Készült: 2020.08.08.05:08:33 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

54. ülésnap, 194. felszólalás
Felszólaló Dr. Latorcai János (KDNP)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 17:25

Felszólalások:  <<  194  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most kérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok.

Megkérdezem Németh Zsolt államtitkár urat, óhajt-e válaszolni. (Jelzésre:) Nem. Köszönöm szépen.

Tisztelt Képviselőtársaim! Az általános vitát lezárom. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, részletes vitára nem kerül sor.

Most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/1670. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 356 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadta.

(17.40)

Soron következik az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. A mezőgazdasági bizottság önálló indítványát H/1646. számon kapták kézhez képviselőtársaim. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, részletes vitára nem kerül sor. Most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/1646. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a határozati javaslatot 300 igen szavazattal, 62 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Vitányi István és Rubovszky György képviselő urak önálló indítványát T/1507. számon, az egységes javaslatot pedig T/1507/10. számon kapták kézhez képviselőtársaim. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik.

A határozathozatal előtt megkérdezem, hogy a kormány álláspontját kívánja-e valaki ismertetni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/1507. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 258 igen szavazattal, 60 nem ellenében, 44 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most soron következik a Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett katasztrófáért viselt felelősség feltárásával és a hasonló katasztrófák jövőbeni megakadályozásához szükséges feladatok meghatározásával foglalkozó országgyűlési vizsgálóbizottság felállításáról szóló országgyűlési határozati javaslat zárószavazása. Kepli Lajos jobbikos képviselőtársunk önálló indítványát H/1351. számon, az egységes javaslatot pedig H/1351/11. számon kapták kézhez képviselőtársaim. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/1351. számú országgyűlési határozati javaslatot az egységes javaslat szövege szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a határozati javaslatot 364 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. (Taps a Jobbik padsoraiból.)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala és lehetőség szerint a zárószavazás. Balla Mihály fideszes és Vejkey Imre KDNP-s képviselők önálló indítványát T/1731. számon, az alkotmányügyi bizottság ajánlását pedig T/1731/3. számon kapták kézhez képviselőtársaim. Az előterjesztői zárszó már elhangzott, így most a határozathozatalok következnek.

Tájékoztatom önöket, hogy az ajánlás 1. pontjában szereplő indítvány nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, de az MSZP szavazást kért róla. Ebben Bárándy Gergely és Harangozó Tamás az 1. §-ban a törvény 10/A. §-ának módosításával azt javasolják, hogy miniszterelnöki felmentés csak az egyesült államokbeli nagykövetség vezetését ellátó nagyköveti tisztség esetén legyen adható. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 51 igen szavazattal, 313 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elutasította.

A Házszabály 106. § (8) bekezdése alapján elfogadott módosító javaslat hiányában most sor kerülhet a zárószavazásra is. A kormány támogató álláspontja az általános vita során már elhangzott.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosításáról szóló T/1731. számú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 256 igen szavazattal, 111 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztők indítványozták, hogy az Országgyűlés elnöke az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől. Kérdezem önöket, hozzájárulnak-e ehhez. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 255 igen szavazattal, 110 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala és lehetőség szerint a zárószavazás. Az előterjesztést T/1481. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/1481/9. és 10. számon kapták kézhez képviselőtársaim.

Megkérdezem Navracsics Tibor miniszter urat, miniszterelnök-helyettes urat, kíván-e felszólalni. (Jelzésre:) Nem kíván.

Tisztelt Képviselőtársaim! Akkor most a határozathozatalok következnek. Tájékoztatom önöket, hogy a benyújtott módosító és kapcsolódó módosító javaslatok egyike sem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, de az alapajánlásban szereplő minden indítványról a frakciók szavazást kértek. Most ezekről döntünk.

Az ajánlás 1. pontjában Szabó Timea a 2. §-ban a törvény 1. § (5) bekezdésében határidő-módosítást javasol. Az LMP kérésére szavazunk.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 64 igen szavazattal, 301 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasította.

Az ajánlás 2. pontjában Lamperth Mónika és Lendvai Ildikó a 2. §-ban a törvény 1. § (5) bekezdésének módosításával a pótösszeírás tárgyi körét bővítik. Az MSZP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 62 igen szavazattal, 299 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasította.

