Készült: 2020.11.24.21:05:12 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Dr. Avarkeszi Dezső
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 100 101 - 200 201 - 275
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2010.02.22.(256)  187 Általános vita lefolytatása T/11820 A Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Tiranában, 2001. március 20-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi XCVIII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerbia és Montenegró Kormánya között a két állam területén jogellenesen tartózkodó személyek átadásáról és visszafogadásáról szóló, Belgrádban, 2001. november 7-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi XXII. törvény hatályon kívül helyezéséről Expozé 1:18
 201 Közjogi méltóság megválasztása T/11390 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról felszólalás 0:03
 203 Záróvita T/11332 A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. évi törvény módosításáról felszólalás 0:03
 239 Napirend utáni felszólalások napirend utánihoz hozzászólás 2:18
2010.02.15.(254)  176 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/11815 Milyen személyes felelősség terheli, a 2009. február 23-ai tatárszentgyörgyi fiaskóért Draskovics Tibor volt rendészeti minisztert? kérdés megválaszolva 2:09
 207 Záróvita T/11077 Az alapítványok elektronikus nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásról
T/11075 A nagykorú személy döntéshozatalának és jognyilatkozata megtételének segítéséhez kapcsolódó polgári nemperes eljárásokról
T/11074 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi .... törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról
T/11076 A gondnokoltak és gondnokaik, a támogatott személyek és támogatóik, valamint az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról
felszólalás 8:31
 245 Általános vita lefolytatása T/11705 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról felszólalás 0:17
2009.12.15.(253)   47 Részletes vita lefolytatása T/11209 Az egyes rendészeti és migrációs tárgyú törvények módosításáról, valamint egyes törvényeknek a Vízuminformációs Rendszer bevezetésével összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról Előadói válasz 4:35
  51 Részletes vita lefolytatása T/11370 A hagyatéki eljárásról Előadói válasz 4:07
2009.12.14.(252)   65 Interpelláció megtárgyalása I/11476 Kit terhel a felelősség azért, hogy 2009. október 23-án, több helyszínen is álrendőrök jelenhettek meg, akik 'BRFK', illetve 'BRFK Tűzoltó és műszaki mentő szolgálat' feliratú karjelvényt, fekete - más rendőri szervnél nem rendszeresített - egyenruhát viseltek? interpelláció szóban megválaszolva 3:52
 194 Általános vita lefolytatása T/11371 Az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján létrejött, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló Egyezmény és az azt kiegészítő jegyzőkönyvek, valamint az Európai Unióról szóló Szerződés 35. Cikkének (2) bekezdése alapján megtett nyilatkozat kihirdetéséről Expozé 2:28
2009.12.08.(251)   32 Általános vita lefolytatása T/11370 A hagyatéki eljárásról Expozé 11:10
  50 Részletes vita lefolytatása T/11207 Az anyakönyvi eljárásról Előadói válasz 6:34
2009.12.07.(250)  166 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/11404 A Hajdú-Bét ügy után újabb felvásárlási botrány borzolja a békési gazdák idegait, avagy mikor sújt már le a törvény teljes szigorával a magukat felvásárlóknak kiadó szélhámosokra? kérdés megválaszolva 2:11
 200 Általános vita lefolytatása T/11390 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról felszólalás 2:33
<< 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 >>
Összesen: 275