Készült: 2021.05.17.14:04:22 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

216. ülésnap (2012.09.10.), 324. felszólalás
Felszólaló Obreczán Ferenc (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Mezőgazdasági bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 5:57


Felszólalások:  Előző  324  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

OBRECZÁN FERENC, a mezőgazdasági bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés mezőgazdasági bizottsága a mai napon megvitatta a Magyar Agrár-, Élelmiszer-gazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvényt, valamint a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló XLVI. törvény módosításáról szóló T/8285. számú törvényjavaslatot, és azt 13 igen, 6 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett tárgysorozatba vette, és általános vitára alkalmasnak találta.

Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés ez év folyamán a június 12-ei ülésnapján fogadta el a Magyar Agrár-, Élelmiszer-gazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvényt. A megújításból adódó feladatok igénylik az újabb törvényi szabályozást. Fórumokon felmerülő kérdések több olyan nem szabályozott hiányosságra mutattak rá, ami sürgős intézkedést kívánt, ezért történt a módosító javaslat benyújtása. A bizottsági ülésen az előterjesztők hangsúlyozták a pontosítás szükségességét. Felvetődött, hogy mi a teendőjük a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező hozzátartozóknak. A módosítás rendezi, hogy a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező hozzátartozóknak nem kell kamarai tagsági viszonyt létesíteniük. Rendezi a törvényjavaslat, hogy ha a gazda egyidejűleg őstermelő és egyéni vállalkozó is, a kamarai tagság viszonyát a gazda nyilatkozata alapján kell megállapítani. Az előterjesztők hangsúlyozták annak szükségességét, hogy a kamarai tagság létesítésére álló időt 2012. november 30-áig indokolt meghosszabbítani. Az előterjesztők kiemelten hangsúlyozták, hogy a magyar agrárkamarák, a területi agrárkamarák választott tisztségviselőinek megbízatása az átmeneti elnökség megalakulásával egyidejűleg a törvény erejénél fogva megszűnik, a feladatot az agrárkamara megalakulásáig az átmeneti elnök és az elnökség látja el.

Megszűnik a területi agrárkamara-törvény által szabályozott vagy más szabályzat alapján felállított testületi szervezetekben viselt tagság és a küldöttek megbízatása 2012. szeptember 20-án, a törvény erejénél fogva a jogköröket az átmeneti elnök látja el. Nem volt szabályozva az agrárkamaránál a főtitkári, illetve a megyei kamaráknál a titkári munkakör az új törvény elfogadása után, hogy mikor szűnik meg.

A törvényjavaslat szerint 2012. szeptember 30-án e személyek megbízatása is megszűnik. Az agrárkamara szabályzatában meghatározott, illetve a megillető jogköröket az átmeneti elnök gyakorolja, és gondoskodik a feladatok ellátásáról. Az új szabályzat rendezi a kettős tagságot, de a törvényjavaslat az újonnan megalakuló agrárkamara felelősségét korlátozó rendelkezéseket tartalmaz, röviden a saját vagyonuk értékét meghaladó kötelezettség a választások útján létrejövő agrárkamarát nem terheli.

Tekintettel arra, hogy az ellenzéki képviselők is kifejtették a véleményüket, ezért a mezőgazdasági bizottság vonatkozásában néhány dolgot kiemelnénk. Külön kiemelték az ellenzéki képviselők közül, hogy 14 magoszos vezető vagy a Magoszhoz közel álló vezető látja el az átmeneti elnökséget, hogy az új kamara köztestület-e vagy érdekképviselet, mi lesz a kamarai tanácsadókkal, és mi lesz a falugazdászok sorsa. A kamarai törvényt hatalmi központosításnak tartották egyes ellenzéki képviselők, hogy miért nem számolt el a kamarai biztos a munkájával. Javaslat érkezett, hogy a mezőgazdasági bizottság hallgassa meg a kamarai biztost. Lényegileg az előterjesztők ezekre a kérdésekre megadták a választ, a késői időpont miatt nem kívánom részletezni, és az előterjesztő, Győrffy Balázs képviselőtársam pedig részletesen ismertette azokat a módosításokat, amelyek szükségessé tették a törvény módosítását.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  324  Következő    Ülésnap adatai