadása, ezáltal az Európai Unió sugárvédelmi alapelveit bevezettük. A hatósági feladatok ellátásában saját szakterületüknek megfelelően részt vesznek az érintett minisztériumok, a központi igazgatási szervek is. A fenti felügyeleti szervek általános tapasztalataként megállapíthatjuk, hogy a magyar nukleáris létesítmények az engedélyekben, tervekben meghatározott paraméterekkel üzemeltek, a hatósági ellenőrzések során feltárt hiányosságok nem veszélyeztették a nukleáris biztonságot, az előírt intézkedéseket a létesítmények végrehajtották.

A hatósági korlátokat meghaladó sugárterhelést a tavalyi év folyamán egyetlen személy sem szenvedett el - bocsánat, a tavalyelőtti év folyamán, mert a beszámoló erre az évre vonatkozik -, sem a nukleáris létesítményekben, sem az egészségügyi felhasználások, sem más sugárveszélyes tevékenységek során.

A jelentés összefoglalja a Paksi Atomerőmű biztonságának növelésével összefüggő fejlesztéseket. Az elmúlt években végzett nemzetközi felülvizsgálatok pozitívan értékelték az erőműben folyamatosan végzett, a biztonság növelését szolgáló fejlesztéseket, és megállapították, hogy ezek eredményeképpen a Paksi Atomerőmű biztonsága nem marad el a vele egy időben épített nyugati atomerőművek színvonalától. A 2002-ben befejeződő biztonságnövelő intézkedések azt a célt szolgálják, hogy a Paksi Atomerőmű a biztonsági, műszaki, gazdasági lehetőségeket és az emberi tényezőket figyelembe véve minél tovább üzemelhessen.

Tisztelt Ház! Az Európai Unió a csatlakozási tárgyalások során vizsgálja a nukleáris biztonság helyzetét a tagjelölt országokban. A Magyarországról szóló országjelentés kedvezően értékeli az atomenergia alkalmazásának helyzetét, megállapítja, hogy a jogszabályok és a nukleáris biztonság egyéb előírásai korszerűek és megfelelnek a nyugat-európai országokban alkalmazott elveknek. A nukleáris biztonsággal foglalkozó témakör az energia fejezetben ideiglenesen lezárásra is került, Magyarország nem kér átmeneti mentességet. Az Európai Unióval való együttműködést és csatlakozásunk előkészítését az atomenergia alkalmazása területén megkönnyítette az a körülmény, hogy hazánk részese az atomenergia biztonságos alkalmazásának szabályozására létrejött átfogó nemzetközi megállapodásoknak.

Az elmondottakat összefoglalva elmondhatom, hogy az atomenergia hazai alkalmazása 2000-ben mind a hazai jogszabályokban előírtakkal összevetve, mind nemzetközi mércével mérve megfelelt a szigorú követelményeknek. Kérem ezért a tisztelt Országgyűlést, hogy a beszámolót és az arról szóló határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék, megtisztelő figyelmüket pedig köszönöm. (Taps a kormánypártok soraiból.)

 

 

(10.10)

 

 
Felszólalások:  Előző  26  Következő    Ülésnap adatai