Készült: 2020.09.20.07:19:19 Dinamikus lap

A felszólalás szövege:

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
39 182 2006.11.28. 2:13  149-317

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Én a miniszteri expozéhoz szeretnék néhány gondolatot elmondani. Itt van előttünk ez a törvénytervezet, amely azt a címet viseli a Magyar Köztársaság kormánya és az egészségügyi miniszter előterjesztésében: "az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről".

El kell mondanom önöknek őszintén, ez a törvény jó. Ezzel egy probléma van: a címe rossz. Mint ahogy már képviselőtársaim említették, nagyon jó lenne, ha ez a törvény azt a címet viselné, hogy az egészségügyi ellátórendszer leépítéséről szóló törvényt tárgyalná most a parlament.

A miniszter úr expozéjában a következő mondatokat mondta: "A reform és a fejlesztési program célja az emberek élettartamának növelése és egészségügyi állapotának javítása, valamint a területi és társadalmi csoportok közötti egyenlőtlenségek csökkentése, egy korszerű, hatékony és igazságos ellátórendszer megteremtése."

Azt gondolom, nagyon enyhén szólva is cinikus attól a kormánytól igazságos ellátórendszerről beszélni, aminek - tudjuk néhány hónap óta - a főnöke, a miniszterelnöke hazudik. Önök, azt gondolom, igazságos ellátórendszerről ne beszéljenek, annál inkább, mert sajnos most már megszokja a magyar társadalom, hogy jön az MSZP-SZDSZ-kormány, és tízévente kórházbezárásokról, ágyszámleépítésekről kell a társadalommal vitatkozni, a társadalmat hergelni ilyen szempontból is.

Azt gondolom, hogy ez a törvénytervezet, ami előttünk fekszik, egyébről nem szól, mint a vidéki települések ellehetetlenítéséről, hiszen ezek a bizonyos 50 kilométeres sugarú körök, amiket önök megrajzoltak, azt gondolom, nem is tudják, hogy mit jelentenek. Borsod megyében, Edelény térségében van olyan település, amely most az edelényi kórháztól 50 kilométerre van, és ha ennek a kórháznak valami baja esne (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) netántán, akkor Miskolctól ez 80 kilométerre fog esni.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
39 224 2006.11.28. 2:09  149-317

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Államtitkár asszony, azt gondolom, pontosan itt van a probléma, vagy itt van a kutya elásva. Többen hivatkoztak már itt arra, hogy majd a RET-ekben eldőlnek az aktív ágyak sorsai. Hadd kérdezzem már meg önöktől: ki az a - bocsánat a kifejezésért - lökött fenntartó, a fenntartónak a képviselője, aki önként és dalolva le fog mondani aktív ágyakról? Mert én ilyen fenntartót nem ismerek. Illetve az előbb itt az egyik képviselő úr felszólalásában felsejlettek ilyen gondolatok - azt hiszem, a csornai volt polgármester úr felszólalásában sejlettek fel pontosan ilyen gondolatok -, hogy esetleg a fenntartók is önmagukba nézhetnének már. Nem, higgyék el, hogy az észak-magyarországi régióban a RET-ek összejövetelén nem lesz megállapodás, mert nem lesz olyan fenntartó, aki bármilyen indoknál fogva le fog mondani a saját kórházának az aktív ágyáról.

Egyébként pedig, ha megnézik a kis, vidéki kórházakat - nem tudom, mennyire ismerik ezeknek a helyzetét -, egész nyugodtan jöjjenek el az edelényi kórházba, és meglátják, hogy gyakorlatilag majdnem százszázalékos kihasználtsággal működik, az a kis belgyógyászati osztály, ami jelen pillanatban 40 ágyas, a térségnek, a Bódva völgyének a közel 40 ezer betegét majdnem százszázalékos kihasználtsággal látja el. Nekünk talán annyiban szerencsésebb helyzetünk van - és itt hallottam az előző felszólalásokban egy-két olyan momentumot, ami talán optimizmusra adhat okot -, hogy szakkórház is vagyunk, és talán Schvarcz Tibor képviselő úr említette azt, hogy gondolkodnak módosító indítványok benyújtásában, amelyeknél biztosítják majd a kis vidéki kórházakban is a néhány ágyas belgyógyászati osztályt. De még egyszer hangsúlyozom: nem lesz olyan fenntartó, aki lemond aktív ágyról.

Köszönöm szépen. (Taps az ellenzéki pártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
39 242 2006.11.28. 1:04  149-317

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Köszönöm szépen. Czinege Képviselő Úr! Mi nem azt mondjuk, nem azt gondoljuk, hogy ne legyenek olyan kórházak, amelyek sokkal jobban felszereltek, ahol bármit el lehet végezni, amit ma az orvostudomány el tud végezni. Legyenek, hiszen pont a miniszter úr mondta az expozéjában, hogy a következő esztendőkben soha nem látott mennyiségű pénz lesz az egészségügyben. Ám legyen, fejlesszék!

De nem ezért kértem most szót, hanem még az előző felszólaláshoz, Papp József képviselő úr felszólalásához, amikor azt mondta, hogy közös a felelősségünk. Hogyne. Egyetlenegy szempontból viszont azt gondolom, hogy teljesen másként látjuk. Önök ezt az egészet csak és kizárólag a pénz szempontjából látják. Mi pedig azt mondjuk, hogy a kórházi ágyakon hús-vér emberek fekszenek. Ezeket a betegeket hús-vér orvosok gyógyítják, és hús-vér ápolónők ápolják. Ez a különbség a kettőnk gondolkodása között, tisztelt képviselő úr.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
39 312 2006.11.28. 2:07  149-317

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! Nem akartam kétpercest nyomni addig, amíg minden előre bejelentkezett képviselőtársam el nem mondja a hozzászólását.

Tisztelt Államtitkár Asszony! Egy korábbi hozzászólásához szeretnék néhány gondolatot mondani. Ön azt mondta, hogy önök igenis egyeztetettek az önkormányzatokkal, illetve a fenntartókkal. Ön ugyanolyan jól tudja, mint én, hogy ez nem egyeztetés volt. Önök meghívták a fenntartó képviselőket, elmondták a saját verziójukat, és gyakorlatilag ezzel lezárult az, amit önök egyeztetésnek gondolnak. Ez ugyanolyan áldemokratikus szerintem, mint a RET-ek összehívása, illetve a RET-ek feladattal való ellátása, hogy egyezzünk majd meg mint fenntartók az ágyszámok csökkentésében. Ez az egyik dolog, amit szerettem volna elmondani.

