Készült: 2020.07.13.02:11:24 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

236. ülésnap (2005.06.13.), 262. felszólalás
Felszólaló Márfai Péter (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó Informatikai bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 2:56


Felszólalások:  Előző  262  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

MÁRFAI PÉTER, az informatikai és távközlési bizottság alelnöke, a bizottság előadója: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Az informatikai és távközlési bizottság május 31-én megtárgyalta, és döntött az elektronikus információszabadságról szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról.

A többségi vélemény előadójaként előre kell bocsátanom, hogy a törvényjavaslat aktualitását mind a bizottság kormánypárti, mind ellenzéki tagjai hangsúlyozták. Tehették ezt azért, mert demokratikus berendezkedésű államként kötelességünk az állami működés átláthatóságának és az állampolgári jogok érvényesíthetőségének biztosítása.

Mivel a jogszabályok mindig az adott kor társadalmában születnek - és ez jelen esetben az elektronikus demokráciát jelenti -, ezen jogok biztosításánál törekednünk kell a technikai fejlődés által kínált eszközök és az általuk biztosított előnyök igénybevételére. Ezek az előnyök a kommunikáció oldaláról a megismerés hatékonysága és a lehető legszélesebb társadalmi részvétel.

A bizottsági ülésen Kovács Kálmán miniszter úr előterjesztésében kiemelte: a törvényjavaslat a rendszerváltáshoz kapcsolódó társadalmi, gazdasági átalakulás egyik alapvető jogszabályi környezetét, alkotmányos jogait rendezi, összhangot alkotva jogrendszerünk egészével és a nemzetközi követelményrendszerrel is.

Külön kiemelném, hogy az elektronikus információszabadságról szóló törvényjavaslat megalkotásának kiváltó oka az elmúlt évtizedben bekövetkezett technológiai váltás, amely minden eddiginél szélesebb körben kínál esélyt és lehetőséget egy új, demokratikus, az állampolgár és az állam közötti párbeszéd kialakítására.

A törvényjavaslat által szabályozott négy terület, az általános közzétételi kötelezettség, a jogalkotási folyamat nyilvánossága, a teljes hatályos joganyag internetes megismerhetősége és a bírósági határozatok közzététele megteremti a szabadságjogok sorában az elektronikus információszabadság helyét. Ugyanakkor ez a hatalmas mennyiségű adattömeg kiszélesíti az internet tartalmi szolgáltatási oldalát, és így megvalósul a modern államokra jellemző elektronikus demokrácia is. Ezek után nem meglepő, hogy a bizottság a törvényjavaslatot 7 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett általános vitára alkalmasnak találta.

Tisztelt Képviselőtársaim! Az informatikai és távközlési bizottság többségi véleményének képviselőjeként úgy hiszem, hogy nemcsak a bizottság, hanem a közéletet aktívan figyelemmel kísérő állampolgárok véleményét is képviselve kijelenthetem: az önök előtt fekvő törvényjavaslat a XXI. század Magyarországának közéleti átláthatóságát megteremtő koncepció.

Köszönöm figyelmüket. (Szórványos taps a kormánypártok soraiból.)
Felszólalások:  Előző  262  Következő    Ülésnap adatai