Készült: 2021.07.29.23:04:31 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

209. ülésnap (2001.05.28.), 96. felszólalás
Felszólaló Dr. Pósán László (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka kétperces felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 2:22


Felszólalások:  Előző  96  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Koncepcionális kérdésnek tűnik, vagy tűnt az eddigi tárgyalások folyamán is, hogy az Andrássy Egyetemmel kapcsolatosan a fenntartó és az üzemeltető közalapítvány legyen, vagy nevesítsük állami dolognak. Én ebbe azért nem kívánok belemenni, mert láthatóan itt nagyon markánsan eltérnek az álláspontok, és számos érv hangzott el pro és kontra.

Ellenben azt gondolom, hogy nagyon éles sarkítása az egész kérdésnek, amikor Bazsa képviselő úr azt mondja, hogy politikai habitusa lesz az egyetemnek, és ez tulajdonképpen egy pártfőiskola. Azt hiszem, akkor nem nézte meg kellő alapossággal, és csak személynevekből próbál egy ilyen következtetést levonni. Ez nagyon rossz irányba viszi el a gondolkodásmódunkat; annál is inkább, mert elég világosan szerepel az, hogy milyen tudományterületekről lenne szó. Ezek között viszonylag nehéz lenne ezt felfedezni.

Megint egy érdekes kérdés a nemzetközi megállapodás, a bizottsági ülésen erről is volt többször szó. Az is elhangzott a bizottsági ülésen is többször, hogy a magyar hatályos jogrendbe ennek a definíciója bizony sokféle értelmezésre is okot adó dolog. Én továbbra is azt tudom elmondani a tisztelt képviselőknek, hogy ha Magyarország magára nézve irányadónak tekinti, ha Európa többi országa magára nézve irányadónak tekinti azt, hogy vannak szándéknyilatkozatok, mint például a nizzai nyilatkozat az EU-tagállamok részéről, és ennek logikája mentén cselekszik a jövőt illetően, akkor azt gondolom, hogy minden egyéb szándéknyilatkozatot is ilyen értelemben a helyén kell kezelni, és egyfajta kötelezettségként kell értelmezni. Azt hiszem, e tekintetben olyan nagy probléma nincsen.

Ami a névadást illeti, ott nekem személy szerint kétségtelen, hogy a véleményem közelebb áll ahhoz az állásponthoz, hogy a társadalmi státust ne tekintsük a név részének. De azért ez nem úgy vetődik fel, ahogy Bauer úr nagyon élesen próbálja polarizálni, hogy a múlt és a jelen, meg hasonló egyéb dolgok. Ez egy értelmezési kérdés, hogy a név része, vagy nem a név része. Én azt gondolom, hogy nem része.

Köszönöm.

 
Felszólalások:  Előző  96  Következő    Ülésnap adatai