A másik az, hogy Béki Gabriella képviselőtársunk - az előbb örültem, amikor visszajött, sajnos újra elment - felvetett még az első hozzászólásában egy dolgot, de ön is hivatkozott egy későbbi felszólalásában nevezetesen arra, hogy az aktív ágyak csökkentéséből körülbelül 20 százalékban a járóbeteg-ellátást fogják majd tudni támogatni, illetve hogy 29 kistérségben, ahol jelenleg nincs járóbeteg-szakellátó, ott majd létesítenek. Szeretném megkérni önöket, gondolják meg ezt a dolgot; nem azért, mintha nem szeretném, hogy létesítsenek járóbeteg-szakellátókat, de azt gondolom, hogy ezek alapvetően az elmaradott kistérségekben szerepelnek. Átgondolták-e, hogy honnét fognak oda szakorvosokat vinni? Ugyanis az elmaradott kistérségekbe még háziorvosokat sem tudunk szerezni - csúnya kifejezéssel élve -, nem pedig szakorvosokat!

Ha ez a törvénytervezet tényleg szakmai alapon készült volna el, ez után a vita után, azt gondolom, önnek egy feladata lenne: az, hogy ön kezdeményezné ennek a törvénynek a visszavonását.

Köszönöm figyelmüket. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
53 72 2007.03.05. 3:30  71-77

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Ház! Úgy látszik, Kóka-délután van a Parlamentben. Tisztelt Miniszter Úr! Amikor ön bejelentette a vidéki vasúti szárnyvonalak megszüntetésének tervét, különféle elemzésekre és számításokra hivatkozott ördögi terve (Derültség a kormánypárti padsorokban.) alátámasztása érdekében. Nem átallott olyat mondani, hogy olcsóbb volna taxival elszállítani azt a néhány embert, akik jelenleg a vasutat használják. Arról már kevesebb szó esik, és ön is elfelejtett tájékoztatást adni, hogy a vasúti menetrendet a halálra ítélt vonalakon a MÁV szándékosan és a felettes szervek utasítására úgy állította össze, hogy azokon ne is lehessen utazni.

Arról is csak szűk körben lehet tudni, hogy a március 3-án megszűnt vonalak után továbbiak felszámolásáról gondolkodik a kormány. A hírek szerint még 80 szárnyvonal megszüntetését fontolgatják, természetesen a reformok jegyében és nyilván a haza üdvére. Ezek esetében is megfigyelhető, hogy a menetrendek kialakításakor hasonló elveket követnek. Igyekeznek leszoktatni az utasokat azzal, hogy a csatlakozások, a pontos megérkezés ezekkel a vonatokkal nem biztosított. Mivel lehetne azt magyarázni, hogy a választókerületemben, a Boldva völgyében, Tornanádaskáról Miskolc felé fél hat után csak fél nyolckor indul vonat, hacsak nem azzal, hogy az első vonattal még véletlenül se lehessen beérni a miskolci munkahelyekre, hacsak nem azzal, hogy a később közlekedővel még véletlenül se vehessék igénybe a diákok, ha be akarnak érni a nyolcórás iskolakezdésre az edelényi gimnáziumba vagy netán valamelyik miskolci középiskolába? Vagy felkelnek hajnalban, vagy elkésnek az iskolából.

Milyen logika és megfontolás szerint alakították ki a Békés-Murony vonal menetrendjét, amikor a 25 ezer lakosú Békésből a fővonalon található Muronyba úgy érkezik a vonat, hogy hat perccel lekési a Budapestről Békéscsabára, illetve a Gyulára való csatlakozást? Az is érdekes, és nyilván önnek nagyon tetszett, hogy a Mezőcsátról a 34 kilométerre lévő Miskolcra 6 óra után csak 12 órakor lehetett vonattal eljutni, és még sorolhatnám a példákat.

Tisztelt Miniszter Úr! Semmi túlzás nincs abban, ha azt mondom, hogy az ön vasúti menetrend-politikája szerves eleme kormánya faluromboló tevékenységének. Mert mire vezet az, ha a munkaképes és dolgozni akaró korosztály nem tud eljutni időben a munkahelyére? Leéli munkanélküliként az életét a faluban, vagy inkább elhagyja a szülőhelyét és a nagyvárosba költözik? Mire vezet az, ha vidékről bejáró tanulók hajnalok hajnalán kénytelenek kelni ahhoz, hogy időben, pontosabban: a tanítás megkezdése előtt egy-másfél órával már beérjenek az iskolába?

Miniszter úr, kérdezem, meddig folytatják vidékellenes politikájukat (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.), hol jelentkezik a megtakarítás a költségvetésben. Miért jó az országnak, ha elnéptelenednek a falvaink?

Várom válaszát. (Taps az ellenzéki pártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
53 76 2007.03.05. 1:09  71-77

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Ceauşescu bizonyos szempontból tisztességesebb volt, mint önök (Moraj és közbeszólások a kormánypárti padsorokban: Juj!), mert igaz, hogy ő is véghezvitt falurombolást, de ő ezt nyíltan csinálta, nem pedig olyan sunyi, alattomos és aljas módon, mint ahogy teszik ezt önök évek óta. (Dr. Géczi József Alajos: Csúnyán beszélsz!) Mert mi más, ha nem falurombolás az, hogy önök megszüntették a kistelepülések postahivatalait, vasúti szárnyvonalait, ritkítják a Volán-járatokat, nem törődnek az utak felújításával, csökkentették az egyházak támogatását (Moraj a kormánypárti padsorokban.), megszüntetik a kistelepülések iskoláit. Valószínűleg azért büntetik és rombolják a falvakat, mert ott a Fidesz támogatottsága nagyobb, mint az MSZP-é vagy az önök pártjáé, az SZDSZ-é a falvakban.

(15.30)

Miniszter Úr! Egyébként az ön pártjának a neve már idejétmúlt, mert igaz, hogy önök még szabadok, de már régen nem demokraták. Javaslom, hogy változtassanak nevet, legyen a pártjuk neve: bolsevikok, rablók és kapitalisták szövetsége. (Felzúdulás a kormánypártok soraiban. - Dr. Géczi József Alajos: Na!)

Köszönöm. Nem fogadom el válaszát. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban. - Dr. Kóka János tapsol.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
79 396 2007.06.05. 0:31  391-457

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, annyira fontos törvényjavaslat fekszik az Országgyűlés előtt, hogy kérem a teremben jelen lévő tisztelt képviselőtársaimat, annak ellenére, hogy nagy tisztelője vagyok Latorcai János képviselő úrnak, hogy ezt az ügyrendi javaslatot most ne támogassuk. (Göndör István: Szavazzunk!)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
79 422 2007.06.05. 2:18  391-457

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Az első kétperces hozzászólásomban arról kell nekem is szólnom, hogy elfogadhatatlan és felháborító, hogy a kormánypártok az éjszakai órákra tették ennek a törvénytervezetnek a vitáját.

Az is elég érdekes és furcsa, hogy sok-sok ezer milliárd forintos nemzeti vagyon elkótyavetyéléséről fog dönteni. Gondolom, nincs kétségünk afelől, hogy a parlament többsége a végén el fogja fogadni ezt a törvényt.

