Készült: 2020.09.25.00:18:29 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

152. ülésnap (2000.08.23.), 62-64. felszólalás
Felszólaló Dr. Kövér László (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka kétperces felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 2:25


Felszólalások:  Előző  62 - 64  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. KÖVÉR LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Szalay képviselő úr mondandójára egyetlen mondattal reagálva pontosítanám, illetve összefoglalnám azt, amit Fazekas képviselőtársam mondott.

Valóban, a politikai élet szereplői - beleértve a parlament mindkét oldalán ülő képviselőket is és a kormányzatukat is - későn ébredtek fel, talán akaratlanul késlekedtek, nem ismerték fel, hogy milyen eszközökkel lehetne fellépni a terebélyesedő, olajjal kapcsolatos szervezett bűnözéssel szemben, de egyetlenegy periódus van ezen ügyletek lezárultáig, amikor ellenkező irányban hoznak döntést: és ez az önök kormánya ideje alatt történt. Ezt valóban meg kell magyarázni. Lehet dilettantizmussal is magyarázni a szakértő kormány részéről, ha nincs benne szándékosság. Ezt döntsék el önök, és adják meg a választ nekünk. Erre várunk.

De amiről igazándiból szólni szerettem volna, az az, hogy már idáig is sok értelme volt ennek a mai vitának. Példának okáért az, hogy mind az MSZP, mind pedig Kuncze Gábor szájából egyfajta kollektív önvizsgálatra való hajlam fogalmazódott meg, ami a politikai elit kollektív lejáratódásától való félelem őszintének tűnő hangja volt - hát Kuncze Gábor esetében már nem annyira. Az ő szájából inkább az hangzott el, hogy az SZDSZ soha nem ad hitelt másokat bizonyíték nélkül rágalmazó állításoknak, leszámítva azokat az eseteket, amikor maga és képviselői teszik ezt. Az MSZP minden esetben fellép a törvényi kiskapuk kijátszása ellen, leszámítva azokat az eseteket - például (Közbeszólások az MSZP soraiból.) Rajk László bécsi tervezését a Collegium Hungaricum esetében -, amikor az ő képviselői teszik ezt.

Kuncze Gáborról még annyit - nagy tehetsége és képességei mellett -, hogy hozzájárult ahhoz, hogy a két év óta a belügyminiszter úrral szemben folyó gyalázatos lejárató kampányban a politikai (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) élet egésze került veszélybe, és egyetlenegy szóval nem mondta két év alatt, hogy bocsánatot kérek, én Pintér Sándort (Az elnök ismét csenget.) belügyminiszterként politikai értelemben is felelős vezetőnek ismertem, és azok az idióta rágalmak, amelyeket vele szemben hangoztatnak, nem igazak. Ez becstelen és gyáva magatartás volt a részéről...

 

ELNÖK: Képviselő úr, lejárt a kétperces időkeret.

 

DR. KÖVÉR LÁSZLÓ (Fidesz): ...ezért szintén felelős. (Taps a kormánypártok padsoraiban. - Egy hang a Fidesz soraiból: Úgy van!)

 
Felszólalások:  Előző  62 - 64  Következő    Ülésnap adatai