Készült: 2021.06.19.13:26:01 Dinamikus lap

A felszólalás szövege:

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
243 287 2001.11.28. 1:36  242-292

DR. HENDE CSABA igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Igazán nem akarom ezt a vitát a végtelenségig fokozni. Itt arról van szó, ami a személyiségijog-védelem területén már hosszú ideje megállapított tétel.

A közszereplőnek többet kell eltűrnie, azért, mert ő közszereplő, képviselő úr - ezt a Legfelsőbb Bíróság több döntésében kimondta, de az Alkotmánybíróság is. Ezért aztán, amit zokon vehet egy civil állampolgár, ha írnak róla valami csúnyaságot az újságban, és meg is fogja nyerni a személyiségijog-védelmi perét, nos, azt egy közszereplő, egy választott köztisztségviselő el fogja veszíteni, mert ő kénytelen ezt eltűrni, kérem, ő kiment a napra! Ő odaállt, hogy én képviselek embereket, engem válasszanak meg, és én ezáltal teljes mértékben transzparenssé és átláthatóvá teszem magamat, hogy a választóimat meggyőzzem arról, hogy érdemes vagyok a bizalmukra; mert ezek a választók egyébként egyenként engem nem ismernek, és a bizalmukat csak egy olyan mechanizmuson keresztül tudják belém vetni, amikor a törvény erejénél fogva az én tisztaságom, az én tisztességem folyamatosan, reggeltől estig, napnál világosabban ott áll előttük, úgy is, mint ellenőrzési lehetőség. Egy kinevezettnél őt ez a viszony a kinevezőjéhez köti - de nem köti mindenkihez, aki ebben az országban él! Tetszik érteni, képviselő úr, a különbséget? No, ez magyarázza az eltérő kezelést.

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
246 10 2001.12.10. 1:39  7-10

DR. HENDE CSABA igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Volt már sajnos módom ebben a Házban ebben a szomorú témakörben felszólalni az elmúlt időszakban többször is.

Ezért csak röviden szeretnék utalni arra, hogy magam is úgy látom, úgy láttam korábban is, hogy bizony igaz az a latin nyelvű mondás, amelyet a bécsi Hofburgban láthatunk kőbe vésve, amely úgy szól, hogy: iustitia est fundamentum regni - vagyis az igazságszolgáltatás az állam alapja. Nincs ez másként a mai korban nálunk sem, s ezért csak osztani tudom a képviselő úr véleményét, amikor arról beszél, hogy bírálni természetesen építő jelleggel lehet. A politikai vitának is megvan a maga helye és szerepe egy demokráciában, és senki sem bírálhatatlan, senki nem áll a kritika fölött. Egy dolgot nem szabad: önös politikai érdekekből, mondhatnám úgy is, alantas célokból az állam alapját képező intézményekbe, így a független, pártatlan igazságszolgáltatásba vetett állampolgári hitet megrendíteni. (Horn Gábor: Bizony, nem szabad!) Ezt nem szabad, ez több mint bűn, tisztelt Ház - ez hiba!

Köszönöm szépen. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
248 22 2001.12.12. 0:51  1-138

DR. HENDE CSABA igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Bauer képviselő úr a "sikkasztás" kifejezést használta, ezzel vádolta meg a közpénzek felhasználásáért felelős tisztviselőket. (Sasvári Szilárd: Be kell perelni!)

Kérem a képviselő urat, hogy tegye meg a büntető feljelentést, amennyiben (Keller László: Megtettük, csak nem halad a vizsgálat!) ilyen adatokra irányuló tudomása van, és ez esetben természetesen vállalja az esetleges hamis vád jogkövetkezményeit is. (Sasvári Szilárd: Így van!)

Ami pedig azt illeti, hogy az Egyesült Államokban szabad elégetni a csillagos sávos lobogót, szeretném önt, tisztelt képviselő úr, tájékoztatni, hogy Magyarországon sem tiltja a törvény, de a jó ízlés (Sasvári Szilárd közbeszól.) és a jóérzés mind Amerikában, mind Magyarországon tiltja az ilyen cselekményeket. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Helyes!)

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiban.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
248 52 2001.12.12. 0:24  1-138

DR. HENDE CSABA igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! Juhász képviselő úrnak egy tárgyi tévedését szeretném röviden kiigazítani. Ő azt fejtette itt ki, hogy mindenkinek kötelező szeretnie ebben az országban a futballt, akkor is, ha nem szereti. Képviselő úr, tartozom önnek egy vallomással: én a világ összes futballmeccsét odaadnám egy jó kirándulásért, és mégis létezem valahogy.

