Készült: 2020.12.05.06:56:43 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

78. ülésnap (2003.06.04.), 134. felszólalás
Felszólaló Pál Tibor (MSZP)
Beosztás belügyminisztériumi politikai államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Előadói válasz
Videó/Felszólalás ideje 14:57


Felszólalások:  Előző  134  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

PÁL TIBOR belügyminisztériumi államtitkár: Elnök úr, köszönöm a szót.

Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Én azt gondolom, egy nagyon tartalmas vitán vagyunk túl. Ugyan néha volt olyan érzésem, hogy önkormányzatiságból olykor-olykor nem egészen vagyunk felkészülve. Ez azért egy érdekes tanulság a mai napra, erre majd a válaszban kitérek.

Amikor erre a mai vitára készültünk, azt gondoltam, itt az fog megtörténni, ami az utolsó pillanatban történt, amit Jauernik képviselő úr ajánlott: kezet nyújtott a négypárti egyeztetésre, kezet nyújtott 3200 önkormányzatért, és kezet nyújtott több millió emberért, több százezer közalkalmazottért. Azt gondoltam, a vita itt talán erről a kézfogásról fog szólni a patkó két oldalán. Nem egészen ez történt. Ez nagy baj, mert talán ezt elszalasztottuk, de talán a vita végén az az ajánlat, amit a képviselő úr tett, érdemes és eredmény lehet. Azt kérem, a későbbi együttdolgozásban legyen ez a négypárti egyeztetés, hiszen ez valóban a 3200 önkormányzatról szól és ez valóban arról a több millió emberről, akit érint.

Amíg itt készültem a válaszra, felnéztem, és a karzaton gyerekek voltak. Gondoltam, ha itt maradnak, akkor elmondom, hogy ez őket érinti, hiszen nekik fontos, hogy valóban úgy működjenek az önkormányzatok, olyan szolgáltatásokat nyújtsanak, olyan színvonalon, amely az ő jövőjüket építi, amely nekik ad olyan tudást, olyan ismeretet, amit később hasznosítani tudnak.

Mindenkinek köszönöm a hozzászólását. Köszönöm azoknak is, akik kérdést fogalmaztak meg, köszönöm azoknak is, akik aggályokat fogalmaztak meg és azoknak is, akik javaslatot tettek. Azt gondolom, mind a három azzal a szándékkal volt, hogy valóban jobban működjenek az önkormányzatok.

Nos, a Medgyessy-kormány sokszor szóba került. Azt szeretném mondani, hogy a Medgyessy-kormány értékrendjében a humán erőforrás meghatározó. Ezt sokszor elmondtuk. Abban a vitában, amely az önkormányzatok költségvetésének a kérdése körül és a közalkalmazotti bérek kapcsán kialakult, azt gondolom, nem sok újat tudunk már egymásnak mondani. Mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy persze, a bevételek, amelyek pluszbevételként az önkormányzatoknál jelentkeznek ez ügyben, azok szórnak. Nem egyformán jelentkezik egy nagyvárosban, egy kerületben, másként jelentkezik egy kistelepülésen. Pontosan ezért hoztuk létre azt a rendszert - szerintem ezt önök ugyanolyan jól tudják -, a bérhikis rendszert, amely arról szól, hogy ezeket a különbözeteket valamilyen módon kompenzáljuk.

De azért egy dolgot nagyon fontosnak tartok, ami talán a mai vitában nem került elő, és azt gondolom, érdemes ezen gondolkodni: ez a humán erőforrással való gazdálkodás.

Tisztelt Képviselőtársaim! Gyakorló polgármesterek, gyakorló önkormányzati képviselők mindannyian nagyon jól tudják, hogy hosszú éveken keresztül az önkormányzatoknál a legnagyobb vita az év elején, a költségvetésnél azon alakult ki, hogy a közalkalmazotti szférában, az óvodában, az iskolában, a szociális intézményekben vagy éppen az egészségügyi intézményekben dolgozók számára milyen béremelést biztosítson az önkormányzat.

