Készült: 2020.09.24.05:08:22 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

126. ülésnap (2015.12.15.),  96-101. felszólalás
Felszólalás oka Interpelláció megtárgyalása
Felszólalás ideje 7:39


Felszólalások:   90-95   96-101   102-107      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Tisztelt Országgyűlés! Mint hallhattuk, képviselő asszony elfogadta az államtitkári választ. Megyünk tovább. (Közbeszólás az MSZP soraiból: Idő nincs?)

Kovács József képviselő úr, a Fidesz képviselője, interpellációt nyújtott be az emberi erőforrások miniszteréhez: „Kiemelt figyelmet érdemelnek és kapnak hazánkban a fiatalok” címmel. Kovács József képviselő úré a szó. Parancsoljon, képviselő úr!

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A Fidesz-KDNP számára elsődleges, hogy minden köznevelésben részt vevő gyermek lelki és testi egészségének megőrzése és erősítése mellett ugyanolyan magas szintű ismeretekben részesüljön az iskolákban, bárhol is éljen az országban.

Ezt a célt hivatott szolgálni számos bevezetett változtatás is, mint például a fiatalok egészségmegőrzését segítő, 2015 januárjában életbe lépett menzarendelet, vagy a térítésmentes tankönyvellátás bevezetése felmenő rendszerben.

A gyermekek testi és lelki egészségének megőrzése és erősítése mellett kiemelt figyelmet fordítunk a fiatalok munkaerőpiaci elhelyezkedésére is. Huszonkétezer pályakezdő elhelyezkedése vált lehetővé a munkahelyvédelmi akciótervnek köszönhetően. Örömteli, hogy az elmúlt években Magyarországon csökkent az ifjúság munkanélküliség szintje, miközben az eurozónában ez tovább nőtt.

A Fidesz-KDNP jelentős hangsúlyt fektet a rezidensek és fiatal szakorvosok itthon tartására is. Kiemelt kormányzati cél, hogy valamennyi, a szakorvosképzést Magyarországon megkezdeni szándékozó fiatal bekapcsolódhasson a programba. A fentieken túl 2011 óta a rezidenstámogatási program is elérhető Magyarországon. Az ösztöndíjprogram bevezetése óta folyamatosan csökken a külföldi munkavállaláshoz hatósági bizonyítványt kérő orvosok száma. A háziorvosi letelepedési pályázat keretében 2014 augusztusában a legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására is pályázat került kiírásra, 80 üres praxis került betöltésre.

Tisztelt Államtitkár Úr! Milyen eredményei vannak a meghirdetett rezidensi ösztöndíjaknak és az ezzel összefüggő támogatási programoknak, és milyen intézkedéseket tesznek a fiatal szakorvosok itthon tartása érdekében? Várom megtisztelő válaszát. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A választ Rétvári Bence államtitkár úr fogja megadni. Parancsoljon, államtitkár úr!

DR. RÉTVÁRI BENCE, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Ház! Nem véletlenek azok a számok, amelyekről a képviselő úr is beszámolt. Ha megnézzük az Európai Unióban az ifjúsági munkanélküliség átlagát, akkor azt látjuk, hogy az 20,6 százalék, Magyarországon pedig 16,2, tehát több mint 4 százalékkal jobb a magyar­országi adat, mint az európai uniós átlag.

Ahogy a képviselő úr is említette, ez nemcsak helyi adottságokon múlik, hanem kormányzati fellépésen, márpedig a munkahelyvédelmi akciótervnek sok minden más célcsoport mellett a fiatalok is kiemelt célcsoportjai voltak, a 25 év alatti munkavállalók ugyanúgy, ahogy a gyesről visszatérő anyák vagy a tartósan munkanélküliek, a szakképzetlenek vagy a nyugdíj előtt álló védett korúak.

Így a 25 év alattiak körében átlagosan az elmúlt időszakban 158 412 fiatal után vették igénybe a munkahelyvédelmi akcióterv kedvezményeit. Ez azt jelenti, hogy a kormány 22,9 milliárd, tehát 23 milliárd forint értékben támogatta azt, hogy a munkáltatók fiatal, 25 év alatti munkavállalókat alkalmazzanak. Ezért csökkent az európai uniós szint alá Magyarországon az ifjúsági munkanélküliség, és szintén fontos, hogy az ifjúsági garanciaprogram pedig 200 milliárdos további forrást jelent a fiatalok munkahelyteremésének támogatására.

