Készült: 2020.02.19.15:19:36 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

244. ülésnap (2001.11.29.), 82. felszólalás
Felszólaló Manninger Jenő
Beosztás közlekedési és vízügyi minisztériumi politikai államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 7:23


Felszólalások:  Előző  82  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

MANNINGER JENŐ közlekedési és vízügyi minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Országgyűlés! Engedjék meg, hogy néhány percben nagyon röviden beszéljek a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium magyarországi uniós csatlakozásának elősegítését szolgáló tevékenységéről is. Valóban itt is felzárkózásról van szó, és olyan feltételek megteremtéséről, amelyek biztosítják versenyképességünket.

Minden, esetleg a közvéleményben élő kép ellenére el kell mondanom azt, hogy nincsen olyan uniós előírás, amely megszabná azt, hogy milyen sűrűségű és pontosan milyen minőségű úthálózattal, vasúthálózattal kell rendelkeznünk. A minőséget illetően ugyan már vannak előírások, amelyek azt kell hogy garantálják, hogy bizonyos súlyú tehergépjárművek áthaladtak országunkon, ezek képezik általában azokat a tárgyalásokat, amelyeket talán a legfontosabbnak tartunk. Ugyanakkor az úthálózat fejlesztését, a vasúthálózat fejlesztését - annak ellenére mondom, hogy nincsen előírás - a kormány 15 éves programjai garantálják. Így ezekről én most az időkeret miatt nem beszélnék.

Néhány pontban megemlíteném azokat a főbb témákat, főbb témaköröket, amelyekben átmeneti mentességi igényünket kifejeztük, amelyekben biztosítani kívánjuk a magyar nemzetgazdaság, a magyar vállalkozói réteg érdekeit messzemenően szem előtt tartva.

2006 végéig kértünk mentességet a belföldi közúti árufuvarozási piacnak a külföldi fuvarozók számára történő megnyitása, az úgynevezett kabotázs alól. Ezzel a törekvésünkkel védeni kívánjuk a nagyszámú, kis tőkeerejű hazai kisvállalkozók érdekeit.

2005 végéig tartó mentességet kértünk a 25 tonnát meghaladó gépjárművek adója vonatkozásában. Ezekre az EU-adószint 65 százalékát elérő adót rónánk ki. Egyértelművé tettük ugyanakkor, hogy az adókedvezményt a legmagasabb környezetvédelmi normáknak megfelelő járművekre alkalmaznánk. A célunk itt az, hogy az átmenet ideje alatt kicserélődjenek az elavult, a környezetet nagymértékben szennyező nehézgépjárművek.

Elfogadta az Európai Bizottság, hogy közútjaink jelentős részének műszaki állapota ma még nem teszi lehetővé az Unió területén engedélyezett legnagyobb tengelyterhelésű és össztömegű tehergépjárművek korlátozás nélküli forgalmát, ezért a járművekre fenntarthatjuk a túlsúlyt 2008 végéig.

A Bizottság elfogadta a belvízi hajózás kérdésében az úgynevezett selejtezési kényszer alól kért mentességet.

Ötödikként pedig megemlíthetem, hogy a magyar vasúti pályához való hozzáférést külföldi üzemeltetők számára 2006 végéig csak részben kívánjuk lehetővé tenni. Ez az eljárás összhangban van az Európai Unió országai vasúttársaságainak korábbi gyakorlatával.

Jelentős eredménynek tartom, hogy az Európai Bizottság alapjában véve elfogadásra javasolta a tagországok számára a magyar ajánlatot. A kompromisszum lényege, hogy csatlakozásunkat követően a pályakapacitás 20 százalékának mértékéig vállaljuk az uniós vasúttársaságok beengedését.

A légi közlekedési piacunk és ezen belül a Malév védelme érdekében kezdeményeztük, hogy a 2005 végéig terjedő időszakra mentességet kapjunk a teljes piacnyitás alól. Továbbá a légi forgalommal kapcsolatos másik mentességi igényünk az EU-normáknál magasabb zajszintű repülőgépek fogadásának átmeneti engedélyezése.

A bizottság kompromisszumos javaslata számunkra elfogadható, mely szerint az átmeneti enyhítés a FÁK-államok ezen forgalomban meghatározó, 70 százalékos arányú repülőgépeire terjedjen ki.

