Készült: 2020.02.25.05:44:29 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

73. ülésnap (2019.06.17.), 76. felszólalás
Felszólaló Zsigó Róbert (Fidesz)
Beosztás Agrárminisztérium államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka interpelláció szóban megválaszolva
Videó/Felszólalás ideje 3:52


Felszólalások:  Előző  76  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ZSIGÓ RÓBERT agrárminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselő Úr! Természetesen válaszolok az interpellációra, habár az csak részben fedte azt, amit írásban leadott. Előzetesen meg kell jegyeznem önnek, hogy az ön állításával ellentétben az agrárkormányzat az elmúlt években minden esetben a szőlészek és a borászok oldalán állt. Partnerei vagyunk az ágazat szereplőinek. A zöldszüret intézkedés olyan, teljes egészében európai uniós forrásból finanszírozható válságkezelés, amely alkalmazása összeegyeztethető a mai jogszabályi környezettel, és amelyben a termelők önkéntesen vehetnek részt méltányos kompenzáció mellett.Szeretném képviselő úr figyelmét felhívni arra is, hogy az intézkedés bevezetését az Agrárminisztérium a szakmai szervezetekkel történő egyeztetést követően egyetértésük és támogatásuk mellett vezette be. Megjegyzem, hogy az ágazat szakmaközi szervezetének, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának országos szervezetébe a Borvidéki Hegyközségi Tanácsok egy-egy szőlészeti és borászati küldöttet delegálnak. A szőlészeti és a borászati szekció tagjait azonos mértékű szavazati jog illeti meg, így megvalósul mindkét fél egyenlő képviselete.

Tisztelt Ház! A borpiacon tapasztalható túlkínálat nem csak Magyarországot érinti. Az Európai Unióban az elmúlt tíz év legmagasabb termésmennyiségét szüretelték 2018-ban, a pincékbe mintegy 190 millió hektoliter must és bor került, ennek következtében a készletek megemelkedtek, és a borok árai Európa-szerte csökkenni kezdtek. A mostani gyors beavatkozás nélkül a magyar szőlőtermelők az idei szüret során minden eddiginél nehezebb helyzetbe kerülnének.

(15.30)

Komoly eredménynek tartjuk, hogy a 2011-es 790 ezer hektoliteres borimportot 2018-ra 72 ezer hektoliterre sikerült visszaszorítani.

Az is fontos eredmény, hogy 25 ezer hektár ültetvény újult meg a támogatásoknak köszönhetően, és 500 borász számára 35 milliárd forintnyi beruházási támogatásról döntöttünk eddig a minőségi magyar szőlő- és bortermelés érdekében.

Ami a másik megjegyzését illeti, a Grand Tokaj Zrt. mint állami vállalat nem az Agrárminisztérium irányítása alá tartozik, de nem igaz az az ön által tett állítás, miszerint a Grand Tokaj Zrt. az idei évben nem vásárolja fel a kistermelők borszőlőjét. Az általam imént részletezett 2018-as rekordtermés és az ezzel összefüggő piaci mechanizmusok természetesen a Grand Tokaj Zrt.-re is hatással vannak, emiatt tájékoztatásuk alapján az átlagos szüreti mennyiségekhez képest az idén körülbelül 20 százalékkal kevesebb, 50 ezer mázsa szőlőtermés átvételére nem tudnak előzetesen szerződésben vállalást tenni. A cég ezzel a mennyiséggel is messze a legnagyobb, közel 900 termelővel szerződésben álló, stabil hátterű felvásárló vállalkozás Tokaj-Hegyalján.

Tisztelt Képviselő Úr! A jelenlegi előzetes adatok azt mutatják, hogy a zöldszüret-intézkedés feltételeit sikerült jól kialakítani, hiszen igen nagy számú szőlősgazda választja a zöldszüretben rejlő előremenekülési lehetőséget. A fentiek alapján, képviselő úr állításával szemben, a zöldszüreti intézkedés jelenti most a valódi segítséget a szőlőtermelő családi gazdaságoknak. Köszönöm szépen a figyelmüket, és kérem képviselő urat, hogy válaszomat fogadja el, hiszen válaszokat kapott a kérdéseire.

Köszönöm szépen. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  76  Következő    Ülésnap adatai