Készült: 2021.05.10.06:03:46 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

152. ülésnap (2000.08.23.), 292-296. felszólalás
Felszólaló Szalai Annamária (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:35


Felszólalások:  Előző  292 - 296  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

SZALAI ANNAMÁRIA (Fidesz): "A Bács megyei olajmaffiának voltam tagja, 1991-től vagyok érintett olajügyekben," - kezdi bizonytalanul első fellépését napjaink, a nagy, meleg nyár zavaros homályából felbukkanó, immár közismert dalnoka. Először zárt körben, titokzatosan bontogatja szárnyait N. ZS., majd a házi kisszínpadon kísérli jól-rosszul megismételni betanult mondandóját. Felbuzdulva dagadó sikerén, a szöveg írói mélybe hajítják. Mondja hát a magáét, bele a kamerába. Aztán kap felkérést az ország Házának bizottsági kisszínpadára is, de nem áll kötélnek, visszavonul, nem akar kiégni - esetleg elégni, felrobbanni? Mi ez, ha nem ócska nyári ponyvaregény?

Az MSZP, fellelkesülve egy magát bűnözőnek nevező egyén zavaros, betanított szövegén, összehívatja a nyár közepén a parlament rendkívüli ülését. Ugyan miért? Elhiszi tán a zagyva mesét? Igen is meg nem is. Az valahogy mindig elsikkad fülük mellett, kiket érint valójában az olajügy. Pedig jócskán sorjáznak az MSZP-s emberek és cégek nevei az igazságszolgáltatás különféle vizsgálatain. MSZP-s képviselőtársaim azt viszont bizton hinni vélik, hogy a mostani titkosszolgálatoknak közük lehet a dolgokhoz. Hiszen ugye teljesen hihetően hangzik, hogy egy titkos ügynök, mondhatni, egy titkos szolga 18 ezer oldal, azaz 1,8 méter magas, 1 métermázsa olajos papírirathalmot ajándékozott egy bűnözőnek.

Ahogy Demeter miniszter úr is mondta volt, a hivatalban lévő nemzetbiztonsági szakszolgálatoknak nincs kapcsolatuk Nógrádi Zsolttal. Keleti úr, Nikolits úr, a Horn-Kuncze-kormány idején, amikor a legjobban burjánzott az olajgate, önök felügyelték a szolgálatokat. Akkor volt összeköttetés a szervezett bűnözés és a nemzetbiztonság között?

Tisztelt baloldali Képviselőtársaim! Az önök idejében olajozott módon milliárdok vándoroltak magánzsebekbe. Mindenki tudta, hogy vannak olajügyek; forogtak, forognak felelősök nevei: Dunai, Horn, Kuncze, Németh Miklós, Békesi - hallhatjuk. (Derültség az SZDSZ soraiban. - Közbeszólás: Annamari!) Miért nem vizsgálták saját kormányzásuk idején az olajügyeket? (Felzúdulás, közbeszólások az MSZP soraiban.) Az olaj foltot hagy; az önök regnálása idején nagy olajpacák keletkeztek, ezeket nem lehet kimosni, eltüntetni - s most önök nagy-nagy igyekezettel próbálják szétmaszatolni.

Mi, fideszesek még találgatások szintjén sem kerültünk kapcsolatba olajügyekkel. (Közbeszólás az SZDSZ soraiból: Segíthetek, ha kell!) Nincs okunk hát nyilatkoznunk érintetlenségünkről, és nem is tesszük. Amikor megalakult a polgári kormány, azt mondtuk, kevesebb történt, mint rendszerváltás, de több mint kormányváltás. Tettük ezt többek között azért, mert elhatároztuk, hogy azokat a bűnügyeket, korrupciós ügyeket, amelyeket az előző szocialista-szabad demokrata kormány nem akart felderíteni vagy szándékosan eltussolt, mi feltárjuk. (Bauer Tamás közbeszólása.)