Magam 13 éve vagyok önkormányzati képviselő. Idén volt az első év, amikor nyugodt lelkiismerettel lehetett megszavazni az önkormányzat költségvetését, hiszen ennek a szférának, a közalkalmazotti szférának azt kell mondanom, nem egy megalázó vitát kellett folytatni, hogy hat, hét vagy nyolc százalékos béremelés legyen, hanem nyugodt lelkiismerettel vállalhattuk, hogy olyan befektetéshez adunk pénzt, és vállaljuk, hogy kicsit nehezebb költségvetés van ebben az évben, de ezt még mindig könnyebb vállalni, minthogy mindig szembenézni azokkal az emberekkel, azokkal a közalkalmazottakkal, akik a jövő generációját tanítják, a szüleinket ápolják a kórházakban, és azt megnézni, milyen alacsony bérük van. A mostani lépéssel az történt, hogy ez a közalkalmazotti szféra az EU-s normákhoz, az európai bérekhez lépett előre.

Amikor az önkormányzatról beszélünk, azt gondolom, több mindent kell ez alatt érteni. Kell ez alatt érteni az épületet vagy épületegyüttest, épületállományt, intézményegyüttest. Az mindig pénz kérdése, hogy ez milyen minőségű. Azt gondolom, aki egy kicsit is őszinte volt a mai napon, az nagyon jól tudja, jelenleg milyen minőségű az önkormányzatok épületállománya, milyen minőségű az intézményrendszere. Ez nem az elmúlt egy év, nem az elmúlt négy év eredménye, ez egy igen hosszú folyamat eredménye.

 

(13.00)

 

A másik dolog, azt gondolom, egy jogviszony; egy olyan jogviszony, ami képviselőként egy választó és egy választott… - egyébként az önkormányzatnál foglalkoztatottak számára egy munkajogviszonyt jelent.

És van egy harmadik eleme az önkormányzatiságnak, ami szerintem a béreken kívül egy nagyon fontos elem - ezt hívhatjuk úgy, hogy az adott önkormányzat szellemisége, magatartása, kultúrája, amit közvetít. Itt hadd térjek ki egy kicsit a polgármesterekre, akik nagyon fontos szereplői ennek. A polgármesterek megjelenítik ezt a szemléletet, ezt a szellemiséget, ezt a kultúrát. Hogy melyik önkormányzat működik jól és rosszul, az nagymértékben függ a polgármestertől, hiszen az is jól látszik, hogy voltak olyan önkormányzatok az elmúlt tizenhárom évben, amelyek függetlenül attól, hogy milyen politikai színezetű volt az összetételük, és függetlenül attól, hogy milyen volt a kormányzat összetétele, jól tudtak működni, és vannak, amelyek nem tudnak jól működni. Ez sokszor a polgármestertől függ. Az elmúlt egy évben is láthattuk, hogy vannak olyan önkormányzatok, amelyek azokat a feladatokat meg tudják oldani, amik előttük vannak, akár a költségvetés alakításánál, akár a bérek alakításánál.

Hadd mondjam azt, hogy nem a politikai színezet a meghatározó. Én azt gondolom, hogy a felkészültség, az együttműködés a fontos - ebben óriási lehetőségek vannak még az önkormányzatok területén.

A vita kapcsán nagyon sokszor esett szó arról a közigazgatási reformról, ami előtt állunk. Ennek kapcsán a miniszter asszony az expozéjában jelezte, hogy elkészült az a három vitaanyag, amelyet önöknek itt bemutattak. Kétségtelen, nagyon jól tudjuk, és azonosulni tudok azokkal a véleményekkel, amiket, azt hiszem, Sisák képviselő úr is elmondott, és sokan megerősítettek, hogy az elmúlt 13 évben az önkormányzati rendszer valóban rengeteg energiát mozgatott meg, rengeteg fejlődést mutatott. Talán azt lehet mondani, hogy a magyar közigazgatás rendszerében ez az első rendszer, amely igazán nagy energiákat adott és nagy lehetőségeket hozott, és élt is ezekkel a lehetőségekkel.

