Készült: 2020.07.10.03:23:24 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

118. ülésnap, 204. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 8:44

Felszólalások:  <<  204  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdezem, hogy kíván-e valaki felszólalni 5 perces időkeretben. (Nincs jelzés. - Zaj. - Csenget.) Nem kíván. Feltételezem, hogy államtitkár úr nem kíván válaszolni. (Dr. Garamhegyi Ábel nemet int.)

Tisztelt Képviselőtársaim! Az általános vitát lezárom. Tekintettel arra, hogy nem érkezett módosító javaslat az előterjesztéshez, nem kerül sor részletes vitára, a törvényjavaslat elfogadásáról döntünk.

Kérdezem önöket, elfogadják-e a T/4471. számú törvényjavaslatot a benyújtott pontosítással együtt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 347 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta a törvényjavaslatot.

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/4322. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/4322/8. és 12. számokon kapták kézhez.

Tájékoztatom önöket, hogy a kormány álláspontja a vitában már elhangzott, így most határozathozatalok következnek. Tájékoztatom önöket továbbá, hogy az előterjesztő a kiegészítő ajánlás 3. pontját támogatja. Most erről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 347 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a támogatott módosító javaslatot elfogadta.

Az előterjesztéshez érkezett további módosító javaslatok megkapták a szükséges bizottsági támogatást, így ezekről döntenie kell az Országgyűlésnek.

A kiegészítő ajánlás 1. pontjában Pettkó András az 5. §-ban a törvény 92. § (4) és (6) bekezdéseit jogszabály-hivatkozással egészíti ki.

A bizottságok nem támogatják. Én önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 161 igen szavazattal, 188 nem ellenében, tartózkodás nélkül utasította el.

A kiegészítő ajánlás 2. pontjában Pettkó András az 5. §-ban a törvény 92. § (5) bekezdésében határidőt módosít. A bizottságok nem támogatják. És önök, tisztelt képviselőtársaim? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 157 igen szavazattal, 189 nem ellenében, tartózkodás nélkül utasította el.

Az ajánlás 1. pontjában Nyitrai Zsolt az 5. §-ban a törvény 92. § (5) és (6) bekezdéseit egészíti ki. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 153 igen szavazattal, 198 nem ellenében, tartózkodás nélkül utasította el.

Az ajánlás 2. pontjában Nyitrai Zsolt a 6. §-ban a törvény 117. § felvezető szövegének módosítását kezdeményezi. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 150 igen szavazattal, 200 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett utasította el.

Az ajánlás 3. pontjában Nyitrai Zsolt a 8. § (1) bekezdésében a törvény 129. § (6) bekezdés c) pontját módosítja. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt képviselőtársaim? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 148 igen szavazattal, 204 nem ellenében, tartózkodás nélkül utasította el.

Az ajánlás 4. pontjában Nyitrai Zsolt a 10. § (3) bekezdésében a törvény 156. § (9) és (10) bekezdéseinek elhagyását javasolja. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 155 igen szavazattal, 195 nem ellenében, tartózkodás nélkül utasította el.

Az ajánlás 5. pontjában Pettkó András a 13. §-ban a törvény 159/A. § (2) és (6) bekezdésének módosítását javasolja. A javaslat összefügg az ajánlás 9. pontjával, így ezekről együtt döntünk. A bizottságok nem támogatják. És tisztelt képviselőtársaim? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 157 igen szavazattal, 193 nem ellenében, tartózkodás nélkül utasította el.

Az ajánlás 6. pontjában Nyitrai Zsolt a 13. §-ban a törvény 159/A. § (3) bekezdését egészíti ki. Emellett elfogadható a 7. pont is, amelyben őrzési határidőkre vonatkozó szabályt módosít. Először a 6. pontról döntünk. A bizottságok nem támogatják. Tisztelt képviselőtársaim, önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 159 igen szavazattal, 196 nem ellenében, tartózkodás nélkül utasította el.

(17.40)

Most a 7. pontról szavazunk. A bizottságok ezt sem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 148 igen szavazattal, 206 nem ellenében, tartózkodás nélkül utasította el.

Az ajánlás 8. pontjában Nyitrai Zsolt a 13. §-ban a 159/A. § (5) bekezdésének módosítását javasolja. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 149 igen szavazattal, 203 nem ellenében, tartózkodás nélkül utasította el.

Az ajánlás 10. pontjában Pettkó András a 17. § (2) bekezdésében módosít. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 158 igen szavazattal, 197 nem ellenében, tartózkodás nélkül utasította el.

Az ajánlás 11. pontjában Pettkó András a 17. § (2) bekezdésében módosítja az eltérő időpontban hatályba lépő rendelkezések körét. A bizottságok nem támogatják. És tisztelt képviselőtársaim, önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 157 igen szavazattal, 197 nem ellenében, tartózkodás nélkül utasította el.

Határozathozatalunk végére érkeztünk. Megkérdezem, van-e valakinek tudomása olyan módosító javaslatról, amelyről kellett volna, de nem szavaztunk. (Nincs jelentkező.) Nincs. A zárószavazásra következő ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/4191. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/4191/60. és 81. számokon kapták kézhez. Tájékoztatom önöket, hogy a kormány álláspontja a vitában már elhangzott, így határozathozatalunk következik.

Felkérem Pettkó András jegyző urat, hogy ismertesse az ezzel kapcsolatos információkat. Jegyző úr!

Felszólalások:  <<  204  >>    Ülésnap adatai