Az is elég érdekes a kormány részéről, nem lebecsülve az államtitkár urat, hogy a miniszteri expozét az államtitkár úrra bízta a pénzügyminiszter úr.

Hogy a kétperces hozzászólások fél tizenkettőkor kezdődhetnek, azt gondolom, önmagáért beszél. Ennek a törvénytervezetnek egyébként már önmagában a címe is rossz és nem helytálló, ugyanis nem állami vagyonról beszélünk, hanem nemzeti vagyonról van szó, tisztelt kormánypárti képviselőtársaim.

A nemzet vagyona az, amelyről önök nemsokára itt, a parlament falai között egy gombnyomással vagy néhány gombnyomással dönteni fognak. És azt is szeretném elmondani önöknek, hogy ez az egész törvénytervezet, úgy, ahogy van, alkotmányellenes, úgyhogy nem lenne szabad nekünk egy ilyen előterjesztésről a Ház falai között vitáznunk. Tisztelt képviselőtársaimnak először be kellene tartania az alkotmány 10. § (1) bekezdését, amelyet ez a törvénytervezet teljes mértékben figyelmen kívül hagy. Még csak meg sem említi azokat, akiké ez az egész vagyon: a magyar nemzetet.

(23.30)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
79 432 2007.06.05. 2:18  391-457

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Az előbb már céloztam arra, hogy alkotmányellenes ez a törvénytervezet, ugyanis ez a törvénytervezet tartalmazza azt az alkotmány 10. § (1) bekezdésébe ütköző megoldást, amely szerint a tulajdonosi jogot gyakorló szervezet a kormány közvetett irányítása alatt áll. Az alkotmány 10. § (1) bekezdése szerint a magyar állam tulajdona nemzeti vagyon. A rendelkezés miniszteri indoklása szerint a nemzet vagyonával csak olyan szervezetek rendelkezhetnek, amelyek az egész népet képviselik. Az új tulajdonosijog-gyakorló nem képes ennek az alkotmányos elvárásnak megfelelni, mert a kormány irányítása, befolyása és kinevezési jogköre alatt áll, ezért nem képes az egész népet képviselni. A nép képviseletére az alkotmány szerint kizárólag az Országgyűlés jogosult, és egy olyan túlpolitizált parlamentben, mint a miénk, csak akkor lehet a népképviseletet igazán megvalósítani, ha a parlament kétharmados többséggel hozza meg ezt a törvényt, amely előttünk fekszik.

(23.40)

A kormány az állam végrehajtó szervezete, és mint ilyennek, nincs semmiféle jogi alapja a nép vagyonnal kapcsolatos képviseletére. Ennek kizárólag az a megoldása alkotmányos, amely kétharmados törvényben, kizárólag az Országgyűlésnek alárendelt autonóm szervezetre bízza a nemzet vagyonával való rendelkezést, az elidegenítés és a vagyon megterhelése körében a tulajdonosi joggyakorló testület kétharmados szótöbbségi döntésével.

Tekintettel arra, hogy a javaslat preambuluma maga is deklarálja, hogy befejeződött a privatizáció, ezért a mostani hatályos szabályozásra eddig okot adó folyamat lezárásával együtt eljött az a történelmi pillanat, amikor a nemzeti vagyon feletti tulajdonosi joggyakorló személyét függetleníteni szükséges a kormánytól.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
79 438 2007.06.05. 2:10  391-457

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Szabó Lajos képviselő úr hozzászólásából néhány dolgot feljegyeztem. Többször említette a beszéde elején és a végén, hogy nagyon reméli, illetve kívánja, hogy itt egy magasabb szintű konszenzussal szülessék meg ez a törvény. Az előbbi hozzászólásomban javasoltam, hogy a parlament kétharmaddal fogadja el a törvényt, ebben legyenek partnerek tisztelt szocialista és szabad demokrata képviselőtársaink. Az még magasabb szintű konszenzus lenne, és a nemzeti vagyon igazi védelmét szolgálná, ha a parlament kétharmados törvényalkotása mellett a tanács elnökének és tagjainak kinevezését, mondjuk, a köztársasági elnök úrra bíznánk, és nem három miniszterre.

Hadd kérdezzem meg önöket, hogy miért pont három miniszter. Miért nem két miniszter, vagy miért nem hat miniszter nevez ki egy-egy tagot ebbe a tanácsba? Milyen alapon hozták önök össze pontosan ezt a három minisztert? Varga Mihály képviselő úr az előbb már említette, hogy vannak olyan területek ebben a vagyonban, amelyeket ez a három minisztérium nem fed le. Azt hogyan óhajtják majd megoldani, hogy minden részterületnek legyen egy-egy képviselője?

Említette Szabó Lajos képviselő úr azt, hogy egyetért azzal, hogy szűnjön meg az ingyenes vagyonhasználat. Kérem szépen, tudják mit fognak ezzel elérni? Néhány példát említek. Vannak olyan kórházak, amelyek állami kezelésben, állami tulajdonban vannak. Ha önök megszüntetik az ingyenes vagyonhasználatot, és bérleti díjat fognak kérni a kórházaktól, akkor ezzel azt fogják elérni, hogy ezt a bérleti díjat természetesen a lakossággal fogják megfizettetni; gondolom, már megvan az, hogy miképpen, valószínűleg egy megemelt vizitdíjjal vagy kórházi napidíjjal.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
79 448 2007.06.05. 2:21  391-457

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tulajdonképpen Varga Mihály képviselő úr azt az alkotmányossági aggályt ismertette, amit én is szerettem volna a részvénytársaságok működésével kapcsolatban elmondani. Hozzátéve talán annyit, hogy abban az esetben, ha egy olyan példa fog bekövetkezni, ami, azt gondolom, példátlan, hogy a magyar állami költségvetésből fog működni egy zártkörű részvénytársaság, akkor egész nyugodtan jelentkezhet majd a 2., a 3., a 4. és a 8. zártkörű részvénytársaság is az állami költségvetésbe, hogy tessenek szívesek lenni nekem is költségvetési forrást biztosítani, hiszen egyenlőség van, nem lehet ilyen diszkriminációt tenni, hiszen a felek akár százszázalékos állami tulajdon, de részvénytársaság, a polgári törvénykönyv szerint ugyanolyan minősítésben kell hogy részesüljenek.

(0.20)

Nagyon sok... - nagyon sok?! -, összesen három szocialista képviselő van jelen a teremben. Többek felszólalásában elhangzott az, hogy szeretnék, ha módosító indítványokat nyújtanánk be mi, ellenzéki képviselők is ehhez a törvénytervezethez.

