Készült: 2021.06.16.18:51:01 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

108. ülésnap (1999.12.13.), 167. felszólalás
Felszólaló Dr. Hende Csaba
Beosztás igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka kétperces felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 2:05


Felszólalások:  Előző  167  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. HENDE CSABA igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Bauer képviselő úr imént hallott okfejtésének egyetlen eleme sem megalapozott. Az alkotmány 30/A. §-ának (1) bekezdése rendelkezik a köztársasági elnök feladatkörének részleteiről. E bekezdés utolsó m) pontja a következőképpen szól. "A köztársasági elnök dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket külön törvény a hatáskörébe utal." Az alaptörvényünk tehát külön törvényről szól, és nem tesz említést arról, hogy a szóban forgó törvény elfogadásához vajon egyszerű vagy minősített többség szükséges-e.

Tekintve, hogy az alkotmány minden esetben megjelöli, ha az adott törvényalkotási tárgykör szabályozásához minősített többség szükséges, ebből a contrario következik az is, hogy ilyen kifejezett rendelkezés hiányában a köztársasági elnök részére feladatot bármilyen, vagyis akár egyszerű többséggel elfogadandó törvény is megállapíthat. A hatályos jogrendszerben is számos példa található arra, hogy az alkotmány 30/A. § (1) bekezdés m) pontja alapján külön törvényi feladatot határoz meg a köztársasági elnök számára, így például a szabálysértésekről szóló 1999. évi törvény 116. § (3) bekezdése az elzárás felfüggesztése tekintetében, a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény 2. §-a a várossá nyilvánítás, a községalapítás, -egyesítés megszüntetése tekintetében is. Továbbá a felsőoktatási törvény, a tisztességtelen piaci magatartásról szóló törvény is hasonlóképpen rendelkezik.

A kormány tagjának ellenjegyzése fogalmilag csak akkor merülhet fel, ha az adott ügy kormányzati kompetenciába tartozik. Miután a Szent Koronával kapcsolatos rendelkezési jog a törvényjavaslat értelmében az Országgyűlést, illetve a Szent Korona-testületet illeti meg, és e tekintetben a kormánynak nincs hatásköre (Az elnök csengője megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), a tárgyalt esetben az ellenjegyzés fel sem merülhet.

Köszönöm szépen.
Felszólalások:  Előző  167  Következő    Ülésnap adatai