Készült: 2020.10.31.17:12:42 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

49. ülésnap (2007.02.19.), 257. felszólalás
Felszólaló Frankné dr. Kovács Szilvia (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 3:01


Felszólalások:  Előző  257  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

FRANKNÉ DR. KOVÁCS SZILVIA (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Két módosító javaslatot nyújtottam be a törvényjavaslatokhoz, és azért is kértem szót, mert ezeknek a módosító javaslatoknak az indokát feltétlenül szeretném egypár percben előadni.

A módosító javaslatokat két részre lehet osztani. A módosító javaslatok egyik csoportját a tartalmi módosítások képezik, a másik csoport pedig technikai javaslatokat jelent. A tartalmi módosítással kapcsolatban a 38. § módosítása tulajdonképpen tekinthető egyben technikainak is, hiszen a törvény 37. §-ában egy példálózó felsorolás szerepel, amelyet értelemszerűen logikailag is alkalmazni kell a 38. § esetében is, ugyanis az ott meghatározott eljárási szabályok nemcsak a 37. §-ban felsorolt eljárási jogsegélyekre vonatkoznak, hanem minden ilyen megkeresés teljesítésére alkalmazhatók.

A következő tartalmi módosítás a törvényjavaslat 67/M. § (1) bekezdésének c) pontját érinti, amelynek a lényege nagyon röviden összefoglalva annyi, hogy a külföldi határozat Magyarországon akkor is végrehajtható, ha a Btk. az elévülést az érintett bűncselekmény tekintetében rövidebb időtartamban határozza meg, mint a külföldi büntetőtörvény. A határozat végrehajtását azonban meg kell tagadni, ha a magyar törvények szerint a büntetést olyan régen szabták ki, hogy az már rég elévült.

Tulajdonképpen ezek lennének a tartalmi módosítások, de sajnos még a módosító javaslatok elkészítése után is találtunk hiányosságokat. Két kapcsolódó módosító javaslattal próbáltuk korrigálni és korrigáltuk is ezeket a hiányosságokat, amelyek szintén technikai módosításnak tekinthetők.

Nagyon sajnálom, hogy ilyen kicsi érdeklődés mellett kell erről a törvényjavaslatról beszélni, hiszen úgy gondolom, hogy európai uniós országként és európai uniós polgárként nagyon fontos az ítéletek végrehajtásának mikéntje, minősége és foganatba vétele, hiszen ez segíti elő az egységes jogértelmezést, hozzájárul az egységes jogalkalmazáshoz.

Úgy gondolom, hogy ez minden Magyarországon élő állampolgárnak nagyon fontos, hiszen a hétköznapi életben mi magunk is találkozhatunk olyan esettel, részeseivé válhatunk olyan történéseknek, amelyek során velünk kapcsolatban is ezeket a jogszabályokat fogják majd alkalmazni.

Köszönöm szépen, és kérem a parlament támogatását. (Taps az MSZP soraiból.)
Felszólalások:  Előző  257  Következő    Ülésnap adatai