Az ajánlás 3. pontjában Bana Tibor és Szávay István a 3. §-ban a törvény 2. § (1) bekezdés a) pontját módosítják a törvény által el nem ismert nemzeti és etnikai kisebbséghez való tartozással kapcsolatos adatösszeírás esetén. A javaslat összefügg az 5. ponttal, így ezekről együtt döntünk. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 52 igen szavazattal, 305 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett elutasította.

Az ajánlás 4. pontjában Lamperth Mónika és Lendvai Ildikó a 3. §-ban a törvény 2. § (3) bekezdésének elhagyását kezdeményezik. Az alaprendelkezés szerint a lakások címét belső azonosítóval kell ellátni, és elkülönítetten kell kezelni. Az MSZP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 48 igen szavazattal, 302 nem ellenében, 13 tartózkodás mellett elutasította.

Az ajánlás 6. pontjában Lamperth Mónika és Lendvai Ildikó az 5. §-ban a törvény 4. § (4) bekezdésének módosításával adatkezelési szabályt változtatnak meg. Az MSZP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 61 igen szavazattal, 299 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Az ajánlás 7. pontjában Szabó Timea a 6. §-ban a törvény 7. § (3) és (4) bekezdésében szereplő időpontok módosítását kezdeményezi. Az LMP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 107 igen szavazattal, 257 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! A Házszabály 106. § (8) bekezdése alapján elfogadott módosító javaslat hiányában most sor kerülhet a zárószavazásra is.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló T/1481. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 299 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 63 tartózkodás mellett elfogadta.

(17.50)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvénnyel összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/1427. számon, az alkotmányügyi bizottság ajánlását pedig T/1427/11., 12. számon kapták kézhez. Az előterjesztői zárszó már elhangzott, így most a határozathozatalok következnek.

Tisztelt Országgyűlés! Az ajánlás 42. pontja nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért erről nem döntünk.

Az ajánlás 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 21., 23., 24., 25., 26., 27., 29., 30., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 44. és 46. pontjai sem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de az MSZP ezekről szavazást kért.

A Jobbik képviselőcsoportja indítványozta az ajánlás 19., 20. és 32. pontjairól történő határozathozatalt.

Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás 9., 14., 22., 28., 31., 41., 43., 45., 47. pontjait, valamint a kiegészítő ajánlás 1. pontjában szereplő indítványokat támogatja. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 304 igen szavazattal, 59 ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Frakciókérésnek megfelelően további javaslatokról is döntenünk kell.

Az ajánlás 1. és 3. és a hozzájuk kapcsolódó pontjaiban Ipkovich György és Lamperth Mónika a cím és a törvényjavaslat egészének módosításával azt kezdeményezik, hogy az iparjogvédelmi és szerzői jogi tárgyú törvények módosítására ne kerüljön sor. Ezek elfogadása kizárja az ajánlás 19. és 20. pontjait. Az MSZP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 60 igen szavazattal, 303 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Az ajánlás 19. pontjában Volner János a 63. §-ban a szabadalmi törvény 53. § (1) bekezdésének módosításával a betekintési jogot korlátozza. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 54 igen szavazattal, 311 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Az ajánlás 20. pontjában Volner János a 64. §-ban a szabadalmi törvény 53/D. § (1) bekezdésének módosításával kötelezővé teszi az ügyfél és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala közötti elektronikus írásbeli kapcsolattartási lehetőség biztosítását. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 106 igen szavazattal, 255 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elutasította.

Az ajánlás 2. pontjában Ipkovich György és Lamperth Mónika a 4. alcím elhagyásával azt javasolják, hogy a házasságról, a családról és a gyámságról szóló törvény ne módosuljon. Az MSZP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 60 igen szavazattal, 302 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Az ajánlás 32. pontjában Kiss Sándor a 193. §-ban a kis- és középvállalkozások támogatásáról szóló törvény 7. § (2) bekezdésének szövegmódosítását javasolja. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 100 igen szavazattal, 256 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most soron következik az egyes rendészeti tárgyú és azokkal összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/1426. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/1426/63. és 70. számon kapták kézhez. Az előterjesztői zárszó már elhangzott, így most a határozathozatalok következnek.

Felkérem Földesi Gyula jegyző urat, ismertesse az ezzel kapcsolatos információkat.

Felszólalások:  <<  194  >>    Ülésnap adatai