Számtalan módosító indítványt lehetne benyújtani. Azt gondolom, hogy legalábbis én a magam részéről ezzel biztos nem fogok élni, hiszen biztos vagyok abban, hogy az Alkotmánybíróság ezt a törvényt, amennyiben önök ilyen módon fogják elfogadni, meg fogja semmisíteni, meg kell hogy semmisítse az Alkotmánybíróság, mert több ponton ütközik a magyar alkotmánnyal. Igaz, hogy van példa arra az önök működésében, például Kóka miniszter úr is megsértette az alkotmányt, amikor néhány napra magához vonta az egészségügyi tárca irányítását, ugyanis az alkotmány kimondja, párt közvetlenül nem irányíthat állami szervet.

Ez csak egy példa volt. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Bocsánat, elnök úr, egyetlenegy mondat, és befejezem; önre is tekintettel vagyok és mindenkire. A részletes vitában majd még több ponton fogjuk elemezni az önök törvényjavaslatát.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
81 381 2007.06.11. 2:06  350-417

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Herényi Károly képviselő úr gondolataihoz szeretnék hozzászólni, nevezetesen, bevallom őszintén, nagyon meglepett, amikor a képviselő úr megfogalmazta azon véleményét, hogy nagyon jó ez a törvénytervezet - nyilván ez a Demokrata Fórum véleménye is egyben. Szeretném ezzel szemben felhívni egy dologra a figyelmét a tisztelt képviselő úrnak, illetve a tisztelt Országgyűlésnek is.

E törvényjavaslatnak minden olyan szakasza, amely az állami vagyonnal kapcsolatos rendelkezésben a kormány szerepét fenntartja vagy esetleg erősíti az eddigiekhez képest, mind alkotmányellenes. Ez az egyik észrevételem.

A másik, amit az állam és az állami intézmények közötti bérleti jogviszonnyal kapcsolatban elmondott, az bizony nemcsak annyiból merül ki, hogy itt esetleg a minisztériumok majd ezentúl bérleti díjat kell hogy fizessenek, vagy ha megépül az új kormányzati negyed, akkor ott valamilyen módon még maga a kormány sem tudja, hogy milyen konstrukcióban kell majd bérleti díjat fizetni, itt bizony az állami fenntartású és az állami tulajdonú oktatási és egészségügyi intézményekre és kulturális intézményekre ugyanúgy vonatkozik ez a törvénytervezetben leírt bérleti jogviszony.

Tehát itt az a kérdés, hogy azt a bérleti díjat, hiszen a törvényből egyértelműen kiderül, hogy a kormány ki fogja vetni, illetve az állam ki fogja vetni ezekre az intézményekre, miből fogják kifizetni az egyetemeink, az oktatási intézményeink, miből fogják kifizetni a kórházaink ezeket a bérleti díjakat. Nyilván ezt egyetlenegy dolog miatt tudják majd megtenni, nevezetesen azért, hogy akár a diákokra hárítják majd ezt a terhet, akár pedig a betegekre fogják, hogy ez most megemelt vizitdíj vagy milyen formában, ez majd ki fog derülni. (Taps a Fidesz soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
81 415 2007.06.11. 4:44  350-417

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Talán azzal kezdeném, hogy a törvényjavaslat mellékletéhez számtalan módosító indítvány érkezett mind a két oldalról, úgy ellenzéki, mint kormányoldalról. Ebből is az tűnik ki, hogy valami azért nincs teljesen rendben azzal a függelékkel sem. Államtitkár úr az előbb azt mondta, hogy a mellékletben nem szerepeltetés nem jelent privatizációs kötelezettséget. Ebben igaza van, de megteremti a lehetőségét a privatizációnak, amennyiben a mellékletben nem szerepel valamely állami tulajdonnal bíró cég a továbbiakban.

A magam részéről a törvényjavaslatnak azzal a részével, hogy egységes legyen az új vagyontörvény, teljesen egyet tudok érteni, még ha Herényi képviselő úr - aki időközben elment - ezért egy picit meg is rótt az előbb. A probléma ezzel a törvényjavaslattal alapvetően más, mint amire az általános vitában vagy most a részletes vitában tisztelt képviselőtársaim próbálták ráirányítani a figyelmet. Véleményem szerint a törvénnyel olyan alapvető problémák vannak, ami már a címében is megjelenik.

(1.10)

Ugyanis a törvény címe állami vagyonról beszél, márpedig az alkotmány 10. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdona egyben a nemzet vagyona. Ennek a ténynek a törvény címéből már ki kellene tűnnie. Ezért a magam részéről nem tudok egyetérteni ezzel.

A nemzet vagyonával csak olyan szervezetek rendelkezhetnek a tulajdon átruházását és a vagyon megterhelését illetően, amelyek az egész népet képviselik. Itt is egy másik alapvető probléma: az egész népet csak a parlament képviselheti, a parlament is csak bizonyos stratégiai jellegű kérdésekben, stratégiai állami tulajdonú vállalatok értékesítésében vagy stratégiai fontosságú állami ingatlanok értékesítésében. Az a véleményem, hogy a parlament is csak abban az esetben tudja az egész népet, tehát a nemzet vagyonát képviselni, amennyiben kétharmados törvénnyel rendelkezik annak elidegenítéséről vagy egyéb használatba adásáról. Az állam tulajdona egységes, a központi költségvetési szervek mint az állam szervezeti részei nem rendelkeznek önálló tulajdonnal. Ez is egy alapvető problémája ennek a törvénynek, hiszen ez a törvényjavaslat teljesen ellentétes ezzel az eléggé alapvető törvényi állapottal.

Mondom tovább az általam megfogalmazott problémákat a törvényjavaslattal kapcsolatban. Szerintem az állami tulajdonban álló vagyon csoportosítása meg kellene hogy feleljen a klasszikus vagyonrendelkezési elveknek. Az előbb említettem már, a vagyontárgyakat kétharmados törvénnyel kellene megvédenünk, és nem szabad kormány irányítása alatt álló, akár állami, akár mint a törvény egyik, szerintem legelképesztőbb gondolata szerint, hogy egy zártkörű részvénytársaságra bízza ez a törvény az állam vagyonának további kezelését, amely alapvetően a gazdasági társaságokról szóló törvénnyel és minden egyéb erre vonatkozó jogszabállyal ellentétes.

Azt szerettem volna röviden mondani, nem akarom már tisztelt képviselőtársaim idejét húzni, hogy ezzel a törvénnyel alapvető alkotmányossági problémák vannak, és itt a függelékhez beadott indítványok is azt jelzik, hogy képviselőtársaink akármelyik oldalról különböző cégek érdekében próbálnak ezekkel a módosító indítványokkal esetlegesen lobbitevékenységet kifejteni.

Köszönöm szépen, hogy ezen a korai órán megtiszteltek figyelmükkel.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
87 255 2007.09.10. 7:56  216-262

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Veres János pénzügyminiszter úr jegyzi azt a módosító indítványt, amely a törvény 8. §-ának (1) bekezdését módosítani akarja.

Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Elnök Úr! Ezzel a módosító indítvánnyal tulajdonképpen mindössze annyit változtat a kormány az eredeti törvényjavaslatán, hogy nem a miniszterelnök, hanem a köztársasági elnök úr jogkörébe adja a tanács vezetőinek kinevezését. A probléma ezzel az, hogy a tulajdonosi joggyakorló szervezet ezáltal ugyanúgy, ahogy az eredeti törvényjavaslatban volt, nem az Országgyűlésnek, hanem a kormánynak marad alárendeltje, holott sokat emlegettük már az előző vitákban, az alkotmány 10. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy az állam tulajdona a magyar nemzetnek, a magyar nemzet minden egyes tagjának tulajdona, a magyar nemzet vagyona.

Tisztelt Képviselő Urak és Hölgyek! A törvényjavaslat 7. § (2) bekezdése a következőképpen szól: "A tanács tagja csak a jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. fölött részvényesi jogokat gyakorló miniszter határozatainak van alávetve." Ez magyarra lefordítva azt jelenti, hogy egyes-egyedül a pénzügyminiszter - természetesen a miniszterelnök irányításával - bármilyen megmaradt nemzeti vagyonelemet szabadon értékesíthet.

(20.40)

Nem tudom, valaki figyelte-e a mai napon, amikor Szili Katalin házelnök asszony a napirendről beszélve ezt a vagyontörvényt egyszerűen úgy jelentette be, hogy a privatizációs törvény fog tárgyalásra kerülni ma. Azt gondolom, ezzel mindent elárult, hogy mi következik azok után, ha az Országgyűlés elfogadja ezt a törvényt. Nem az állami vagyon kezeléséről, hanem a megmaradt nemzeti vagyon további privatizálásáról lesz szó a következő időkben.

Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Mivel valószínűnek tartom, hogy a kormánypárti képviselők nem kapták meg annak a 62 közéleti személyiségnek a levelét, amelyet önökhöz intéztek, illetve a parlament minden egyes tagjához intéztek, engedjék meg, hogy a lényegét fölolvassam belőle, és csak három nevet említek, csak három nevet az aláírók közül. (Felzúdulás a kormánypártok padsoraiban. - Az elnök csenget.) Mádl Ferenc volt köztársasági elnök úr, Zlinszky János volt alkotmánybíró úr, illetve még egy nevet, amin gondolom, önök lehet, hogy meglepődnek, lehet, hogy nem: Sipos József úr, a szocialisták társadalmi tagozatának egyik vezetője. Ő is aláírta ezt a levelet, kérem szépen, a 62 aláíró között. (Dr. Veres János: Nincs ilyen tagozat! - Közbeszólások az MSZP soraiból.) Sőt tegnap az egyik televíziós csatornán a vitában elmondta Sipos úr, hogy a Szocialista Párton belül is rengetegen vannak olyanok, akik egyszerűen nem tudják elfogadni azt, hogy a kormánytöbbség megszavazza a mai napon ezt a törvényt. Engedjék meg, hogy ennek a levélnek néhány részletét ismertessem önökkel (Felzúdulás az MSZP soraiban. - Dr. Avarkeszi Dezső: Házszabály! Hol a Házszabály?), és hátha szorult még annyi becsület a tisztelt szocialista képviselőkbe, hogy nem szavazzák meg, és még egyszer vitázunk erről a törvényről. (Egy hang: Halljuk!)

Az 1948-as államosítás következményeit felszámoló privatizáció lezárult. Elérkezett a pillanat, amikor az alkotmány szellemének megfelelő törvény születhet a nemzeti vagyon védelmére és gyarapítására. A tulajdonos Magyarország népe élni kíván jogaival, és nem mond le azokról. Önt képviselői esküje e jogok védelmére, a köztársaság érdekeinek szolgálatára kötelezi. Ezért tisztelettel kérjük, hogy az állami vagyonról szóló törvényt csak akkor szavazza meg, ha az kimondja, hogy az állami tulajdonnal, mint a nemzet vagyonával kizárólag az Országgyűlés, illetve annak közvetlenül alárendelt szervezet rendelkezzen.

2. pont. A nemzeti vagyonról szóló törvény elfogadásáról és módosításáról, valamint a kincstári vagyon értékesítéséről és megterheléséről az Országgyűlés a képviselők kétharmadának szavazatával döntsön. Ez lenne az a garancia, amely biztosítaná a nemzeti vagyon további sorsát, azt, hogy gyarapodjon, ne pedig elkopjon ez a nemzeti vagyon.

3. pont. Maradjon kincstári vagyon minden olyan ingatlan, amit az állam jelenleg közfeladat ellátására használ, mindaddig, amíg a kincstári vagyon, illetve az állam üzleti vagyona szétválasztásáról az Országgyűlés kétharmados többséggel nem hoz döntést. Ebbe beleértendők azok a kórházi épületek is, amelyekben a kormányzati idén szüntette be az egészségügyi ellátás tevékenységét, és hozzáteszem, ebbe tartoznak az egyetemek épületei is, amelyek szintén ennek a törvénynek a hatályával eladhatóvá, üzleti alapú vagyontárggyá, eladhatóvá válnak. (Dr. Veres János nemet int.) Miniszter úr, hiába lógatja a fejét vagy hiába nemmel jelez, benne van a törvényben, mégpedig meg is mondom önnek, hogy melyik passzusában: a 29. §-ban. Az egyetemi épületeket üzleti alapú vagyontárgyakká sorolják át. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Gazemberek!)

Maradjon kincstári vagyon a Nemzeti Földalaphoz tartozó termőföld és mindazon gazdasági-társadalmi tulajdonrész, társasági tulajdonrész, amely jelenleg az ÁPV Rt. rendelt vagyonaként tartós állami tulajdont képez. A nemzeti vagyon felett a tulajdonosi jogokat egységesen egy szervezet gyakorolja, ideértve a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. feletti tulajdonosi jogot is. A kincstári vagyont képező ingatlanokat az állami szervek rendeltetésüknek megfelelően változatlanul ingyenesen használhassák, mivel az ezzel ellenkező eljárás csak a közszolgáltatások költségét, így az állampolgárok terheit növelné.

Tisztelt Képviselőtársaim! Nem tudom, mennyire olvasták át ezt a törvényt a kormányzati oldalon. Január 1-jétől ennek a törvénynek a hatálybalépése után a magyar állam a saját intézményeitől, a kórházaitól, egyetemeitől, minisztériumaitól bérleti díjat fog szedni. A magyar állam az egyik zsebéből a másik zsebébe fogja átrakni a pénzt. Gondolkodjanak már, legyenek kedvesek, ezeken a dolgokon is, hogy mire készülnek most, ennek a törvénynek a megszavazása kapcsán!

