Készült: 2020.08.07.21:18:26 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

93. ülésnap, 184. felszólalás
Felszólaló Dr. Latorcai János (KDNP)
Felszólalás oka Részletes vitára bocsátás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 7:14

Felszólalások:  <<  184  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Folytatjuk munkánkat. Kérem, foglalják el helyüket, ellenőrizzék, hogy kártyájukat elhelyezték-e a szavazógépben, és az az önök számára kedvező visszajelzést adott-e.

Tisztelt Országgyűlés! Most sürgős tárgyalásba vételi kérelmekről határozunk.

A kormány T/3288. számon benyújtotta az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatát, és kérte ennek sürgős megtárgyalását. Kérdezem, hogy a kormány részéről kívánja-e valaki indokolni a kérelmet. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok.

Akkor tisztelettel kérdezem az Országgyűlést, hogy sürgős tárgyalásba veszi-e a T/3288. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 213 igen szavazattal, 71 nem ellenében, tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette.

Tisztelt Országgyűlés! A kormány T/3298. számon benyújtotta az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatát, és kérte ennek sürgős tárgyalását. Kérdezem, a kormány részéről kívánja-e valaki indokolni a kérelmet. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy sürgős tárgyalásba veszi-e a T/3298. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 224 igen szavazattal, 78 nem ellenében, tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette.

Tisztelt Országgyűlés! Most részletes vitára bocsátások következnek.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a világörökségről szóló T/3087. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 284 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 31 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődéséről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló T/3114. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 289 igen szavazattal, 37 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény módosításáról szóló T/3124. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 330 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Tisztelettel tájékoztatom az Országgyűlést, hogy az imént részletes vitára bocsátott három törvényjavaslat részletes vitájára ma este kerül sor.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és egyes törvények pénzügyi bűncselekményekkel összefüggő módosításáról szóló T/3006. számú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 282 igen szavazattal, 48 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az alaptörvénnyel összefüggő egyes átmeneti rendelkezések megalkotása érdekében szükséges módosításáról szóló T/3199. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 243 igen szavazattal, 92 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a két részletes vitára a holnapi ülésnapon kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Most tárgysorozatba-vételi kérelmekről határozunk.

Az MSZP képviselőcsoportja a Házszabály rendelkezése alapján kérte, hogy az Országgyűlés döntsön az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság által elutasított, a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény módosításáról szóló T/2549. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről.

Megkérdezem, hogy az előterjesztők közül kívánja-e valaki a tárgysorozatba-vételi kérelmet indokolni, 5 perces időkeretben. (Jelzésre:) Igen, Ficsor Ádám képviselő úr kér szót. Parancsoljon, képviselő úr!

Felszólalások:  <<  184  >>    Ülésnap adatai