Készült: 2020.06.05.05:02:06 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

202. ülésnap (2005.02.28.), 320. felszólalás
Felszólaló Dr. Latorcai János (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:11


Felszólalások:  Előző  320  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. LATORCAI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! Itt a megelőző napirendi pont vitájában Horváth János képviselőtársam már kijelentette, hogy egyáltalán nem vagyunk ellenségei a magántőke-bevonással megvalósított autópálya-építéseknek, azonban ahhoz, hogy ez egyértelműen, világosan átlátható, kiszámítható és ellenőrzött formában történjen, szükséges már a tervezésnél bemutatni a remélt hatékonyságot és az elkövetkező időszakban a visszafizethetőséget az éppen majd kormányon lévő feltételrendszer adta lehetőségek szem előtt tartásával.

Herényi Károly képviselőtársam arról beszélt, hogy Nyugat-Európában szokásos gyakorlat, hogy az ország saját költségvetési forrásának egy részét, ahhoz kapcsolódóan európai uniós forrást, illetve magántőkét együttesen használnak föl ilyen típusú beruházások megvalósítására. Ő azt a kitételt is alkalmazta, hogy egyharmad-egyharmad-egyharmad arányban. Azt hiszem, itt most nem arról van szó, hogy milyen arányban szükséges rögzíteni ezeknek a pénzügyi forrásoknak a felhasználhatóságát, hanem mi sem vagyunk ellenségei annak, hogy bizonyos arányban saját költségvetési forrást, európai uniós forrást és magántőkéből származó forrást használjunk föl, és ezekkel valósuljanak meg ezek a beruházások.

Ehhez készítettünk egy módosító javaslatot, a T/14338/9. számút, aminek a lényege az, hogy ebben a feltételrendszerben is biztosítja az állami felügyeletet, teret ad magától értetődően az uniós fejlesztéseknek, az uniós források megszerzésének, ugyanakkor garantálja, hogy a tényleges kockázatot vállaló magánbefektetők profitja is egy természetesen elfogadható feltételrendszerben megtérüljön. Egy ilyen típusú javaslat, úgy hiszem, megakadályozza az erőn felüli eladósodást, és biztosítja, hogy a környezetén kívüli szankciók ne veszélyeztessék a gazdaság egyensúlyát.

Abból indultunk ki Fónagy János képviselőtársammal a közös módosító javaslatunkban, hogy a kormány 2005-re, 2006-ra és 2007-re hány kilométer autópályát szándékozik építeni, és ehhez határoztuk meg azokat az összegeket, amelyeket megítélésünk szerint ebben a törvényjavaslatban is rögzíteni kell, illetve ehhez kapcsolódóan majd az éves költségvetési törvényekben, hiszen abban az esetben, ha ezek részben itt, részben az éves költségvetési törvényekben nevesítésre kerülnek, mindenki számára egyértelműek, követhetők és ellenőrizhetők lesznek.

Úgy ítéljük meg, hogy abban a feltételrendszerben, amit a kormány vállalt, és amit az elkövetkező évekre meghatározónak tart, 2005-re 327 milliárd forintot, 2006-ra 347 milliárd forintot, 2007-re 415 milliárd forintot kell ilyen formában, ilyen beruházásokra rögzíteni, amelyeket tehát célszerű úgy megállapítani, hogy ezt az összeget saját költségvetési forrásból, európai uniós forrásból és magántőkéből kell majd megvalósítani, és ennek a megvalósításáról a mindenkori kormány gondoskodik.

(21.10)

Azt hiszem, ez így együtt egy költségvetést megelőző időszakban valamennyiünk számára garanciát ad, hogy a költségvetési vita során ez ne egy kiélezett helyzetet teremtsen, hanem valóban olyan költségvetési állapotot idézzen elő, amely a következő időszakokban a következő kormányok számára is teljesíthető, és az ország fizetőképességét szem előtt tartja.

Köszönöm szépen, elnök úr.
Felszólalások:  Előző  320  Következő    Ülésnap adatai