Készült: 2021.06.24.16:23:30 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

109. ülésnap (1999.12.14.), 234. felszólalás
Felszólaló Dr. Hende Csaba
Beosztás igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Előadói válasz
Videó/Felszólalás ideje 2:16


Felszólalások:  Előző  234  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. HENDE CSABA igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr, nem panaszkodhatom a hangerőre, és ígérem, hogy rendkívül rövid leszek.

Tisztelt Ház! A részletes vita lezárásaként szeretném röviden összefoglalni az önök előtt fekvő törvényjavaslat benyújtásának indokait, mert ennek tükrében válhatnak világossá a számos módosító indítvánnyal kapcsolatos kormányzati álláspont okai is. A javaslat célja nem az egy éve hatályba lépett, a Btk. átfogó, novella jellegű módosítását jelentő 1998. évi LXXXVII. törvény korrekciója, hanem az e törvény által nem érintett joganyag kisebb terjedelmű módosítása. Örömünkre szolgál, hogy a javaslat szükségességét az Országgyűlés jelentős többsége elfogadta, s a képviselők a vita során nagy érdeklődést mutattak, amelyet a számos módosító javaslat benyújtása is bizonyít.

A kormány támogatja azokat a módosító javaslatokat, amelyek a bírósági munkateher könnyítését, illetve a racionális bírósági munkaszervezést teszik lehetővé. Ilyenek például azok a módosító javaslatok, amelyek a vádirat benyújtásáig tennék lehetővé az adó- és társadalombiztosítási csalás és az ehhez szorosan kapcsolódó bűncselekmények esetében a tartozás kiegyenlítését a büntetéstől való mentesülés érdekében.

A kormány támogatja továbbá azokat az indítványokat, amelyek a szabálysértési törvény módosítására vonatkoznak abból a célból, hogy egyértelművé tegyék a szabálysértési ügyekben eljáró hatóságok - ideértve a bíróságokat is - feladatait. Végül, de nem utolsósorban a kormány támogatja az egyes rendelkezések pontosabb megfogalmazását célzó, illetve az adott rendelkezésen belül az összefüggések szempontjából jobb elhelyezést célzó indítványokat is.

Tisztelt Ház! A törvényjavaslat - elfogadása esetén - jelentősen javít a Btk. időszerűségén, amely ezáltal alkalmasabb lesz a társadalmat fenyegető bűncselekmények üldözésére és az elkövetők hatékonyabb felelősségre vonására. Emellett nagyobb lesz az összhang a Btk. egyes rendelkezései és az annak tartalmat adó háttérszabályok között is.

Mindezek alapján kérem a tisztelt Házat, hogy az általunk támogatott módosító javaslatokkal fogadják el a törvényjavaslatot. Köszönöm szíves figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  234  Következő    Ülésnap adatai