Készült: 2022.06.25.12:15:14 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

123. ülésnap, 201. felszólalás
Felszólaló Mandur László (MSZP)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 6:02

Felszólalások:  <<  201  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő tehát a kiegészítő ajánlás 1. pontjában szereplő javaslatot támogatja. Most erről szavazunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő által támogatott bizottsági módosító javaslatot a kiegészítő ajánlás 1. pontja szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 306 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A törvényjavaslathoz benyújtott további módosító javaslatot az előterjesztő nem támogatja, arra figyelemmel azonban, hogy ez megkapta a szükséges bizottsági támogatást, az Országgyűlésnek szavaznia kell róla.

Az ajánlás 1. pontjában Pettkó András, Hock Zoltán és Katona Kálmán a 3. § kiegészítésével azt javasolják, hogy az elektronikus fizetésnél is legyen lehetőség a kerekítési szabályok alkalmazására. A bizottságok nem támogatják.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 17 igen szavazattal, 287 nem szavazat ellenében és 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! A Házszabálytól való eltérés alapján most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/4856. számú törvényjavaslatot annak imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 291 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében és 10 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A múlt héten elfogadott Házszabálytól való eltérésnek megfelelően soron következik az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól és a társadalombiztosítási és szociális ellátások megállapítása során, továbbá a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala és a zárószavazás. Önök az előterjesztést T/4857. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/4857/3. számon kapták kézhez.

Tájékoztatom önöket, hogy a mai napon az alkotmányügyi bizottság új módosító javaslatot nyújtott be, amelyről a költségvetési bizottság kiegészítő ajánlást készített T/4857/6. számon. Emlékeztetem önöket, hogy a pénzügyminiszter úr az előbbi felszólalásában már tájékoztatást adott ennek a módosító javaslatnak a támogatásáról, így most a határozathozatal következik.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő tehát a kiegészítő ajánlás 1. pontjában szereplő javaslatot támogatja, most erről szavazunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő által támogatott bizottsági módosító javaslatot a kiegészítő ajánlás 1. pontja szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 307 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztéshez érkezett további módosító javaslatok nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, így ezekről nem határozhat az Országgyűlés.

Nos, tisztelt Országgyűlés, a múlt héten elfogadott Házszabálytól való eltérésünknek megfelelően most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/4857. számú törvényjavaslatot annak imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 306 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztést elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő indítványozta az imént elfogadott két törvény sürgős kihirdetését. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e ezzel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 306 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az Országgyűlés elnöke kéri a törvény sürgős kihirdetését a köztársasági elnök úrtól.

Tisztelt Országgyűlés! A Fidesz képviselőcsoportja a Házszabály 143. § (4) bekezdése alapján indítványozta az ügyrendi bizottság 10/2006-2010. számú általános érvényű, valamint 11/2006-2010. számú eseti jellegű állásfoglalásának elutasítását. A képviselőcsoport indítványait Ü/4787. és Ü/4970. számokon kapták meg.

Az együttes vita és a határozathozatal előtt felkérem Nyakó István jegyző urat, ismertesse a bizottság két állásfoglalását.

Parancsoljon, jegyző úr!

Felszólalások:  <<  201  >>    Ülésnap adatai