Végezetül engedjék meg, hogy ennek a levélnek az utolsó bekezdését felolvassam: "Emlékeztetjük önt, hogy az Országgyűlésben tárgysorozatba-vételre vár a T/3297. sorszám alatt egy olyan, a nemzet vagyonáról szóló törvényjavaslat, amely teljesíti a fenti pontokban meghatározott kérésünket. Tisztelettel: 62 aláíró nevében." (Zaj az MSZP padsoraiban.)

Még egyszer engedjék meg ebben a néhány másodpercben, tisztelt szocialista képviselő hölgyek és urak: gondolják meg, néhány percük még van arra, és ne szavazzák meg ezt a törvényt! (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
89 166 2007.09.17. 2:04  165-172

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Ház! Államtitkár Úr! A kormány augusztus végén döntött a kiemelten támogatandó pályázatokról, köztük az edelényi kastély felújításáról is. Igaz, itt a végleges döntés csak novemberben születik meg, mert a pályázat készítőinek, a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága szakembereinek néhány formai javítást kell elvégezni az általuk készített pályázaton. A döntést természetesen mindannyian nagy örömmel fogadtuk, örömünkbe azonban, úgy tűnik, most egy kis üröm látszik vegyülni. Úgy tűnik, rókák kerültek a csirkeólba.

A Műemlékek Állami Gondnoksága néhány évvel ezelőtt együttműködési megállapodást kötött Edelény város önkormányzatával a kastély felújítására, hasznosítására és a város fejlesztésére vonatkozóan, hiszen e kettő szerves egységet alkot.

(17.40)

A Műemlékek Nemzeti Gondnokságának szakemberei a város fejlesztési elképzeléseit maximálisan figyelembe véve, az önkormányzattal való egyeztetések után készítették el a kastély megvalósíthatósági tanulmánytervét, amelyet - mint már említettem - a kormány is támogatott. Néhány napja azonban tudomásomra jutott, hogy egy Artemis Investments & Projects nevű kft. - valakik megbízásából -, a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága által készített anyagot felhasználva, szintén készített egy pályázatot. Ez a kft. Edelény önkormányzatával nem egyeztetett, a projektjében a város fejlesztési elképzeléseit figyelmen kívül hagyta. Az Artemis Kft. ismeretlen megbízói most arra akarják rávenni a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága igazgatóját, hogy az általuk készített projektet valósítsa meg Edelény városában.

Államtitkár Úr! Mint Edelény polgármestere is kérdezem, hogyan fog abban segíteni, hogy városunkban az önkormányzattal egyeztetett, a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága által kidolgozott elképzelés valósuljon meg az európai uniós forrásból.

Várom megtisztelő válaszát. (Taps az ellenzéki pártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
89 170 2007.09.17. 1:06  165-172

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Köszönöm szépen, államtitkár úr. Itt van a kezemben az a dokumentációcsomag, egy komplett pályázat, amit a már említett kft. készített el, és jelen pillanatban ez a pályázat már a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága igazgatójának, illetve a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnökének az asztalán van.

Azt kérem öntől tisztelettel, legyen kedves mindkét vezetőt, a KÖH elnökét, illetve a Műemlékek Nemzeti Gondnokságának igazgatóját is megkérdezni, hogy mi folyik az edelényi kastély körül. Mindenben egyetértünk, amit ön elmondott, államtitkár úr, az viszont elképesztő és elképzelhetetlen, hogy egy ilyen kulturális örökség mellé, néhány tíz méterre, a kastély közvetlen szomszédságában olyan projektet akarjanak megvalósítani, ahol szarvasmarhát, tehenet, birkát és sertéseket fognak tartani, és minden hétvégén a kastélyban disznóölést akarnak tartani.

Ez az, amiért kértem a lehetőséget az azonnali kérdésre, és nagyon kérem államtitkár urat, hogy legyen kedves, tegyen meg mindent, hogy ezt ne valósíthassák meg.

Köszönöm.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
120 339-343 2007.12.17. 3:38  214-356

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Köszönöm, elnök asszony. Az ajánlás 67. pontjához szeretnék szólni, és előre megkérem, ne fojtsa belém a szót, mert minden gondolat, amit fogok mondani, ehhez a ponthoz tartozik.

ELNÖK: Eszembe nem jut, képviselő úr, ha házszabályszerű a hozzászólása. Folytassa!

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, nagyon sokatmondó az, amit most a karéj másik oldalán látunk. Akkor, amikor egy ilyen rendkívül fontos törvénytervezet záróvitája folyik, a szocialista képviselők beszélgetnek, trécselnek, és nem is érdekli őket az, hogy miről folyik ez a vita. (Moraj az MSZP soraiban. - Dr. Veres János: Melyik ajánlási pont ez, te?)

ELNÖK: Képviselő úr! (Zaj. - Csenget.)

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Akkor, amikor a magyar társadalom többsége, a szakmai szervezetek döntő többsége tiltakozik ez ellen a törvénytervezet bevezetése ellen, tisztelt elnök asszony, tisztelt Ház, azt gondolom, hogy az alapvető probléma az ajánlás 67. pontjában van elrejtve. Többen elmondták már előttem: e pont elfogadásával lehetősége nyílik majd a pénztáraknak arra, hogy a területi kórházakkal ne kössenek szerződést, illetve ahogy majd telik az idő, a területi kórházakat folyamatosan sorvasztják el.

Ezt egyébként alátámasztja - hiába rázza a miniszter asszony a fejét -, pontosan az ön államtitkára volt az 2007. október 31-én, amikor az Info Rádiónak adott egy interjút, és véletlenül szegény valószínűleg elszólta magát, amikor azt találta mondani ebben az interjúban - elnök asszony, ennyire érdekli az ön frakciótársait az, hogy mi folyik ebben a vitában; nagyon sokszor meg szokta ütögetni a csengőt, legyen kedves, tegye meg most is -, tehát az államtitkár úr az Info Rádiónak adott nyilatkozatban a következőket mondta: meggyőződése, hogy az egészségügyi reform kapcsán a következő esztendőkben Magyarországon csak a súlyponti kórházak fognak megmaradni, és a kis kórházakat be fogjuk zárni (Taps a Fidesz soraiból.), ugyanis kimondva-kimondatlanul önöknek ez az alapvető célja e rendszer bevezetésével; az, hogy a lehető legtöbbet meg tudják spórolni a magyar emberek egészségén keresztül, és a magánbiztosító társaságoknak megfelelő profitot tudjanak nyújtani.

