Készült: 2020.01.19.05:46:28 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

338. ülésnap, 31. felszólalás
Felszólaló Dr. Latorcai János (KDNP)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 9:49

Felszólalások:  <<  31  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Ennek megfelelően nincs akadálya annak, hogy a szavazást lefolytassuk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12415. számú, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat módosított szövege szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 252 igen szavazattal, 84 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényjavaslat egységes javaslatához érkezett módosító javaslatokról történő határozathozatal és a zárószavazás. Az előterjesztést T/13080. számon, az egységes javaslatot pedig T/13080/10. számon kapták kézhez.

A T/13080/12. számú bizottsági ajánlás összesen három pontot tartalmaz, ezeket az előterjesztő nyújtotta be, így a határozathozatal egyetlen döntést igényel.

Kérdezem önöket, elfogadják-e az előterjesztő módosító javaslatait az ajánlás 1., 2. és 3. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatokat 260 igen szavazattal, 71 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/13080. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 261 igen szavazattal, 71 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az egyes fizetési szolgáltatókról szóló törvényjavaslat egységes javaslatához érkezett módosító javaslatokról történő határozathozatal és a zárószavazás. Az előterjesztést T/13081. számon, az egységes javaslatot pedig T/13081/6. számon kapták kézhez és ismerhették meg.

A T/13081/9. számú bizottsági ajánlás összesen 14 pontot tartalmaz, ezeket az előterjesztő nyújtotta be, így a határozathozatal egyetlen döntést igényel.

Kérdezem önöket, elfogadják-e az előterjesztő módosító javaslatait az ajánlás 1-14. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatokat 261 igen szavazattal, 72 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/13081. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 263 igen szavazattal, 70 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló törvényjavaslat egységes javaslatához érkezett módosító javaslatokról történő határozathozatal és a zárószavazás. Az előterjesztést T/13091. számon, az egységes javaslatot pedig T/13091/29. számon kapták kézhez és ismerhették meg.

Tájékoztatom önöket, hogy az ajánlás 11. pontjában szereplő indítványt benyújtója visszavonta, így erről nem szavazunk.

A T/13091/31. számú bizottsági ajánlás összesen 12 pontot tartalmaz, ezeket az előterjesztő nyújtotta be, így a határozathozatal egyetlen döntést igényel.

Kérdezem önöket, elfogadják-e az előterjesztő módosító javaslatait az ajánlás 1-12. pontjai szerint, a visszavont 11. pont kivételével. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatokat 291 igen szavazattal, 44 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett elfogadta.

(10.20)

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/13091. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 289 igen szavazattal, 46 nem szavazat és 6 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló törvényjavaslat egységes javaslatához érkezett módosító javaslatokról történő határozathozatal és a zárószavazás. Az előterjesztést T/13096. számon, az egységes javaslatot T/13096/32. számon kapták kézhez és ismerhették meg.

A T/13096/34. számú bizottsági ajánlás összesen 47 pontot tartalmaz. Ezeket az előterjesztő nyújtotta be, így a határozathozatal egyetlen döntést igényel.

Kérdezem önöket, elfogadják-e az előterjesztő módosító javaslatát az ajánlás 1-47. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatokat 259 igen szavazattal, 37 nem szavazat és 44 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/13096. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 251 igen szavazattal, 47 nem szavazat és 43 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat egységes javaslatához érkezett módosító javaslatokról történő határozathozatal és a zárószavazás. Az előterjesztést T/13099. számon, az egységes javaslatot T/13099/27. számon kapták kézhez.

A T/13099/29. számú bizottsági ajánlás összesen 10 pontot tartalmaz. Ezeket az előterjesztő nyújtotta be, így a határozathozatal egyetlen döntést igényel.

Kérdezem önöket, elfogadják-e az előterjesztő módosító javaslatát az ajánlás 1-10. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatokat 259 igen szavazattal, 73 nem szavazat és 7 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/13099. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 252 igen szavazattal, 79 nem szavazat és 8 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a "Nemzeti fejlesztés 2030 - az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióról" szóló határozati javaslat egységes javaslatához érkezett módosító javaslatról történő határozathozatal és a zárószavazás. Az előterjesztést H/13094. számon, az egységes javaslatot pedig H/13094/19. számon ismerhették meg.

A H/13094/21. számú bizottsági ajánlás egyetlen pontot tartalmaz. Kérdezem önöket, elfogadják-e az előterjesztő módosító javaslatát az ajánlás 1. pontja szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 250 igen szavazattal, 73 nem szavazat és 13 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/13094. számú határozati javaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a határozati javaslatot 250 igen szavazattal, 80 nem szavazat és 6 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat egységes javaslatához érkezett módosító javaslatról történő határozathozatal és a zárószavazás. Németh Szilárd István fideszes képviselőtársunk önálló indítványát T/13138., az egységes javaslatot pedig T/13138/13. számon ismerhették meg.

A T/13138/15. számú bizottsági ajánlás összesen 9 pontot tartalmaz. Ezeket az előterjesztő nyújtotta be, így a határozathozatal egyetlen döntést igényel.

Kérdezem önöket tisztelettel, elfogadják-e az előterjesztő módosító javaslatát az ajánlás 1-9. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatokat 253 igen szavazattal, 50 nem szavazat és 37 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. A határozathozatal előtt megkérdezem, hogy a kormány álláspontját kívánja-e valaki ismertetni. (Dr. Fónagy János jelentkezik.) Fónagy János államtitkár úrnak adok szót. Parancsoljon, államtitkár úr!

Felszólalások:  <<  31  >>    Ülésnap adatai