Önök azzal, hogy most összehívták a parlament rendkívüli ülését, a megkezdett vizsgálatokat szeretnék megakadályozni, az igazságszolgáltatást hátráltatni. A parlament feloszlatásával riogatnak, az emberek jogállamban való hitét igyekeznek megrendíteni, alapozván egy feltehetően szervezett bűnözők által vezérelt marionettfigura állításaira. Ám, ha több száz - és mint közismert, nem a mi sorainkban ülő - képviselő érintett olajügyekben, miért nem öt évvel ezelőtt óhajtották volt feloszlatni a parlamentet?

Szocialista képviselőtársaim, tán akaratlanul, de tevékenységükkel a szervezett bűnözésnek asszisztálnak. Ugyan miért? (Herczog Edit bekiabál, szövege egyértelműen nem állapítható meg: "Anyám" vagy "Anyád". ) Mi viszont... (Az elnök csenget. - Moraj.)

 

ELNÖK: Képviselő Asszony! Olyan szót hallottam egy másik képviselő asszonytól, amely annyira méltatlan a parlamenthez - öntől, Herczog Edit képviselő asszony! (Közbeszólás az MSZP soraiból: Rossz a füled!) Elég jó a fülem, bár tüzér voltam, képviselő asszony, ezt a szót meghallottam, amit ön... (Derültség.), ezt a szót meghallottam. (Felzúdulás az MSZP soraiban.) Nagyon kérem, a parlament tekintélyét őrizze meg, és ilyen közbekiabálást, amelyet egy képviselőtársa már megtett, soha többé ne használjon a magyar parlamentben! (Taps a kormánypártok és a MIÉP soraiban.) Tessék, üljön le!

Folytassa, képviselő asszony!

 

SZALAI ANNAMÁRIA (Fidesz): Mi viszont kizárólag abban vagyunk érdekeltek... (Folyamatos zaj.)

 

ELNÖK: Képviselő asszony, üljön le, Szalai Annamária pedig folytassa! (Közbeszólások az MSZP soraiból: Micsoda? Hogy beszélsz?! - Ez példátlan, ne haragudjon, elnök úr!)

Megkérem az MSZP-s képviselőket, olyan kifejezést használt a képviselőtársuk, hogy ha én most..., olyan kifejezést használt a képviselő asszony (Herczog Edit: Visszautasítom!), hogy ha elmondanám, a parlament tekintélye még jobban csorbulna. Nagyon kérem, őrizzék meg a türelmüket (Herczog Edit közbeszólása.), és inkább szálljon magába a tisztelt képviselő asszony, de ilyen szót ne használjon többet, amit az előbb reflexióként mondott a felszólaló képviselő asszony beszédjére! (Taps a kormánypártok és a MIÉP soraiban.)

Tessék, folytassa, képviselő asszony!

 

SZALAI ANNAMÁRIA (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Mi, fideszesek kizárólag abban vagyunk érdekeltek, hogy ország-világ megtudja, kik az igazi bűnözők, és azok nyerjék el jól kiérdemelt büntetésüket. (Dr. Kis Zoltán közbeszólása.)

"S Ágnes asszony a patakban / Régi rongyát mossa, mossa - / Fehér leple foszlányait / A szilaj hab elkapdossa. / Oh! irgalom atyja, ne hagyj el." Kedves szocialista Képviselőtársaim! Önökről jutottak eszembe Arany János híres balladájának sorai. Az önök múltja, az önök lelkiismerete, akár a daloló bűnözőé, olajfoltos, mindhiába sikálják.

Az igazságszolgáltatás, mint ahogy azt a legfőbb ügyész úrtól, a belügyminiszter úrtól hallottuk, ha sok éves késéssel is, de működik.

MSZP-sek kezdeményezték a mai ülést. Az indítványozók alig fele van jelen. Határozati javaslatukból kiderül: nem kíváncsiak a felelősökre. Ellentétben önökkel, az ország lakosságával egyetemben mi viszont a vizsgálatok végén néven nevezzük őket.

Köszönöm figyelmüket. (Taps a Fidesz és az FKGP soraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  292 - 296  Következő    Ülésnap adatai