Miniszter asszony, tisztelt szocialista és szabad demokrata képviselő hölgyek és urak, nagyon szépen kérjük mindannyian önöket a magyar társadalom nevében, a magyar társadalom többségének a nevében, még most is meg lehet tenni azt, hogy vonják vissza ezt a törvényjavaslatot, bocsássák újra vitára, újra társadalmi vitára is bocsássák, és utána ugyanúgy, mint ahogy az normális demokráciákban működik... - mert mi sem vagyunk ellene az ellátórendszer átalakításának, de nem ilyen módon, amit önök most ezzel a törvényjavaslattal megpróbálnak áterőszakolni a magyar társadalmon.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy nem vette el a szót, elnök asszony. (Taps az ellenzéki pártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
121 52 2008.02.11. 2:09  31-165

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Vojnik Mária első hozzászólására annyit szeretnék mondani, képviselő asszony, önöknek nincs felhatalmazása a magyar polgároktól arra, hogy ezt a törvényt meghozzák. Itt nálam körülbelül 15 ezer aláírás van, amiből 8500 darabbal Edelényben és környékén Gúr Nándor képviselő úrnak írt nyílt levélben kérik a választópolgárok, hogy szavazzon nemmel. Megkerestek Dunaharasztiból és környékéről, Kuncze Gábor és Varju László képviselő urakat kérik arra körülbelül háromezren, hogy ne szavazzák meg a törvényt, Bicskéről és Békásmegyerről Donáth László, illetve Szántó János képviselő urakat körülbelül kétezren kérik arra, hogy ne szavazzák meg a törvényt, egyébként pedig a tavalyelőtt a kampányban önök erre nem kértek felhatalmazást a magyar polgároktól.

Egyébként pedig a törvénnyel kapcsolatban néhány gondolat. Nekem az a véleményem, hogy a mai nap, február 11-e a magyar történelemnek körülbelül olyan sötét napja, mint 1956. november 4-e volt. Akkor a magyar embereket, Magyarországot idegen hatalomnak szolgáltatták ki, most ezzel a törvénnyel - amennyiben elfogadják - a magyar emberek egészségét a nemzetközi pénzügyi világnak fogják kiszolgáltatni. (Közbeszólás az ellenzéki oldalon: Így van.) Arról nem beszél senki, hogy január 1-jétől önök az államháztartási törvényt megváltoztatták, a következő szöveg került az államháztartási törvénybe: amennyiben az egészségügyi kasszában hiány mutatkozik, a kormány köteles törvényjavaslatot készíteni a járulék emeléséről vagy a szolgáltatás színvonalának csökkentéséről. Erről önök nem beszélnek.

Mondok még egy példát: e törvény hatására néhány éven belül Magyarországon csak körülbelül 40 kórház maradhat meg. Ezt Mihályi Péter mondta, aki ezt a törvényjavaslatot elkészítette. Erről sem beszélnek önök, és a törvény végcélja ez. (Taps az ellenzék padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
121 202-204 2008.02.11. 0:28  167-209

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök asszony. Ebbe a 17 másodpercbe annyi belefér, hogy Gusztos képviselő úr vezérszónoklata, illetve az önök nem szavazata azt fogja jelenteni, hogy önök a választópolgárok alkotmányos jogát... (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.)

ELNÖK: Képviselő úr...

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): ... az alkotmányban rögzített népszavazáshoz való jogát fogják megkérdőjelezni. Ne tegyék, mert a demokráciát... (Az elnök kikapcsolja a képviselő mikrofonját.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
137 146-148 2008.04.14. 2:53  145-154

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Megmondom őszintén, ez a pénzügyminiszter úrnak lett volna egy nagyon testhezálló kérdés, de az idő sürgetése miatt elfogadom az államtitkár úr válaszát.

ELNÖK: Kérem az órát visszaállítani. Öné a szó, képviselő úr.

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Köszönöm. Elnök Úr! Tisztelt Ház! Államtitkár Úr! 2007. szeptember 11-én a parlamenti többségük által elfogadott vagyontörvénnyel önök lehetővé tették a még megmaradt nemzeti vagyonunk kiárusítását, elárverezését. Bizonyos esetekben ezt én kótyavetyélésnek, sőt síbolásnak is merem nevezni. A maradék nemzeti vagyonunk részét képezi többek között a termőföldünk.

Államtitkár Úr! Mint törvény szerint a nemzeti vagyonért felelős minisztert, illetve az ő helyettesét kérdezem az alábbiakról.

(16.00)

A Bábolna Zrt.-hez kapcsolódó Szendrői Gazdaság eszközvagyonának és a hozzá tartozó földterületeknek az értékesítésre való meghirdetése ismételten megtörtént az önök tulajdonosi irányítása alatt álló Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részéről.

Ismerve a kapcsolódó kormányhatározatot az együttes értékesítés szükségszerűségéről, mégis tudnunk kell:

1. Milyen módon biztosítja a kiíró szervezet, hogy az adott ügy kapcsán a közel 5000 hektár együttes értékesítése ellenére is minden tekintetben érvényesülhessen a földbirtok-politikai irányelvekről szóló 48/2002. országgyűlési határozat azon pontja, amely a családi gazdaságok kialakítását, megerősítését elsődleges szempontként határozza meg termőföld-értékesítésnél?

2. Amennyiben a válasz az lenne, hogy az elbírálásnál ezt a szempontot külön is vizsgálja a szervezet, akkor azt kérdezem, hogy ez a szempont miért nem szerepel a pályázati kiírásban konkrét elbírálási szempontként. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.)

3. Miért nem nyilvános a pályázati kiírásban egyetlen elbírálási szempont sem, holott a vonatkozó kormányrendelet 32. § (8) bekezdése erre felhatalmazza a kiírót?

4. Az elbírálási szempontok nyilvánosság előtti elhallgatása mellett miért és hogyan kívánják megnyugtatni a parlamentet, a közvéleményt, hogy az elbírálás során az együttes értékesítés ellenére (Az elnök ismét jelzi az idő leteltét.) nem a mögöttes nagytőkés hatalom termőföldszerző törekvéseit, hanem a kis- és közepes, valamint családi gazdaságok valós érdekeit tartják-e elsődlegesnek? (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
137 152 2008.04.14. 1:07  145-154

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Államtitkár úr, a kérdéseimben azt feszegettem, hogy amit a törvény előír, illetve amire a törvény lehetőséget ad a kiírónak, illetve a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek, miért nem éltek már a pályázat kiírásánál a teljes nyilvánosság lehetőségével. Egyébként pedig a Szendrő és környékbéli közel 5000 hektáros pályázattal kapcsolatban a nyomok, ha nem is a hetedik mennyországba, de újra Nyírbátorba vezetnek, tisztelt államtitkár úr, hiszen az egyik pályázót a nyírbátori székhelyű Kelet-Grain Kft. és a hozzá kapcsolódó magánszemélyek alkotják.