Engem ez megerősített abban, hogy az a reform, aminek az útján elindultunk, jó irány. Megerősített abban, hogy a két dolgot össze kell kapcsolni, hogy történelmi pillanat van, és én egy kicsit ehhez a történelmi pillanathoz kérem az önök segítségét is. A közigazgatásban, illetőleg az önkormányzatok működésében a 13 év alatt észlelt nehézségeket, problémákat mindannyian ismerjük.

Van egy másik lehetőség, az európai uniós csatlakozás. Ha ezt a két dolgot, az eddigi tudásunkat és az uniós csatlakozási lehetőséget összekapcsoljuk, együttesen van arra lehetőségünk, hogy egy olyan reformot csináljunk, amire ma már a magyar közigazgatás, az önkormányzati rendszer rászorul. Én ehhez kérem az önök segítségét. Higgyék el, ebben a ciklusban nem nagyobb a mi felelősségünk, mint hogy ezt a történelmi pillanatot megragadjuk, és ezzel a történelmi pillanattal éljünk.

Nem az a kérdés, hogy mekkora lesz az első lépés, ez itt sokszor elhangzott - nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy milyen irányú lesz ez a lépés. Ebben a kérdésben, azt gondolom, még valóban sok szakmai vitát kell majd folytatnunk.

Néhány hozzászólásra szeretnék konkrétan reagálni, ami képviselőtársaimtól elhangzott. Én azt gondolom, hogy a mai nap igazi nagy terhe Bóka képviselő urat nyomja. A kormány az expozéjában kéznyújtásról, együttműködésről beszélt, az elmúlt 13 év átgondolásáról próbált vitát kezdeményezni. A legnagyobb teher önt nyomja talán, hiszen ön a hozzászólásában egy másik irányt indított el - a vitában ez elég sokszor napirendre került, más volt az alaphang.

A kormány részéről az volt az alaphang, és az volt a mi szándékunk, hogy az együttgondolkodást és a 13 év tapasztalatait nézzük át. Az ön hozzászólása kicsit más irányba vitte a vitát.

Kovács Zoltán képviselő úr: ha nem együtt lettünk volna Strasbourgban, ahol a régiók bizottságában beszámoltunk arról, hogy Magyarországon hogyan áll a régiók alakítása, akkor a hozzászólása hiteles lett volna, de így sajnos a számomra hiteltelenné vált, amikor ön ezt kritizálta, hiszen együtt voltunk ott, együtt számoltunk be, és együtt hallottuk, hogy az Európa Tanács hogyan vélekedik a magyar reformról, a régiók kialakításáról, és ott igen pozitívan vélekedtek erről.

Kovács képviselő úr részéről hangzott el a címzett támogatás, aztán igen sokan szóvá tették. Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretnék néhány számot mondani a címzett támogatásokkal kapcsolatban, mert azt gondolom, jó, ha ezt tényszerűen egyformán tudjuk. Az elmúlt négy évben a támogatott beruházások száma a következőképpen alakult: 2000-2003-ig a támogatott beruházások száma 36, 31, 44 és most 2003-ban 54 darab, tehát több, mint korábban volt. (Dr. Kovács Zoltán: Kevesebb...) Az elutasított igénybejelentések száma: 11, 10, 2002-ben 424, 2003-ban 2 darab.

Hogyan alakult az induló beruházások összköltsége 2000-2003-ig? 25,3 milliárd, 23,2 milliárd, 56 és 69 milliárd forint az, amiről tegnap este itt, a parlamentben tárgyaltunk.

És hogy az induló beruházások első évi támogatásának az üteme hogyan változik 2000-2003-ig: először 2 milliárd, aztán 1,9 milliárd, 3,4 milliárd és 2003-ban 4,6 milliárd. Ezek azok a tényszámok, amik a korábbi évek döntéseiből, illetve a tegnapi részletes vitában lezárt címzett támogatás számaiból jönnek elő.

Nógrádi Zoltán képviselő úr elment - azt tudom neki mondani, hogy jó lenne, ha elolvasná a kistérségről szóló füzetet. Szó sincs arról, amit elmondott a kistérségről. Arról van szó, ami évek, évtizedek óta az önkormányzatoknál bevált gyakorlat: egy adott feladatra ésszerűen társulnak, önként, hiszen belátták, hogy nekik így jó, így tudnak jó minőségű szolgáltatást nyújtani. Szó sincs itt arról, hogy valamifajta kényszertársulásról lenne szó. A pánikhangulat, amit itt jelzett, abból adódik, hogy ha valaki nem olvas el valamit, és a saját véleményét, ami egészen más, nyilvánosságra hozza - én ezt nagyon hibás módszernek tartom.