Röviden összefoglalva a főbb témaköröket, elmondható, hogy mentességi kérelmünkkel kapcsolatban a közlekedési fejezet eddigi tárgyalása során sikerült érvényesítenünk a nemzetgazdasági és kormányzati igényeket, egyben a magyar érdekeknek megfelelő elvárásokat. Ugyanakkor az Európai Bizottság egy korrekt, számunkra kedvezőbb tárgyalási álláspontrendszert alakított ki. Ezzel is tudatták, hogy a magyar közlekedés területét megfelelő felkészültségűnek minősítették, és a csatlakozás időszakában váratlan nehézségekkel nem számol bennünket illetően. Ebben a fejezetben, ezt még egyszer hangsúlyoznám, ez az álláspont, hogy a csatlakozás időszakában váratlan nehézségekkel nem számol bennünket illetően. A sor tehát most az EU-tagállamain van, hogy egymás között egyezségre jussanak valamennyi csatlakozni kívánó országra vonatkozóan. A fejezet idei lezárása ennek a függvénye.

A Közlekedési és Vízügyi Minisztériumot érintően hadd tegyem még hozzá mindehhez, hogy természetesen a környezetvédelmi fejezet lezárásában is jelentős szerepet kellett vállalni, hiszen a számos érzékeny területet érintően a tárcánk gondozásában készült nemzeti szennyvíztisztítási program, valamint az ivóvízminőség-javítási program kedvező brüsszeli fogadtatása is közrejátszott az elért eredményben.

Végezetül hadd említsem még meg - ez nem a közlekedési fejezethez tartozik - az éves jelentéshez kapcsolódóan, hogy az éves jelentés számos pozitívumot tartalmazott. Természetesen megemlítette azt is, hogy mit kell még elvégezni, például a MÁV-reform felgyorsításának szükségességét, amely ügyben már több mindent tettünk. Az idő szintén nem engedi meg, hogy elmondjam, de általában azt lehet mondani, hogy a közlekedési és vízügyi ágazat uniós csatlakozásra való felkészítése tervszerűen folyik, az előirányzatnak megfelelően.

Annyit szeretnék még hozzátenni mindehhez - mert ebben a témakörben elhangzott, és még egyszer el kell mondanom, mert úgy látszik, az uniós jelentést és bizonyos újságokat vagy propagandakiadványokat egyes képviselők összekevernek -, hogy egyetlenegy fillér ISPA-támogatástól nem estünk el. Lotz Károly képviselő úr bizonyára rosszul emlékszik, mert az M7-esre, az M3-asra vonatkozóan nem kellett visszavonnunk ilyet. Biztosan emlékszik viszont jól Palacio főbiztos asszony kijelentésére, miszerint a vasutat preferálták. De azt hiszem, hogy ezt már nagyon sokszor elmondták.

Összefoglalóan csak annyit tudok mondani, hogy nem estünk el egyetlenegy fillértől sem, mint ahogy ha megnézzük, hogy mi szerepel a jelentésben a közbeszerzési eljárásoknál, az autópálya-építésre vonatkozóan tényként említi meg a jelentés, hogy a közbeszerzési eljárásokat ez ügyben nem alkalmazzák, viszont semmilyen más mondattal nem foglalkozik, hanem ezt már egy másik jelentés követi.

 

 

(13.50)

 

Nem az, amit önök itt elmondtak, tehát nem azok a propaganda jellegű kijelentések, hanem egy olyan szám követi, amely azt mutatja, hogy a közbeszerzési eljárások százaléka és mennyisége is növekszik Magyarországon.

Tehát úgy gondolom, nagyon fontos az, hogy a jelentést ne keverjük össze más újságokban megjelent politikusi kijelentésekkel, hanem pontosan idézzünk belőle. Természetesen megköszönve a figyelmüket, azt mondhatom még egyszer - hiszen a közlekedési fejezet tárgyában kívántam ismertetni főbb feladatainkat, mivel ez egy nagyon fontos fejezet -, hogy köszönjük hasznos észrevételeiket. Minden okunk megvan arra, hogy optimistán ítéljük meg, és érdekeinket érvényesíteni tudjuk, és a fejezet lezárásra kerüljön.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

 
Felszólalások:  Előző  82  Következő    Ülésnap adatai