Köszönöm szépen. (Kuncze Gábor: Ezt mikor írtad, Csaba? - Dr. Hende Csaba: Most! - Taps az MDF padsoraiból.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
248 114 2001.12.12. 2:08  1-138

DR. HENDE CSABA igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! A közbiztonság és a bűnözés helyzete került szóba Szanyi Tibor képviselő úr beszédében. Engedje meg a tisztelt Ház, hogy ezzel kapcsolatban kifejezzem azt a meggyőződésem, hogy a polgári kormány büntetőpolitikája rendkívül sikeres volt, rendkívüli eredményeket hozott. (Bauer Tamás: Teljes csőd!) Bauer képviselő urat arra kérem, hogy hallgassa meg a számokat, csupán néhány statisztikai adatot szeretnék ismertetni.

1998-ban az ismertté vált bűncselekmények száma 600 261 volt, tehát több mint 600 ezer, míg 2000-ben 450 673. 150 ezerrel csökkent két év leforgása alatt az ismertté vált bűncselekmények száma. Ha azt is hozzáveszem, hogy 1998-ban 140 ezer bűnelkövető vált ismertté, addig 2000-ben már csak 122 ezer (Dr. Kis Zoltán: Rossz volt a felderítési hatékonyság.), és ha azt is figyelembe veszem, hogy 1998-ban több mint 20 ezer folt a visszaeső bűnelkövetők száma, 2000-ben pedig már csak 15 386 - tehát negyedével csökkent a visszaeső bűnelkövetők száma is -, akkor azt kell mondanom, hogy az a büntetőpolitika, amely alapvetően a korábban feltűnően és indokolatlanul enyhe bírói ítéletek szigorítására irányult, kétségkívül meghozta az elvárt és szükséges eredményt. Elmondhatjuk, hogy ma Magyarország közbiztonsága lényegesen jobb, mint amikor ez a kormány hivatalba lépett.

Szeretném megköszönni mindazoknak a képviselőknek, akik az ellenzék rendkívül hangos nemtetszése és támadásai ellenére támogatták a kormányt ezen az úton, mert ez az út a sikerhez vezetett.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti oldalon.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
248 122-124 2001.12.12. 1:22  1-138

DR. HENDE CSABA igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen...

ELNÖK: Egy pillanat, államtitkár úr. Kinek az idejéből? - kérdezi Sasvári képviselő úr. A Fidesz átenged az államtitkár úrnak időt? Mert az MDF ideje elfogyott már. (Sasvári Szilárd: Egy percet.)

 

DR. HENDE CSABA igazságügyi minisztériumi államtitkár: Egy percet kaptam, elnök úr, köszönöm szépen. Akkor kérem nulláról indítani az órát a Fidesz ideje terhére.

Teljesen igaza van Baráth Etele képviselő úrnak, valóban, akárhány felmérésben megkérdezik az embereket, mit tartanak nagyon fontosnak, ez a biztonság, a közbiztonság. Ebben nincs köztünk vita. Amit én állítok, hogy a közbiztonság az elmúlt három és fél esztendőben jelentősen javult Magyarországon. Itt tartom a kezemben 1981-re visszamenően a bűnügyi statisztikákat. Ebből pedig az olvasható ki, hogy például az embereket leginkább súlyosan érintő vagyon elleni bűncselekmények - aminek a skálája nagyon tág - száma nagyon-nagyon régen nem volt olyan alacsony, mint a 2000. évben, mindössze 311 ezer ilyen bűncselekményt követtek el. Összehasonlításul: '97-ben 393 ezret, '98-ban 457 ezret, de '95-ben is 391 ezret követtek el ebből a bűncselekményből. Úgyhogy a javulás ezen a téren is minden mutató tekintetében (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) megállapítható. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
250 24-26 2002.02.04. 5:31  17-26

DR. HENDE CSABA igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. (Hangosítás nélkül kezdi felszólalását.)

 

ELNÖK: Egy kis türelmet kérnék még, államtitkár úr, át kell állítani a gépet.

