Készült: 2021.05.12.18:47:08 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

152. ülésnap (2000.08.23.), 22. felszólalás
Felszólaló Dr. Vastagh Pál (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó Alkotmányügyi bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 5:08


Felszólalások:  Előző  22  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. VASTAGH PÁL, az alkotmány- és igazságügyi bizottság előadója: Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Arról tájékoztatom az Országgyűlés plenáris ülését, hogy az alkotmányügyi bizottság tegnap délelőtt megtartott ülésén alapos és hosszú vita után úgy foglalt állást 4 tartózkodás és 1 ellenszavazat mellett, hogy a szocialista képviselőcsoport által benyújtott határozati javaslat általános vitára alkalmas.

A javaslattal szemben három lényegesebb ellenvélemény hangzott el, amelyeket szeretnék ismertetni, és az ezekkel kapcsolatosan kialakult álláspontot is hozzátenni.

Az első véleménycsokor az volt, hogy ez a határozati javaslat nem időszerű. Nem időszerű, mert akkor kellene az Országgyűlésnek mindezzel foglalkozni, amikor az úgynevezett olajügyeket vizsgáló bizottság a parlament asztalára teszi a jelentését, és ez lehetőséget teremt arra, hogy az Országgyűlés ennek kapcsán kialakítsa az álláspontját. Ezzel az állásponttal szemben az a vélemény vált elfogadottá a bizottság ülésén, hogy időközben az Országgyűlést, a kormányt, az egész magyar államszervezetet, az igazságszolgáltatás intézményrendszerét, az egész politikai rendszert illetően olyan vádak hangzottak el, amelyeket egy magára valamit adó országban nem lehet válasz nélkül hagyni. És ezért van szükség arra, hogy az Országgyűlés - ha kell, rendkívüli ülésén is - ezekre a vádakra megadja az egyértelmű választ, és ez segíti elő az ország belső viszonyainak stabilitását és hazánk nemzetközi tekintélyének megóvását is.

A második ellenvélemény-csoport azt tartalmazta, hogy a javaslat okafogyott. Ennek cáfolatával az előterjesztő is foglalkozott. Én annyit szeretnék ehhez hozzátenni és itt az alkotmányügyi bizottság szempontjából egy kardinális tényre rávilágítani, hogy óriási különbség van a tekintetben, hogy az elnök urat tájékoztatják bizonyos lépésekről, és egészen más a közjogi jelentősége annak, ha a parlament plenáris ülése kap szabályos, mindenre kiterjedő tájékoztatást. Tehát ez nem ugyanaz közjogi értelemben, és ezért nem látjuk okafogyottnak a javaslatban megjelölt határozati pontokat és javaslatokat.

Harmadsorban elhangzott az a kritika, hogy a határozati javaslat egyes pontjai alkotmányos aggályokat vethetnek fel, hiszen a törvényhozó hatalmi ág feladatokat kíván szabni más hatalmi ágakhoz tartozó szervezetek számára. Ezzel a véleménnyel szemben az az álláspont nyerte el a többségi támogatást, hogy valójában ez belefér a magyar alkotmányos gyakorlatba: az elmúlt tíz esztendő során számos olyan országgyűlési határozatot fogadott el a Ház, amelyben felkért más hatalmi ágakhoz tartozó szervezeteket. Példának okáért ilyen a megfigyelési ügy kapcsán legutóbb született országgyűlési határozati javaslat, amelyben konkrét ügyben kéri fel a legfőbb ügyészt eljárásra; hangsúlyozom a "felkérés" szót, és nyilvánvalóan szó sem lehet alkotmányjogi értelemben semmiféle utasításról.

Tehát az elmúlt időszak tapasztalatai és a közjogi normák alapján is azt állíthatjuk és ez a bizottság többségi véleménye, hogy ez a javaslat beleilleszthető az alkotmányos rendbe, és ilyen értelemben alkotmányossági problémákat nem vet fel.

Ugyancsak elhangzott az az észrevétel is, hogy a rendkívüli ülés összehívása túlságosan közel esik a rendes ülésszak kezdetéhez.

Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! A múlt év januárjában vagy ez év januárjában ugyanígy egy-két nap választotta el a rendkívüli ülést a rendes ülésszaktól; ez sem új gyakorlat, és ez sem elfogadhatatlan alkotmányjogi szempontból.

Végezetül annyit szeretnék hozzátenni a vita ismertetéséhez, hogy az alkotmányügyi bizottság álláspontja, a határozati javaslat támogatása megteremtette azt az alapot, amely egyben jogi kereteket ad a vitához. A tegnapi alkotmányügyi bizottsági ülés vitájának hangulata, irányultsága, tartalma, az ott elhangzott vélemények azt a reményt keltik az emberben, hogy ha ugyanilyen stílusban és szellemben folyik ma az Országgyűlés plenáris ülésének vitája, akkor ez az ülés egy tisztázó folyamatot indíthat el, még akkor is, ha sok kérdésre egy ülés keretében nem kapunk választ.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps az MSZP padsoraiban, szórványos taps az SZDSZ padsoraiban és a kormánypárti padsorokban.)

 
Felszólalások:  Előző  22  Következő    Ülésnap adatai