Készült: 2021.05.18.06:40:09 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

216. ülésnap (2012.09.10.), 212. felszólalás
Felszólaló Z. Kárpát Dániel (Jobbik)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:50


Felszólalások:  Előző  212  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Valóban, ahogy képviselőtársam is említette, egy kicsit talán megtévesztő című előterjesztés, és egy kicsit megtévesztő tartalmú előterjesztés van előttünk.

Teljesen egyértelműen elmondható az, hogy amilyen irányba elindulna ez alapján, az támogatható lenne, ugyanakkor engedtessék meg, hogy az általános vita kereteit kihasználva és nem túlfeszítve pár olyan aspektusát is megvilágítsuk ennek a témakörnek, amely talán kimaradt a továbbgondolásból. És itt nem kimondottan csak a GDN mint szervezet Magyarországon történő legitimációjára és adott esetben egy olyan konferencia idehozatalára gondolunk, ahol teljesen egyértelműen kirajzolódik azért, hogy mind az előadók, mind akár a konferencia megnyitójának a személye, aki itt tartózkodik az ülésteremben, nem feltétlenül azon urbanizációs káros hatások ellen foglal állást minden esetben, ahogyan az egyébként egy lokalizációs modell követőjétől elvárható lenne.

Ezért a Jobbik a globális futószalag, az urbanizáció mindenáron való erőltetése mellett a lokalizációs modell bizonyos ismérveit is fel kell hogy hozza, hiszen a parlamentbe kerülésekor vállalta azt, hogy egyértelműen állást foglal a helyi, a nemzeti értékek, érdekképviselet mentén minden olyan esetben, amikor egy globális akolba kívánnak minket hajszolni, legyen az Európai Unió, legyen az másfajta unió, vagy éppen egy olyan, a Világbankhoz is köthető szerveződés, amelyik különböző célokkal érkezik Magyarországra.

Látható az is, hogy amikor ezen említett konferencia szóba került, akkor itt bizony a városiasodás, az urbanizáció mint egy szükségesen bekövetkező folyamat kerül elénk terítékre. Megjelennek az unos-untalan ismételt statisztikák, amelyek szerint 2007-től a Föld lakosságának már több mint 50 százaléka él városokban. Ez egy évtizeden vagy kettőn belül 60 százalékra, majd az évszázad közepére akár 70-re is emelkedhet.

Nem jelenik meg viszont az, hogy mi történik Magyarországon egy olyan sajátos jellegű közegben, ahol igenis ellenválaszokat is ki kellene erre a problémakörre dolgozni, hiszen egy túlvárosiasodott országról és országrészekről beszélünk és egy elnéptelenedő vidékről, ami természetesen különböző okokra vezethető vissza. De ha Magyarország globális szinten foglalkozik ezekkel a kérdésekkel és hagyja magát becsatornázni különböző szervezetekbe - és félreértés ne essék, a kutatás, a tervezés egyáltalán nem baj ebben a tekintetben -, akkor saját hazájában is végezze el azt a kutatási, felderítési folyamatot, amely lehetővé teszi számára, hogy hosszú távon, évtizedes távlatban válaszokat dolgozzon ki e tekintetben.

Tehát még egyszer mondom, véleményünk szerint ez is köthető a GDN megjelenéséhez, legitimálásához és egyáltalán ahhoz, hogy Magyarországon egy globalizációs és egy lokalizációs modell kerül szembe egymással, és bizony ez a szembekerülés nem a jövő idő zenéje - ez már megtörtént. Látható az, hogy ami városiasodás címszó alatt könyvelhető el Magyarországon, az magával hozta, ha nem is olyan fokon, mint a külföldi slumosodás esetében, de a gettósodás bizonyos jelenségeit. Magyarországon főleg a bűnözési statisztikákat ismerők kimondottan és nagyon erősen hangoztatják azt, hogy az önmagában való és önmagában vett városiasodás igen, adott esetben kéz a kézben járhat a gettósodással és olyan bűnelkövetési formák és olyan bűnözői elemek tömeges megjelenésével, akiknek nem feltétlenül lenne hely, tér egy egészséges közegben, és akiket egy egészséges közeg adott esetben ki is tudna nőni. De idetartozik a városiasodás kérdésköre mellé a lakhatási viszonyok, a lakásviszonyok és egyéb szociális kérdések rendezése, ami tisztességesen rendezhető volna, hogyha felmerülne egyáltalán ezen vita során.

Idetartoznak azok az egészségügyi kérdések, amelyek már-már tarthatatlanná teszik a folyamatos forráskivonásokat előidéző állapotokat, és még egyszer mondom, azok az alapvető környezetterhelési kérdések is, amelyek nem merülnek fel. Itt, ezen háromnapos, általam említett találkozó megnyitó előadása szerint is teljesen egyértelműen jó dolog az, például a The Global City című könyv szerzője szájából idézve, hogy igen, bekövetkezik az a kontroll nélküli városiasodás, ami az egészséges, természetes, ember közeli élettereket egyrészt kihasználatlanná, elnéptelenedetté teszi, másrészt pedig élhetetlenné teszi azokat a városi régiókat, amelyek egy tisztességes életvezetéssel adott esetben beláthatóan kezelhetőek lennének.

Folytathatnánk nagyon sokáig a sort, kitérve a földvédelemre, a vízkészletek védelmének kérdésére, de maradván a tárgykörnél, teljesen egyértelmű az, hogy bár támogatható a széles körű kitekintés, tökéletesen hiányoljuk egyelőre azt a stratégiai víziót, kilátások tömegét, ami megmutatná Magyarországon azt, hogy mit kíván ezzel a folyamattal hosszú távon kezdeni nemcsak Magyarország kormánya, de a széles körben vett politikum is.

Köszönöm a figyelmet. (Taps a Jobbik padsoraiból.)
Felszólalások:  Előző  212  Következő    Ülésnap adatai