 

DR. HENDE CSABA igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! "A tavaszi ülésszak elé", szólt a cím - valóban tavasz van, az embernek sajnálatosan mégis azt kell (Közbeszólás az SZDSZ soraiból: Tél van!) észlelnie, hogy egyes álomszuszék macik még téli álmukat alusszák, és összekeverik az irányokat (Dr. Kis Zoltán: Szombaton kijött, te kis buta! A maci, bemondta a tévé!), és félálmukban botorkálva a Fővárosi Nagycirkusz helyett a Parlament épületébe találnak el. (Közbeszólások.)

A szót komolyra fordítva, sajnálatosnak tartom, hogy a Szabad Demokraták Szövetségének ismételten nem sikerült semmilyen pozitív, a jövőről szóló üzenetet megfogalmaznia. (Közbeszólás az SZDSZ soraiból: Nem pozitív az adócsökkentés? Te szeretnéd emelni?) Pedig azt hittem, hogy ezt a kiemelkedő alkalmat, a tavaszi ülésszak első napját, megragadják, és le fognak térni a szokott (Dr. Kis Zoltán: Nem volt még elég?) botrányhajhászó gondolati vakvágányokról.

Szeretném önnek figyelmébe ajánlani, tisztelt frakcióvezető úr, Thomas Mannt, aki Mario és a varázsló című örökbecsű művében így fogalmazott: (Dr. Kis Zoltán: Majd bezúzzák, a Csurkával lesznek együtt! - Csurka István nevet.) "nem akarásból lelkileg megélni nem lehet". Hát igen, tagadásból jövőt építeni valóban nem lehet. (Dr. Kis Zoltán közbeszól.)

Sajnálatosnak tartom, hogy a legalpáribb, legolcsóbb másodosztályú kabaré nyelve az ön felszólalásával beköltözött ebbe a Házba (Közbeszólás az SZDSZ soraiból: De legalább tud beszélni!), de engedje meg, hogy "amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten", én is így folytassam. (Kuncze Gábor és dr. Kis Zoltán közbeszól.) Ha önnek már meleg tömlőre van szüksége, akkor az elég sajnálatos.

Ami pedig a halálos ölelést illeti (Derültség az MSZP és az SZDSZ soraiban.), azért jó lesz számba vennünk, hogy például Szombathelyen az SZDSZ és az MSZP már megkötötte a nagy egyezséget: kölcsönösen visszaléptették képviselőjelöltjeiket már az első forduló előtt. (Szalay Gábor közbeszól.) Lám csak, összekapaszkodik a két hajótörött (Közbeszólás az SZDSZ soraiból: Közjegyzővel hitelesítik az aláírásokat!), összefognak az esélytelenek!

Ezzel a lépésükkel újfent bizonyságot tettek arról, igen tisztelt Kuncze Gábor képviselő úr, amit '94 előtt még csak sejthettünk, azóta már mindnyájan jól tudjuk: összenő az, ami összetartozik. (Közbeszólás az SZDSZ soraiból: És eltűnik, mint az MDF!) Úgy látszik, most már nemcsak összenő, de egybe is olvad. (Szalay Gábor: Bezzeg az acélos MDF!) Vagy ha az SZDSZ szempontjából fogalmazzuk meg, akkor azt kell mondanunk, hogy beolvad, tisztelt képviselő úr. Így aztán megfontolandó (Bauer Tamás: Az MDF?), hogy az önök szavazóinak kire érdemes ezután voksolniuk, nem egyszerűbb-e egyből az MSZP-t választaniuk.

Ami azt illeti, hogy itt lenyúlások meg lopások vannak - hát igen, bennem is az a kérdés vetődött fel, amit a miniszterelnök úr már említett (Kuncze Gábor közbeszól. - Derültség az SZDSZ soraiban.): hogy is állunk a közbiztonsággal (Szalay Gábor: Szaporázd a nyelvcsapásokat, Csaba!), hogy is állnak a számok az ön egykori belügyminiszterségét összevetve a mai helyzettel? (Dr. Kis Zoltán: És a rendőrfőkapitányét, aki törzsőrmesterként szolgált alattunk?)

Kérem szépen, az ön utolsó esztendejében 457 ezer vagyon elleni bűncselekményt követtek el ebben az országban; 2000-ben 311 ezret. Tetszik érteni, 140 ezerrel kevesebben váltak vagyon elleni bűncselekmény sértettjévé és áldozatává!

A gépjárműlopások száma 1996-ban, amikor - ismétlem - ön a belügyminiszter, 17 ezernél is több. (Kuncze Gábor: Aztán kormányra kerültetek!) 2000-ben alig több mint 10 ezer - és sorolhatnám tovább. (Dr. Kis Zoltán közbeszól.) A közúti közlekedési balesetek száma - ha már a rendőrségnél tartunk - 20 ezer volt 1998-ban, és mindössze 17 ezer 2000-ben - 3 ezerrel sérüléses közlekedési balesetet követtek el.

