Készült: 2021.06.19.15:02:53 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

108. ülésnap (1999.12.13.), 185. felszólalás
Felszólaló Dr. Hende Csaba
Beosztás igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka kétperces felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 2:16


Felszólalások:  Előző  185  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. HENDE CSABA igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Hack Péter képviselő úr kifogásolta érvelésemet az alkotmány 30/A. § (1) bekezdés m) pontjával összefüggésben, amikor is kifejtettem azt, hogy a kormány tagjainak ellenjegyzése fogalmilag egyáltalán csak akkor merülhet fel, ha az adott ügy kormányzati kompetenciába tartozik.

Az Alkotmánybíróság értelmezte a köztársasági elnök döntési hatáskörét és ezzel összefüggésben az ellenjegyzés intézményét. Ezt úgy definiálta az Alkotmánybíróság, hogy mintegy ezzel vállalja át a kormány a politikai felelősséget a köztársasági elnök döntéseiért.

Vannak ugyanakkor a köztársasági elnöknek olyan önálló politikai döntései, amelyekhez nem szükséges az ellenjegyzés. A kormány hatályos törvényeink alapján mindig ott gyakorol ellenjegyzési jogot, ahol az elnöki döntésre a kormány tesz előterjesztést, ahol tehát a döntéssel kapcsolatban van kormányzati hatáskör. Erről beszéltem, amikor arra utaltam, hogy a Szent Korona-testületben folytatott tevékenység tekintetében nincs kormányzati kompetencia és nincs kormányzati döntés-előkészítési hatáskör. Ebből következően az olyan elnöki döntéseknél, amelyek nem érintenek kormányzati kompetenciát, az Alkotmánybíróság értelmezésére tekintettel fogalmilag kizárt az ellenjegyzés.

És hogy mondjak mindjárt egy konkrét példát, amely az m) pont hatálya alá tartozik, ugyanakkor nem kívántatik meg hozzá miniszteri vagy miniszterelnöki ellenjegyzés, hadd utaljak az ügyészségi törvényben foglalt azon rendelkezésre, amely szerint például a köztársasági elnök dönt az ügyészségek illetékességi területéről. Nos, ehhez a köztársasági elnöki döntéshez sem szükséges miniszteri ellenjegyzés, mivel a kormánynak az ügyészséggel kapcsolatban nincsen hatásköre. Annak ellenére ez a helyzet, hogy az alkotmány 30/A. § (2) bekezdése az érintett pontok között az m) pontot valóban nem sorolja föl.

Köszönöm szépen.
Felszólalások:  Előző  185  Következő    Ülésnap adatai