A birtokomba került információk alapján feltételezhető, hogy nem tisztességes pályázati eljárást akarnak lefolytatni, hanem termőföld-spekulációt készítenek elő, hiszen ha nem is a látómezőben, de a háttérben fellelhető a korábbi pályázaton (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) sikertelenül szereplő olasz ComAgro-Sardo cég is. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
199 149 2009.03.24. 2:14  122-156

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Bárándy képviselő úr előző hozzászólása miatt kértem lehetőséget egy kétperces hozzászólásra. Ha nagyon röviden szeretném megfogalmazni a véleményemet, akkor azt mondanám, hogy Bárándy képviselő úr nem ismeri a mai magyar valóságot. Ha egy picit bővebben kifejtem... - a képviselő úr nem ismeri, mert nem olyan térségben él, ahol nap mint nap azzal a problémával találkozunk, amiről itt tulajdonképpen vitatkozik most az Országgyűlés. Ön azt mondta, hogy a közbiztonságot és az emberi méltóság védelmét összemosni óriási hiba.

Nekem pedig az a véleményem, hogy az egyik következik a másikból. Tehát a közbiztonság egyre romló állapotából következik az, hogy a többségi társadalom tagjai az önök véleménye szerint egyre inkább el nem fogadható véleményeket fogalmaznak meg a roma vagy ha úgy tetszik, a cigány társadalom tagjairól. Azt is mondta a képviselő úr, hogy hosszú évek folyamatának az eredménye, hogy ebben a témában a kormány alkotmánymódosítást szeretne. Igen, ezzel egyetértek, hogy hosszú évek folyamatának az eredménye az, hogy a mai magyar társadalom erre a szintre jutott el, mint ahol az etnikai kérdésben most tartunk.

Higgye el nekem, képviselő úr, én olyan térségben élek, ahol körülbelül 30 százalék a cigány lakosság aránya. A magyar, a többségi társadalom nem azért haragszik a cigányokra - és nem rasszista, Magyarországon nincs sem rasszizmus, sem idegengyűlölet -, mert a bőrszínük olyan, amilyen, hanem a mindennapi viselkedésük miatt, az életformájuk miatt, a miatt a felfogásuk miatt, amit ők hangsúlyoznak is a szemet szemért, fogat fogért elvek alapján, aminek rendkívül (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) jó példája volt például Olaszliszka, és még sorolhatnám ezeket a példákat.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
219 38 2009.06.29. 3:02  37-43

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Ház! Államtitkár Úr! Örülök, hogy bejött miniszter úr helyett, aki egészen eddig itt ült a teremben, nyilván halaszthatatlan közfeladata támadt ebben a néhány percben. (Zaj. - Moraj az MSZP soraiban. - Az elnök csenget.)

Államtitkár úr, dokumentumokkal alátámasztottan az ön mint részvényesi joggyakorló irányítása alatt álló Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. arra készül, hogy hosszú távú vagyonkezelésbe adja az állam víziközmű- és erdőtársaságokban meglévő részvényeit. Teszi mindezt úgy, hogy az MNV Zrt. a létrejöttét követő másfél év után sem rendelkezik jóváhagyott vagyonstratégiával és egységes, nyilvános vagyonkataszterrel. Az alkotmányunk szerint a nemzet vagyonával csak olyan szervezet rendelkezhet, amely az egész népet képviseli. Az MSZP és az SZDSZ súlyos vereségével végződött európai parlamenti választások után egyértelműen kijelenthető, hogy az önök által létrehozott és az önök által kinevezett vezetők, illetve közvetlenül az önök által irányított tulajdonosi joggyakorló szervezet társadalmi támogatottságát illetően nem felel meg ennek az alkotmányos elvárásnak.

Ezért pár hónappal az országgyűlési képviselő-választások előtt kifejezetten társadalmi felhatalmazás nélküli lépések, a nemzeti vagyon körében tervezett vagyonkezelésbe adások, amelyek a részvényvagyon és azon keresztül a víz- és erdővagyon bújtatott privatizációját jelentik. Az erdőgazdaságok és minden bizonnyal a víziközmű-társaságok részvényei is kizárólagos állami tulajdonban lesznek a tervezett ügyletek létrejöttekor, ezért a vagyontörvény szellemiségével is összeegyeztethetetlen a közvetlen állami tulajdonosi, részvényesi joggyakorlásról való lemondás.

De ha mindenképpen a részvényesi jogok gyakorlásának az átruházása a céljuk, miért nem egyszerű megbízással teszik azt, hiszen a vagyontörvény alapján lehetőségük lenne rá? Mi a valós indoka annak, hogy az ágazati vélemények kikérése nélkül - mint tették például azt a víziközmű-társaságok vagyonkezelésbe adásának tervénél is - mindenképpen a vagyonkezelői jog átruházása mellett döntöttek?

(Az elnöki széket Lezsák Sándor, az Országgyűlés
alelnöke foglalja el.)

És még egy, államtitkár úr: néhány napja jutott tudomásunkra, hogy tíz kiemelt, nemzeti tulajdonú műemléki kastélyt is idegen kézre akarnak játszani. Államtitkár úr, mikor akarják már végre elmozdítani az MNV Zrt. éléről Tátrai Miklóst?

Várom megtisztelő válaszát. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
219 42 2009.06.29. 1:07  37-43

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Államtitkár úr! 1985-ben született egy dal, amelynek szövegéből szeretnék idézni önnek (Közbeszólások az MSZP padsoraiban.): aki hazudik, az csal, aki hazudik, az lop.

Tisztelt Államtitkár Úr! Ön nem válaszolt a kérdésre, arra, hogy miért vagyonkezelői jogot akarnak adni a privatizálandó társaságoknak. (Zaj. - Az elnök csenget.) Nem tudom, tudja-e - valószínűleg tudja, hiszen tanárember is -, a vagyonkezelői jog megszerzéséért a vagyonkezelőnek általában súlyos összegeket kell fizetni a magyar állam részére. Ezt az összeget - ismerve a kormányuk költekezési szándékait - minden bizonnyal egy fillérig felemésztik majd, így a következő, nemzeti kormánynak nem sok lehetősége, nem sok mozgástere marad.

A vagyonkezelői szerződés megígért felmondásakor ugyanis vissza kell fizetni - vissza kellene fizetni - az önök által elköltött milliárdokat. (Zaj. - Az elnök csenget.) De önök tudják, hogy erre az önök jóvoltából már nem lesz lehetősége az új kormánynak.

Természetesen a válaszát nem tudom elfogadni. (Taps a Fidesz és a KDNP padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
233 225 2009.10.19. 0:46  216-226

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök asszony. Megígérem, hogy nagyon rövid ideig tartom fel a tisztelt parlament ülésnapját. (Zaj. - Az elnök csenget.) Tatai-Tóth András képviselő úr magánvéleménye, azt gondolom, a magyar parlament egyik szégyenhozzászólása az elmúlt években. (Felzúdulás, közbeszólások az MSZP padsoraiban.)

Tisztelt Országgyűlés! Azt kérem önöktől, tisztelt szocialista és szabad demokrata képviselőktől, hogy ellentétben azzal, amit néhány perccel ezelőtt szavaztak, legyenek szívesek, az igen gombot nyomják meg, és adják ki a mentelmi jogomat. (Közbeszólások az MSZP padsoraiban.)