Készült: 2020.02.17.23:08:17 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Dr. Aradszki András
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló

Az ülésnapokat 2019.12.17. (104)-ig vettük figyelembe.

Összes felszólalás szövege
1 - 50
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2019.12.02.(99)  160 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/8342 Stadionstop helyett kórházstop? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:12
 164 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/8342 Stadionstop helyett kórházstop? azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz 1:04
 382 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/7846 Egyes energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 1:55
 394 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/8041 Egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 2:59
 402-404 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/8041 Egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról felszólalás 3:37
2019.11.21.(96)   32 Általános vita lefolytatása T/8019 A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint egyes törvényeknek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvénnyel kapcsolatos módosításáról vezérszónoki felszólalás 6:34
  44 Általános vita lefolytatása T/8020 A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról vezérszónoki felszólalás 5:20
  54 Általános vita lefolytatása T/8039 A közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról vezérszónoki felszólalás 8:31
2019.11.18.(93)   84 Interpelláció megtárgyalása I/8046 Mi a Kormány álláspontja az Európai Unió tervezett költségvetéséről? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:52
  88 Interpelláció megtárgyalása I/8046 Mi a Kormány álláspontja az Európai Unió tervezett költségvetéséről? képviselő elfogadta a választ 0:49
2019.11.05.(90)  142 Általános vita lefolytatása T/7846 Egyes energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról vezérszónoki felszólalás 12:07
 150 Általános vita lefolytatása T/7846 Egyes energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról kétperces felszólalás 1:50
 158 Általános vita lefolytatása T/7846 Egyes energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról felszólalás 1:10
2019.06.20.(76)   46 Általános vita folytatása T/6322 Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről felszólalás 20:16
2019.06.18.(74)   22 Napirend előtti felszólalások "Honvédelmi fejlesztések Magyarország biztonságáért" napirend előtti felszólalás 5:07
<< 1  2  3  4 >>
Összesen: 50