Szó esett itt a Széchenyi-pályázatról. Domokos képviselő úr, egyszerűen nem igaz, amit mond. A kétperces hozzászólásban elhangzott, hogy jelenleg ki van írva a Széchenyi-pályázat, uraim. Ahelyett, hogy itt kritizálnak, inkább haza kellene menni, szólni kellene a polgármestereknek, és azt kellene mondani, hogy tessék pályázni - 12 milliárd forint áll rendelkezésre ebben az évben a Széchenyi-pályázat folytatására. Azt mondtuk, azt mondta a Medgyessy-kormány, hogy ami jó, azt tovább fogjuk folytatni. Ez történt - ugyanígy lehet pályázniuk az önkormányzatoknak a Széchenyi-pályázatra. Szeretnénk, ha még a nyári szünet előtt lenne egy elbírálás, hiszen a beadás folyamatos, egy elbírálás történjen meg, pontosan azért, hogy fel tudjanak készülni az önkormányzatok a beruházások megvalósítására.

Kósa képviselő úr - nem tudom, miért átverés. Nem átverés - az adott szó vállalása a közalkalmazotti bér emelése. Ezt mondtuk, ezt teljesítettük. Egyébként a közigazgatási reformmal kapcsolatban ő is kételyeket fogalmazott meg. Augusztus 6-án a kormány tárgyalja azt a menetrendet, ami a közigazgatás korszerűsítésével foglalkozik. Engem, mint ahogy jeleztem, a mai vitanap megerősített abban, hogy szükség van erre. Arra kérem önöket, hogy amikor majd a közigazgatás korszerűsítésével kapcsolatos törvénymódosítások itt lesznek a Ház előtt, ugyanolyan aktívan és ugyanolyan intenzíven vegyenek ebben részt, és akkor támogassák azokat a törvénymódosításokat, hiszen fontos lesz a konszenzus ahhoz, hogy ebben előre tudjunk lépni.

Kosztolányi képviselő úr egy konkrét esetet hozott fel. Nem tudok erre most válaszolni, de nem szeretném megkerülni az ön hozzászólását, viszont a tömbrehabilitáció a szívemhez közel álló dolog. Ezt azért tudom mondani, mert magam is ferencvárosi önkormányzati képviselőként részese vagyok az egyik olyan tömbrehabilitációnak, ami a városban kiemelkedő példájú. Több mint 13 éve tart ez a tömbrehabilitáció. Ez ismét azt erősíti meg, amit az előbb mondtam. Azóta a kormányok változtak. Szeretném jelezni, hogy ha ettől függetlenül megfelelő egyetértés, együttműködés, szakmai hozzáértés van, akkor ezek a folyamatok szépen mennek, haladnak előre - ezt bizonyítja az ottani tömbrehabilitáció is. Az ön konkrét hozzászólását meg fogom nézni, és írásban válaszolok arra, amit felvetett. (Dr. Kosztolányi Dénes bólint.)

Tisztelt Képviselőtársaim! Engem a mai vita megerősített abban, hogy szükség van az önkormányzatok esetében egy olyan változtatásra, egy olyan reformra, amelyik egy olyan rendszert hoz létre, ahol a kistérségben jó minőségben lehet feladatokat ellátni; és a kistérség területén ezeket a feladatokat, ezeket a szolgáltatásokat - amik, ahogy jeleztem, több százezer közalkalmazottat érintenek, és több millió helyben lakót, akár gyermeket, akár időset, akár beteget - az önkormányzatok jó minőségben tudják ellátni.

Ahhoz, hogy ez létrejöjjön, szükség van egy törvénymódosításra, szükség van egy reformra - én ehhez kérem az önök támogatását.

Köszönöm szépen. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  134  Következő    Ülésnap adatai