Készült: 2020.09.30.23:56:25 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Szabolcs Attila
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 36
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2017.09.20.(240)   20 Általános vita lefolytatása T/17301 A Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a diplomáciai ingatlanok jogi helyzetének kölcsönös rendezéséről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 3:25
  32 Általános vita lefolytatása T/17302 Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Afganisztáni Iszlám Köztársaság közötti partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 2:42
  40 Általános vita lefolytatása T/17304 Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 3:30
2017.05.29.(228)  276 Tárgysorozatba vétel H/14113 A 2020. év Trianon Emlékévvé nyilvánításáról felszólalás 1:35
2017.05.04.(219)   82 Általános vita lefolytatása T/15368 Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 3:42
2017.04.10.(212)  357 politikai vita lefolytatása V/14429 Politikai vita az Európai Unió tagállamai közötti munkabérkülönbségek csökkentésének érdekében. felszólalás 7:09
2017.02.22.(201)   54 Általános vita lefolytatása T/13921 A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a tiszai hajózásról szóló egyezmény kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 2:26
  66 Általános vita lefolytatása T/13922 A Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a magyar-ukrán államhatáron lévő közúti határhidak fenntartásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 2:25
  88 Általános vita lefolytatása T/13928 A Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás és három kapcsolódó megállapodás kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 3:56
  98 Általános vita lefolytatása T/13926 A Magyarország Kormánya és a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) között a Nemzetközi Szövetség Budapesti Regionális Hivatalának és Globális Szolgáltató Központjának jogállásáról szóló megállapodás kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 2:27
 126 Általános vita lefolytatása T/13930 Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz Ecuador csatlakozásának figyelembe vétele céljából csatolt Csatlakozási Jegyzőkönyv kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 1:59
 134 Általános vita lefolytatása T/13931 Az egyrészről Ghána, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 2:38
2016.11.28.(191)  275 politikai vita lefolytatása V/12874 A 2014-2020 közötti időszakban Magyarországnak járó uniós források felhasználásáról felszólalás 4:04
2016.11.23.(190)  272 politikai vita lefolytatása V/12673 A munkaerőhiány okairól és a szükséges lépésekről felszólalás 3:37
2016.11.07.(182)  275 Bizottsági jelentések vitája T/10903 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról felszólalás 1:31
<< 1  2  3 >>
Összesen: 36