Szóljunk egy kicsit a szervezett bűnözésről is! (Dr. Kis Zoltán: Besorozták a betyárokat, mint a Szegénylegényekben!) Tisztelt Kuncze Gábor Képviselő Úr! Emlékezünk mindnyájan, hogy az első robbantásos, utcai leszámolásos maffiagyilkosságot 1995-ben követték el ebben az országban, akkor, amikor ön volt a belügyminiszter. 1996-ban már 29 ilyen merényletet követtek el, 1997-ben pedig 46-ot. A felmérések és az adatok szerint az ön idejében 220-240 szervezett bűnözői alvilági csoport működött gyakorlatilag szabadon ebben az országban. Ránk hárult az a feladat, hogy ezeket kiszorítsuk ebből az országból (Közbeszólások az SZDSZ soraiból.), Szeva bácsitól Stecuráig. (Gyürk András: Úgy van!)

Tisztelt Képviselő Úr! Felrémlik bennem még egy kép, ahogy Prisztás Józseffel, az ugyancsak merénylet áldozatává vált maffiózóval mosolyognak egymásra egy képen. (Moraj a Fidesz soraiban.) Csak azt kérdezem magamtól, ha tudta ön, hogy Prisztás József kicsoda, akkor azért volt alkalmatlan belügyminiszternek (Dr. Világosi Gábor: Clodo!), ha nem tudta, akkor meg azért.

Az előbbi felszólalását csak úgy tudom értékelni, hogy ön ismét kormányzásra jelentkezik, ön ismét miniszter szeretne lenni, Kuncze Gábor képviselő úr. Megkérem, az isten szerelmére, gondolja meg mindnyájunk érdekében, fontolja meg ezt még egyszer!

Köszönöm szépen. (Derültség, taps a Fidesz és az MDF soraiban. - Molnár Róbert: Csak az 5 százalékot el kellene érni!)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
252 38 2002.02.26. 2:10  35-40

DR. HENDE CSABA igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! A polgári kormány az elmúlt négy évben egyértelművé tette, hogy milyen büntetőjogi intézményrendszert lát helyesnek és követendőnek. Büntetőpolitikánk célja az volt - és ma is az -, hogy szűküljenek a bűnelkövetés esélyei, legyen határozott a bűnüldözés és legyen következetes az igazságszolgáltatás és a végrehajtás.

Első teendőként a büntetőjog komolyságát kellett megóvni és helyreállítani, és ennek első eszköze a törvényi szinten való büntetőjogi szigorítás volt, majd következett az állam kényszerítő hatalmának megerősítése, a szigorú elbánás kilátásba helyezése. A szükséges törvénymódosításokat végrehajtottuk, a kívánt szigorúságot pedig következetesen fenntartottuk. Ennek hatására jelentősen csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma, ami 1998-ban 600 ezer volt, 2001-ben 460 ezer. Ezen belül jelentősen csökkent a vagyon elleni bűncselekmények száma, az 1998-as 457 ezerről 2001-re 311 ezerre.

A bűnözés kontroll alatt tartása az állam erején, a kontroll érezhetősége pedig a kormányzat elszántságán és állhatatosságán múlik. A polgári kormány eltökélt szándéka, hogy ezt az elszántságot és állhatatosságot a közeljövőben is fenn fogja tartani a büntetés-végrehajtás, az utógondozás és a pártfogolás ügyei szem előtt tartásával.

Szeretném megnyugtatni a tisztelt képviselő urat, hogy a büntetés-végrehajtási intézményeken belül az MSZP programját és amnesztiaszándékait érintő felröppent hírek kapcsán semmilyen jelentősebb zavarra nem került sor; továbbá megnyugtatom arról is, a kormány nem gondolkodik sem abban, hogy a büntetőjogi szigort csökkentse, abban pedig végképp nem, hogy a büntetés-végrehajtási intézetekben elítéltként fogva tartottak közkegyelem folytán jussanak ki a szabad életbe. Úgy is mondhatnám, nem azért gyűjtöttük be az elmúlt négy évben nagy erőfeszítésekkel, a bíróságok és ügyészségek munkájával a bűnözőket, hogy most a társadalom nyakára szabadítsuk őket.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti oldalon.)