Készült: 2020.08.10.21:57:01 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

91. ülésnap, 41. felszólalás
Felszólaló Lezsák Sándor (Fidesz)
Felszólalás oka Országgyűlés időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárult
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 3:32

Felszólalások:  <<  41  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, jegyző úr. Tisztelt Országgyűlés! A Házszabály 53. § (1) bekezdése értelmében a határozathozatal előtt bármely képviselőcsoport egy tagja háromperces időkeretben felszólalhat. Megkérdezem, kíván-e valaki élni ezzel a lehetőséggel. (Nem érkezik jelzés.) Jelentkezőt nem látok.

Tehát a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e azzal, hogy az előterjesztéseket tízórás időkeretben tárgyalja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 225 igen szavazattal, 82 nem ellenében, tartózkodás nélkül az előterjesztések tízórás időkeretben történő tárgyalását elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy az előterjesztők 20 perces időkeretben szólnak, a kormány képviselője 15 percben ismerteti álláspontját, a bizottságok pedig 5-5 percben kapnak szót. A délelőtti vezérszónoki felszólalások időtartama 30 perc. A vita lezárására utolsó napirendi pontként kerül sor; itt a képviselői felszólalások 15 perces időkeretben hangzanak el.

Tisztelt Országgyűlés! Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlásról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e az Országgyűlés elnökének napirendi ajánlását. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most, 14 óra 17 perckor áttérünk az interpellációk, azonnali kérdések és kérdések tárgyalására.

Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy a Házszabály 90. § (4) bekezdése, valamint az ügyrendi bizottság 36/1998-2002. ÜB. számú általános érvényű állásfoglalása alapján Korondi Miklós, a Jobbik képviselője I/3121. sorszámon Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszterhez benyújtott interpellációját az Országgyűlés elnöke visszautasította, mivel a feltett indítvány nem tartozik a megkérdezett miniszter úr feladatkörébe.

Tisztelt Országgyűlés! Gúr Nándor, az MSZP képviselője, interpellációt nyújtott be a nemzetgazdasági miniszterhez: "Ezt nevezik önök munkahelyteremtésnek?" címmel. Gúr Nándor képviselő urat illeti a szó.

Felszólalások:  <<  41  >>    Ülésnap adatai