Készült: 2020.06.02.11:34:47 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

228. ülésnap (2009.10.07.), 230. felszólalás
Felszólaló Révész Máriusz (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 7:43


Felszólalások:  Előző  230  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Reggel Horn Gábor megállapította, hogy Hiller István, amikor a kormányülésen a költségvetésről tárgyaltak, nem fordított túl nagy figyelmet az oktatásra. Az az igazság, ha megnézzük, abban a ritka helyzetben vagyunk, hogy Horn Gáborral egy költségvetési vitában teljesen egyet kell érteni; az oktatás helyzete is egészen drámaian alakul a következő évi költségvetésben.

A normatívák 2002 óta stagnálnak vagy csökkennek. A normatív támogatás, ha a tavalyi évhez viszonyítunk, 2010 januárjától 27 milliárd forinttal csökkenne. Az államtitkár úr azt mondta, csak az 5 százalékos járulékcsökkentést vonják el. Érdekes módon az adóemelések, az áfaemelés hatását egyébként a normatívában a kormány soha nem jelenítette meg; amikor járulékcsökkenés van, akkor azt teljes egészében levonják.

Azért, hogy mindenki érzékelje, micsoda drámai hatások vannak, hadd említsem, hogy az 50 százalékos fizetésemelés után egy első évfolyamos tanulót a költségvetés 187 ezer forinttal támogatott - 187 ezer forinttal. 2010-ben, mit gondolnak, mekkora ez az összeg? 135 100 forint. Még egyszer mondom: 2002-ben 187 ezer, 2010-ben 135 ezer forint. A harmadik évfolyamon 187 ezerről 137 ezerre csökkent a támogatás mértéke, de mondhatnám a kilencedik évfolyamot is, ahol 240 ezer forint volt a támogatás, a normatíva mértéke 2002-ben, és a 240 ezer forintról 196 800 forintra csökkent. Ez egészen drámai.

Lamperth Mónika a vita folyamán délelőtt azzal érvelt, hogy de hát az önkormányzatoknak egyéb bevételei is vannak. Igaz, Lamperth Mónikának igaza van, csak a következő évben az egyéb bevételek is drámai mértékben fognak csökkenni, visszazuhanás lesz az önkormányzatok egyéb bevételeiben, kisebb lesz az adóbevétel, az iparűzési adó és még lehet sorolni.

Az önkormányzatok helyzetének drámaiságát talán az is jelzi, hogy elértük azt, hogy az önkormányzatok egyharmada önhibáján kívül hátrányos helyzetű település lett az idei évben, és a következő évben, ha ezt a költségvetést elfogadjuk, a számuk tovább növekszik.

A költségvetés az oktatás szempontjából egyébként számos helyen alkotmányosan is aggályos. Például a beterjesztett költségvetés - erről tudok beszélni - megszüntetné a két tannyelvű osztályokat. A két tannyelvű osztályba hatéves korában jelentkezik a gyerek, abban a tudatban, hogy tizennégy éves koráig oda fog járni, ezzel a tudattal jelentkezett oda a szülő. Ezt egyik évről a másikra megszüntetni, mindenképpen alkotmányosan kérdéses, hogy lehet-e ilyent. Ha önök ezt mégis így terjesztenék be, vagy így hagynák, akkor ezt az Alkotmánybíróságon megtámadjuk, és az Alkotmánybíróság ezt valószínűleg el is kaszálná. Egyébként nem csoda, hogy már jelezték, ezen el is fognak gondolkodni, mert ezt mégsem tartják lehetségesnek, hogy ezt egyik évről a másikra megszüntessék. Ráadásul az utolsó uniós felmérés szerint a magyar állampolgároknak a legrosszabb az idegennyelv-tudása, úgyhogy innentől kezdve különösen értelmetlennek tűnik ez a döntés.

Szintén alkotmányosan aggályos a tanártovábbképzés támogatásának a megszüntetése; miközben a törvény előírja, hogy hétévente egy bizonyos továbbképzés-mennyiséget el kell végezni, aközben egyébként ezek támogatása megszűnik. EU-s forrásokra hivatkoznak, de az teljesen más célt szolgál.

