Készült: 2020.09.26.11:45:38 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

81. ülésnap (2007.06.11.), 415. felszólalás
Felszólaló Molnár Oszkár (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:44


Felszólalások:  Előző  415  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Talán azzal kezdeném, hogy a törvényjavaslat mellékletéhez számtalan módosító indítvány érkezett mind a két oldalról, úgy ellenzéki, mint kormányoldalról. Ebből is az tűnik ki, hogy valami azért nincs teljesen rendben azzal a függelékkel sem. Államtitkár úr az előbb azt mondta, hogy a mellékletben nem szerepeltetés nem jelent privatizációs kötelezettséget. Ebben igaza van, de megteremti a lehetőségét a privatizációnak, amennyiben a mellékletben nem szerepel valamely állami tulajdonnal bíró cég a továbbiakban.

A magam részéről a törvényjavaslatnak azzal a részével, hogy egységes legyen az új vagyontörvény, teljesen egyet tudok érteni, még ha Herényi képviselő úr - aki időközben elment - ezért egy picit meg is rótt az előbb. A probléma ezzel a törvényjavaslattal alapvetően más, mint amire az általános vitában vagy most a részletes vitában tisztelt képviselőtársaim próbálták ráirányítani a figyelmet. Véleményem szerint a törvénnyel olyan alapvető problémák vannak, ami már a címében is megjelenik.

(1.10)

Ugyanis a törvény címe állami vagyonról beszél, márpedig az alkotmány 10. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdona egyben a nemzet vagyona. Ennek a ténynek a törvény címéből már ki kellene tűnnie. Ezért a magam részéről nem tudok egyetérteni ezzel.

A nemzet vagyonával csak olyan szervezetek rendelkezhetnek a tulajdon átruházását és a vagyon megterhelését illetően, amelyek az egész népet képviselik. Itt is egy másik alapvető probléma: az egész népet csak a parlament képviselheti, a parlament is csak bizonyos stratégiai jellegű kérdésekben, stratégiai állami tulajdonú vállalatok értékesítésében vagy stratégiai fontosságú állami ingatlanok értékesítésében. Az a véleményem, hogy a parlament is csak abban az esetben tudja az egész népet, tehát a nemzet vagyonát képviselni, amennyiben kétharmados törvénnyel rendelkezik annak elidegenítéséről vagy egyéb használatba adásáról. Az állam tulajdona egységes, a központi költségvetési szervek mint az állam szervezeti részei nem rendelkeznek önálló tulajdonnal. Ez is egy alapvető problémája ennek a törvénynek, hiszen ez a törvényjavaslat teljesen ellentétes ezzel az eléggé alapvető törvényi állapottal.

Mondom tovább az általam megfogalmazott problémákat a törvényjavaslattal kapcsolatban. Szerintem az állami tulajdonban álló vagyon csoportosítása meg kellene hogy feleljen a klasszikus vagyonrendelkezési elveknek. Az előbb említettem már, a vagyontárgyakat kétharmados törvénnyel kellene megvédenünk, és nem szabad kormány irányítása alatt álló, akár állami, akár mint a törvény egyik, szerintem legelképesztőbb gondolata szerint, hogy egy zártkörű részvénytársaságra bízza ez a törvény az állam vagyonának további kezelését, amely alapvetően a gazdasági társaságokról szóló törvénnyel és minden egyéb erre vonatkozó jogszabállyal ellentétes.

Azt szerettem volna röviden mondani, nem akarom már tisztelt képviselőtársaim idejét húzni, hogy ezzel a törvénnyel alapvető alkotmányossági problémák vannak, és itt a függelékhez beadott indítványok is azt jelzik, hogy képviselőtársaink akármelyik oldalról különböző cégek érdekében próbálnak ezekkel a módosító indítványokkal esetlegesen lobbitevékenységet kifejteni.

Köszönöm szépen, hogy ezen a korai órán megtiszteltek figyelmükkel.
Felszólalások:  Előző  415  Következő    Ülésnap adatai