Készült: 2020.07.12.19:25:47 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

83. ülésnap (2003.09.08.), 281. felszólalás
Felszólaló Karakas János (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 8:29


Felszólalások:  Előző  281  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

KARAKAS JÁNOS (MSZP): Elnök asszony, köszönöm a szót. Tisztelt Képviselőtársaim! Ezen a viszonylag késői órán nem akarom nagyon húzni az időt, ezért csak néhány kiegészítést tennék ehhez az általános vitához.

Gőgös képviselőtársam lényegében vázolta az előttünk lévő törvénycsomag különböző módosítási irányait. Az egyik ilyen a szőlő- és borgazdálkodásról szóló törvény módosítása, ami talán kicsit szűkebbnek tűnik. Sokan vetették fel, hogy ennél sokkal többet kellene hogy tartalmazzon, de mindannyian tudjuk, akik figyelemmel kísérjük a törvényhozás folyamatát, hogy egy új bortörvény késő őszi előterjesztése várható, ami remélhetőleg ezeket a felvetéseket is meg fogja oldani.

Szeretném a jelen lévő kevés képviselő figyelmét felhívni - és kérem, aki tudja, adja tovább -, hogy ezen megnyitott paragrafusok alapján van lehetőség arra, hogy kibővítsük a borvidék és jó bortermőhelyi besorolásban szereplő községek számát. Ezzel mintegy lehetőséget is tudunk biztosítani arra, hogy minél több megfelelő szőlőterülettel és termőhellyel rendelkező terület kerülhessen be és kapjon lehetőséget például hegyközség alapítására is, és valahogy jobban csatolódjon be az általános rendezésbe.

Ami ténylegesen új fogalom itt, az újratelepítési jog kérdése. Szeretném Gőgös Zoltán képviselőtársam figyelmét felhívni a tárgyi tévedésére. Az újratelepítési jog, ha szerepel a statisztikában, az elhanyagolt szőlőre is érvényes. Ami viszont erre az esetre nem érvényes, az az, hogy szerkezetátalakítás, különösen kivágási támogatás címén viszont nem vehető figyelembe, vagy nem kapható akkora összeg, mint amire jó néhányan esetleg spekulálnak. Tehát a KSH felmérése szerint, illetve kibővítve a '96. május 1-je óta történt telepítésekkel növelt területre vonatkozik az újratelepítési jog.

Néhányan joggal észrevételezték, hogy itt igazából szerepel az AIK, olyan intézmény is, amely megszűnt. Ezt, gondolom, képviselőtársaimmal közösen tudjuk korrigálni. Illetve kicsit pontosítani kell ezek alapján az egyes intézményrendszerek egymásra építését, illetve ezeknek a jogosultságát.

Mindenféleképpen többen vetették fel, és talán majd ezt a részletes vitában kell bőven kifejtenem, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség kapcsán az kaphat csak származási bizonyítványt, aki ennek eleget tett. Néhányan felvetik ennél lényegesen komolyabb büntetés lehetőségét is, én akár a pénzbeni büntetés kérdését is megfontolandónak tartom.

Szerepel ebben a csomagban a hegyközségi törvény módosítása is. Hozzá kell tennem, hogy joggal, hisz a hegyközségek '94. évi megalapítása óta újabb és újabb tapasztalatok és kérdések merülnek fel, amelyeket mindenféleképpen folyamatosan rendezni és tisztázni kell. Jónak tartom, hogy egy kicsit a közigazgatási szakvizsga, tehát a megfelelőség oldaláról is foglalkozik a törvény ezzel a módosítások kapcsán; illetve a tisztségviselő-választás vagy a hegybíró feladatainak a pontosítása kapcsán is próbálja az eddigi tapasztalatokat beépíteni.

Hasonló módon a hegyközség működését is egyre inkább át kell hogy hassa a minőséget segítő termelés és az ehhez kapcsolódó termelési szabályozások, a fajtától kezdve akár a mustfok, illetve termésmennyiség meghatározásáig is.

 

(22.00)

 

Amit én egy picit ebben hiányolok, és gondolom, a hozzáértők ezzel jó néhányan egyet is értenek, hogy kicsit általánosnak tartom a megfogalmazását, azt, hogy költségvetési támogatásban kell részesíteni a hegyközségeket, hiszen leosztott feladatokat látnak el, illetve valahol egy kicsit azt, hogy a hegybírók jövedelmet kaphatnak, de hogy mennyit és hogyan, lehet, hogy nem e törvényben kell majd meghatározni, viszont úgy érzem, a figyelmet mindenféleképpen fel kell hívni a megfelelő javadalmazásra.

Ebben a nagy csomagban szerepel még a gyümölcstermesztésről szóló '70. évi törvényerejű rendelet módosítása is, ami látszólag egy kicsikét kilóg a rendszerből, de egyes gyümölcsfajoknál szintén ültetvénykatasztert kell vezetni, ebből adódóan nem volt más lehetőség, mint ehhez a csomaghoz hozzácsapva, így aztán nemcsak szőlővel foglalkozik az előterjesztés.

Még egy, ami nagyon fontos, az első, bevezető részekben említett újratelepítési jog ültetvénykataszter-vezetéseinek kérdéseinél, hogy a 2000. évi KSH-felmérés törvényes felhasználhatóságát ebben a csomagban igyekszik az előterjesztés rendezni; számomra egy kicsit meglepő módon, hiszen tulajdonképpen úgy oldjuk meg a kérdést, hogy minden megkérdezettnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy szerepelhessen az adata, ugyanakkor benne van az is, hogy ha ennek nem tesz eleget, akkor záros határidőn belül eleget kell tennie. Érdekes dolog, valahol az adatvédelem kérdése számomra egy kicsikét faramuci, de ha ez a jogszerű megoldás, akkor legyen ez.

Gőgös képviselőtársam a hamisítás kapcsán belefonta a jövedéki törvény módosításának az igényét is ebbe a kérdéskörbe. Remélem, ehhez kapcsolódóan nemcsak a jövedéki, hanem egyéb területen is bizonyos intézkedések sora fog megszületni. Sőt, a magam részéről kérem az államtitkár urat, hogy a hamisítások megelőzése, visszafogása érdekében az FVM szűkös keretéből, akár még az idei keretből is kapjon az OBI plusz pénzügyi támogatást, hogy vissza tudjuk fogni nemcsak a drasztikus hamisítást, hanem azt is, ami például a túlcukrozásból adódó hamisítás. Hiszen ne feledjük, jövő májustól uniós tagként nagyon kemény verseny lesz a magyar piacért is, nem csak mi fogunk harcolni az uniós piacért, és ennek érdekében mindent meg kell tennünk. Tehát gondolom, hogy a későbbi bortörvényben is hasonló szigorítások várhatók ennek érdekében, illetve úgy érzem, nekünk, törvényhozóknak is kell tennünk valamit ezért.

Összességében úgy érzem, hogy nagy általánosságban eleget tesz ez a csomag azoknak a módosítási igényeknek, amelyeket az uniós csatlakozással kapcsolatban kötelességünk megtenni. Remélem, hogy további törvények, illetve ennél sokkal, de sokkal fontosabb, hogy megfelelő rendeleti háttér is, kapcsolódnak majd ehhez a törvényhez, illetve a későbbi törvényekhez.

Köszönöm a figyelmet.

 
Felszólalások:  Előző  281  Következő    Ülésnap adatai