Készült: 2020.04.01.20:49:57 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

330. ülésnap (2013.11.27.), 52. felszólalás
Felszólaló Dr. Aradszki András (KDNP)
Beosztás  
Bizottsági előadó Fenntartható fejlődés bizottsága
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 2:38


Felszólalások:  Előző  52  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. ARADSZKI ANDRÁS, a fenntartható fejlődés bizottságának előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A fenntartható fejlődés bizottsága november 25-én tartotta meg ülését, amelyen megtárgyalta a T/13139. számú törvényjavaslatot.

A törvényjavaslat vitájában elhangzott, hogy a törvényjavaslat alapvetően olyan törvényeket igyekszik módosítani, ahol nem szükséges egy átfogó, kodifikációs jellegű módosítás, hanem a gyakorlati életben vett tapasztalatok alapján a módosítások szükségessé váltak.

Összesen 33 darab törvény van a törvényjavaslatban. Ezeket a fenntartható fejlődés bizottsága a fenntarthatóság szempontjából vizsgálta, különös tekintettel a környezetvédelmi, a vízgazdálkodási, a hulladékgazdálkodási és a természetvédelmi törvényre vonatkozó módosítási javaslatokra.

Érdemi vita a törvényjavaslat tartalmáról és annak irányáról nem alakult ki, mert tényleg ezek valóban jórészt technikai jellegű és a mindennapos jogalkalmazást elősegítő módosító javaslatok voltak. Így például a környezetvédelmi törvény esetében lehetőség lesz arra, hogy a Hulladékgazdálkodási Ügynökség hozzáférjen bizonyos adatokhoz az információs rendszer keretei között, valamint kiegészült azzal is, hogy a hulladékból előállított üzemanyag égetésének szabályait majd kormányrendeletben legyen jogosult a kormány módosítani, illetve megállapítani.

A vízgazdálkodási törvény esetében nincs másról szó, mint hogy az eddigi alacsonyabb szintű, kormányrendeleti szintű jogi szabályozást - a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium iránymutatása alapján - érdemesebb törvényi szintű szabályozássá tenni, és ezt hajtja végre, erre vonatkozóan terjesztett elő módosító javaslatot az illetékes tárca.

Mindezek alapján - miután érdemi vita nem alakult ki a törvényjavaslat tartalmával és irányával kapcsolatban - a bizottság 14 igen szavazattal, 2 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett a benyújtott törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találta.

Köszönöm figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)
Felszólalások:  Előző  52  Következő    Ülésnap adatai