Készült: 2020.09.22.10:54:45 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

184. ülésnap (2008.12.08.), 4. felszólalás
Felszólaló Fodor Gábor (SZDSZ)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend előtti felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:08


Felszólalások:  Előző  4  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. FODOR GÁBOR (SZDSZ): Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Hölgyeim és Uraim! Szili Katalin elnök asszony, majd Boross Péter miniszterelnök úr Antall Józsefre emlékezett ma itt a Házban, velünk együtt. Az a probléma, amiről szólni szeretnék, a rendszerváltásig nyúl vissza; az Antall-kormánynak az első komoly feladványa volt, amit se neki, se a későbbi kormányoknak nem sikerült máig, tizennyolc éven keresztül megoldani: ez a múltunk megismerhetőségének a kérdése, a titkosszolgálati iratok kérdése.

Miért kerül ez ma napirendre, tisztelt képviselőtársaim? Azért, mert egyfelől tartozunk önmagunknak, tartozunk sok mindenkinek, tartozunk Göncz Árpádnak, tartozunk Rácz Sándornak, tartozunk Litván Györgynek, tartozunk Pongrácz Gergelynek, és sorolhatnám még tovább a neveket - különböző politikai beállítottságú hősök nevét -, akiknek tartozunk azért, mert a múltjukat elvette a diktatúra, és ezzel a múlttal nem ismerkedhettek meg máig sem teljes egészében. A magyar demokrácia tizennyolc éve görgeti maga előtt megoldhatatlan problémaként, hogy tegyük végre tisztába ezt a múltat, olyan módon, hogy a nyilvánosság és természetesen a nyilvánosság segítségével a kutatók, a szakemberek megismerkedhessenek azzal, amit a múlt, a múlt tartalma jelent, és nem utolsósorban az érintettek maradéktalanul legyenek tisztában azzal, hogy mi az, amit a diktatúra velük szemben elkövetett.

Ne feledjük el, tisztelt képviselőtársaim, ahogy nálunk, embereknél, a társadalomban is úgy van, hogy akkor tudunk épek és egészségesek lenni, ha rendben van az önismeretünk, ha tisztában vagyunk a saját múltunkkal. A saját múltunkkal való tisztában levéshez hozzátartozik: őszintén nézzünk szembe azzal, hogy hogyan működött a Kádár-rendszer. Hogyan működött a Kádár-rendszer titkosszolgálata, mi az, amit ebből még nem ismerhettünk meg?

E téren már voltak előrelépéseink, hiszen a Szabad Demokraták Szövetsége megalakulásától kezdődően, 1990 óta küzd azért, hogy az iratok a lehető legszélesebb körben nyilvánosak és megismerhetők legyenek. Annak idején Hack Péter és Demszky Gábor tett javaslatot erre, de sorolhatnám tovább azoknak a képviselőtársainknak a nevét, akik a kilencvenes, majd a kétezres években is folyamatosan napirenden tartották ezt a kérdést azért, hogy a nyilvánosság és az érintettek - természetesen az ésszerűség határait betartva - minél jobban megismerhessék a rájuk vonatkozó iratokat.

Tisztelt Képviselőtársaim! A jelenlévők közül is nyilván sokan tudják, hogy körülbelül egy évvel ezelőtt felállt egy olyan bizottság - amelyet a vezetőjéről Kenedi-bizottságnak neveztek el -, és ez a bizottság elkészített egy jelentést. Ebben a jelentésben nagyon fontos megállapítások vannak. A jelentésből többek között kiderül, hogy a történelmi közelmúltunk mélyebb megismerését és az információs kárpótlást még ma is akadályozzák a visszatartott és indokolatlanul, megalapozatlanul titkosított iratok és dokumentumok.

(12.20)

A jelentés arra kell hogy kényszerítsen minket, demokratákat, akik itt ülünk a parlamentben, hogy cselekedjünk. A jelentés szembesít minket azzal, hogy tennivaló van még ma is Magyarországon e téren.

Ezért mi a Szabad Demokraták Szövetsége nevében országgyűlési határozati javaslatot kívánunk előterjeszteni a parlament számára Magyar Bálint és Gulyás József képviselőtársaimmal együtt. Ennek a határozati javaslatnak a tartalma tulajdonképpen három fő elemből áll. Először is szeretnénk kezdeményezni azt, hogy minden, 1990 előtt keletkezett közokirat kerüljön közlevéltárba, a pártállam időszakában közfeladatot ellátó személyek tevékenységével együtt legyen megismerhető. Másfelől kezdeményezzük, hogy a kormány biztosítsa az iratokat őrző intézmények számára az iratok internet segítségével történő megismerhetőségét. Harmadrészt kezdeményezzük, hogy a kormány intézkedjen az egykori állambiztonsági szervek dokumentumait tartalmazó mágnesszalagok adatainak archiválásáról, valamint a civil kontroll melletti feldolgozásáról.

Tisztelt Képviselőtársaim! Azt kérem a parlamenti pártoktól, a patkó különböző oldalain helyet foglaló parlamenti pártoktól, hogy javaslatunkat, amelyet szerdán kívánunk beterjeszteni, támogassák.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps az SZDSZ soraiban.)
Felszólalások:  Előző  4  Következő    Ülésnap adatai