A képviselő úr is a fiatal orvosok itthon tartásával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről kérdezett. Ön is nagyon jól ismeri a rezidenstámogatási programot, összességében 2500 fiatal orvost sikerült ezzel itthon tartani, és már ki is ment az első olyan évfolyam, aki már rezidenstámogatási programban vitte végig a rezidenséveit, éppen ezért ezt folytatjuk a szakorvosok esetében, ahol egy plusz 151 ezer forintos juttatást kapnak, előtte pedig rezidensként 100 vagy kiemelt program esetén 200 ezer forintos pluszjuttatást kaptak.

Azt láthatjuk, hogy míg 2010-ben egy átlagos rezidensjövedelem, amikor elkezdte valaki az orvosi pályáját, valahol 130 ezer forint környékén volt, most már ezekkel az ösztöndíjakkal 400 ezer forint környékére sikerült felvinni. Nyilvánvalóan ezek nem hasonlíthatók össze egy angliai vagy svédországi fizetéssel, de ha megnézzük, hogy hogyan alakult az elmúlt években, akkor érezhető a pozitív elmozdulás. És ez a pozitív elmozdulás egyébként a külföldi munkavállalási engedélyt kérő fiatal orvosok számában is tetten érhető, hiszen a korábbi 755-ös számról összesen 432-re, tehát majdnem felére csökkent azoknak a fiataloknak a száma, akik külföldön kérnek első munkavállalási engedélyt, mellette pedig örvendetesen a külföldről itt tanuló orvosok száma növekedett.

Ennek köszönhető, hogy a szakképzésbe belépő rezidensek száma már több mint kétszerese annak, mint ami volt öt évvel ezelőtt. Ez nem a véletlen műve, hanem azoknak az intézkedéseknek, amelyeket a kormányzat tett. Hadd számoljak be arról, hogy a jövő évi költségvetésben is 6 milliárd forint környéki összeg, ennél talán egy kicsivel magasabb is az, amit a kormányzat levesz a kórházak válláról, hiszen idén, az év második felétől kezdve már a rezidensek fizetését nem a kórházaknak kell kigazdálkodni, hanem a központi költségvetésből fizetjük. Nemcsak a képzésük, de most már a fizetésük is központi költségvetési forrásból megy.

Megszűnt az érdekellentét a kórházban dolgozó idősebb orvosok és a fiatal orvosok között. Nincsen köztük harc a státusokért, és nem kell azon gondolkozzon egy kórházi vezető vagy gazdasági igazgató, hogy milyen idősebb orvos béréből kell levonni azt, amit esetleg egy fiatalabb orvosért fizet, hiszen a fiatal orvosoknak, a rezidenseknek a fizetését a központi költségvetés állja. Ezáltal bízunk benne, hogy nemcsak magasabb fizetése, de több hely is lesz a rezidensek számára, ahol el tudnak helyezkedni, hiszen ez is nagyon sokszor problémát jelentett, hogy nem volt státus, amit be tudjanak tölteni.

Azt hiszem, hogy ebben az emelkedésben, amit mondtam, látszódik, hogy az a fajta orvosutánpótlás, ami hiányzott a 2010‑es évet megelőző időszakból, most visszaemelkedni látszik. Úgyhogy kérem, hogy válaszomat fogadja el. Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem képviselő urat, hogy elfogadja‑e az államtitkári választ.

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Tisztelt Államtitkár Úr! Úgy gondolom, sokunk számára rendkívül megnyugtatóak voltak az elhangzottak, de ennél még az is sokkal fontosabb, hogy a pályakezdő fiatalok és az érintett fiatalok számára is ugyanilyen megnyugtatóak legyenek az itt elhangzottak. Remélem, hogy ezt a megkezdett utat tudjuk folytatni, és megtisztelő válaszát köszönettel elfogadom. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:   90-95   96-101   102-107      Ülésnap adatai