Külön nagy probléma a művészetoktatás normatív támogatásának a csökkentése. A térítési díjakat a csökkentés mellett az eddigiek háromszorosában maximálják. Az elmúlt években is már százezer diákkal csökkent a művészetoktatásban részt vevő diákok száma. Ha ezt a költségvetést ilyen formában fogadja el a parlament, ez azt fogja jelenteni, hogy csak azok a gyerekek fognak művészetoktatásban, zeneoktatásban részt venni, akiknek a szülei ezt meg tudják fizetni. Ez azért nagyon veszélyes, mert nagyon jól tudja, hogy például a zeneoktatás és a művészetoktatás nagyon sokszor kitörési pont a hátrányosabb helyzetű rétegek számára. Azt gondolom, elfogadhatatlan, hogy ebben - még egyszer mondom - csak a módosabb családok gyermekei tudjanak részt venni.

Nagyon hasonló a helyzet a sport területén is. Tisztelt Képviselőtársaim! A beterjesztett költségvetés megszüntetné a diáksport-normatívát. Mi lesz ennek a következménye? A szegényebb szülők gyermekei ezzel az utolsó sportolási lehetőségüket fogják elveszteni. Normális az az ország, ahol sportolni csak azok a gyermekek tudnak, akiknek a szülei ezt ki tudják fizetni? Tisztelt képviselőtársaim, ez elfogadhatatlan!

A beterjesztett költségvetésben harmadára csökken a gyermekétkeztetés támogatása is. Miután már egy hete mindenki szóvá teszi ezt, és Ferge Zsuzsától kezdve a baloldalon keresztül is mindenki támadja, tegnap hirtelen megvilágosodtak, hogy itt egy elírás történt a költségvetésben. Ígérem, hogy támogatni fogjuk, hogy ezt az elírást kijavítsák, de azt gondolom, ez is meglehetősen aggályos.

A beterjesztett költségvetés egész filozófiája egyébként több szempontból aggályos, mert éppen a fogyatékos családoktól, éppen a több gyermeket nevelő családoktól veszi el a legtöbbet, az ő vállukra helyezi a legtöbb terhet. Ennek egyébként látszanak az első jelei. A Népszabadság közölte tegnap a KSH statisztikáját, amelyben az szerepelt, hogy az idei évben eddig 2,1 százalékkal csökkent a gyermekszületések száma Magyarországon. A gyermekszületéseket egyébként már a Népszabadságban is úgy magyarázták a megszólaló demográfusok, szociológusok, hogy ezt döntően a válságkezelésre, az eddig meghozott intézkedésekre lehet visszavezetni.

Tisztelt Képviselőtársaim! Ez a költségvetés ebbe az irányba megy tovább. A következő évben várhatóan a születések száma a költségvetés következtében a demográfusok előrejelzése szerint drámai mértékben még tovább fog csökkenni, nem 2,1 százalékkal, ennél nagyobb mértékben.

Tisztelt Képviselőtársaim! Csillag István néhány hónappal ezelőtt úgy fogalmazott, hogy nagy gond van Magyarországon, mert az unokáink kakaóját isszuk meg. Ezt az a Csillag István fogalmazta meg, aki jelentős szerepet vállalt Magyarország gazdasági tönkretételében, és egyébként ennek ellenére most évente 54 millió forintot keres. Ha ezt a költségvetést, tisztelt képviselőtársaim, így fogják elfogadni, akkor ez ahhoz fog vezetni, ezt a problémát úgy oldják meg, hogy az unokáink jelentős része már meg sem fog születni.

Tisztelt Képviselőtársaim! Ez az eljárás elfogadhatatlan. Azt gondolom, ebben a válságos időszakban a gyermeket nevelő családokat nem lehet tovább terhelni. Nem normális az, hogy a gyerekek sportolását, a gyerekek étkezését, a gyerekek művészetoktatását mind-mind a gyermeket nevelő családokra terheljük.

Tisztelt Képviselőtársaim! Magyarország előtt az egyik legnagyobb kihívás a demográfiai kihívás, és ez a költségvetés ezt a problémát, ezt a gondot nem megoldja, hanem tovább mélyíti, ezért ez a költségvetés teljes egészében elfogadhatatlan.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz és a KDNP padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  230  Következő    Ülésnap adatai