Készült: 2020.07.02.22:24:34 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

197. ülésnap (2012.06.04.), 80. felszólalás
Felszólaló Dr. Rétvári Bence (KDNP)
Beosztás közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka interpelláció szóban megválaszolva
Videó/Felszólalás ideje 4:07


Felszólalások:  Előző  80  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. RÉTVÁRI BENCE közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Ház! Ahogy ön is idézte, az alaptörvényünk e tekintetben teljesen világosan fogalmaz, és kijelöli a magyar politika irányát mindaddig, amíg ez az alaptörvényi cikkely, a D) cikk hatályban van. "Magyarország, az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva, felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, a szülőföldön való boldogulásukat, valamint előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal."

Ez egyértelmű feladatává teszi Magyarországnak, hogy nem pusztán egyéni szabadságjogokat, nem pusztán kulturális jogokat, hanem helyi közösségi önkormányzataik létrehozatalát, tehát az autonómiát kell hogy előmozdítsa mindenkoron, hiszen ez a határon túli magyaroknak és mindenki másnak is a legelőnyösebb. Szintén felhívnám a figyelmét, hogy itt nemcsak kibővült, hanem, hogy úgy mondjam, súlyt is váltott ez a szakasz, hiszen a korábbi alkotmányban csak "felelősséget érez" volt a kifejezés, itt "felelősséget visel", tehát ez egy folyamatos kötelezettséget jelent a magyar kormány számára mindenkor, hogy ezt megtegye.

Ennek, ahogy ön is mondta, nagyon fontos része az oktatás, hiszen ott kell kezdeni. Éppen ezért az új Nemzeti alaptantervben szerepel már az a mondat, több más mellett, amit tudnék önnek idézni, hogy kiemelten kezeli az ország és tágabb környezete a Kárpát-medence és különösen a környező országokban élő magyarság életének megismertetését. Tehát ha meg akarjuk előzni azt, hogy még egyszer a 2004. december 5-ihez hasonló sajnálatos vagy szégyenletes eredmény jöjjön ki egy népszavazás során, vagy bármikor is az emberek hangulata, álláspontja elutasító legyen a határon túli magyarokkal kapcsolatban, például a Nemzeti alaptantervnél nagyon fontos ezt elkezdenünk.

De ön is tudja, ön is ismeri, hogy ugyanilyen fontos a Határtalanul-program. Ennek a keretében eddig 15 130 diák és 1207 tanár látogatott meg határon túli magyar közösségeket. Ha szintén arra törekszünk, amit ön is mond, hogy határon inneni és határon túli magyar megismerje egymást, az ő törekvéseiket, egy székelyföldi autonómiatörekvést, a felvidéki magyarok törekvéseit, vajdaságiak törekvéseit a magyarországi magyarok egy felnövekvő nemzedékben fontosnak és támogatandónak ítéljék meg, akkor ennek egyik alapja az, ha meglátogatják, megismerik őket, onnantól kezdve sokkal inkább tudnak azonosulni a céljaikkal, és sokkal nagyobb lesz a konszenzus, sokkal nagyobb lesz az aktivitás anyaországon belül is a határon túliak támogatásával kapcsolatban. Eddig csak Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben és Délvidéken jártak, de mostantól Szlovéniába és Horvátországba is mennek ezek a fiatalok, hogy többféle helyen ismerjék meg a határon túli magyarok problémáit.

Ön is tudja, hogy felállt a nemzetpolitikai tárcaközi bizottság, ön is tudja, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő hivatott ezeknek a támogatásoknak a kiutalására, amelyeket a MÁÉRT és más szempontok szerint igyekszünk a határon túli magyaroknak juttatni. Szintén az oktatással kapcsolatban külön regionális pályázata volt a Bethlen Gábor Alapkezelőnek, a Wekerle-tervben igyekszünk a Kárpát-medencei gazdasági övezetet létrehozni, erre hamarosan miniszteri biztost nevezünk ki. Nemzetstratégiai szempontból kiemelkedő jelentőségű intézményeknek igyekszünk nem egyedi, hanem állandó támogatást nyújtani a kiszámíthatóság érdekében, ezenkívül a Darányi Ignác-tervnek van Kárpát-medencei agrárfejlesztési része, szintén nemzetben gondolkodva, nem csupán az ország határain belül. 2012 a külhoni magyar óvodák éve, fokozott támogatást nyújtunk nekik. Nemzetpolitikai kutatóintézet alakult tavaly, és 2014-től pedig össznemzeti határon túli magyar képviselőket is magában foglaló parlament jön létre.

Ezek mind olyan törekvések, amelyek segítik a határon túli magyarokat, érezhetik, hogy a magyar kormány kulturálisan, gazdaságilag, politikailag mögöttük áll, és nyilvánvalóan szeretnénk, ha az önrendelkezésük a saját országukban minél szélesebb körű lenne.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  80  Következő    Ülésnap adatai