Készült: 2020.07.12.21:29:32 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

214. ülésnap (2005.04.18.),  97-106. felszólalás
Felszólalás oka Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása
Felszólalás ideje 7:28


Felszólalások:   89-96   97-106   107-108      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Halmai Gáborné, az MSZP képviselője, kérdést kíván feltenni a nemzeti kulturális örökség miniszterének. A képviselő asszonyt illeti a szó.

HALMAI GÁBORNÉ (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszter Úr! Képviselőtársaim! Könyvek nélkül semmit nem lehet elérni! Most jól beolvasunk! - ezekkel a szlogenekkel találkozhatunk március eleje óta hirdetésekben, reklámokban, óriásplakátokon. Ezek a figyelemfelkeltő mondatok, bátran állíthatjuk, elérték céljukat.

(15.30)

E hét végén zárul a Nagy Könyv-programsorozat első szakasza. Ezen a szombaton kiderül, hogy a nézők, olvasók melyik száz regényt tartották érdemesnek arra, hogy megmérkőzzön a Magyarország kedvenc könyve megtisztelő címért. Híradásokból tudhatjuk, hogy eddig több mint négyezer regény kapott szavazatot, és ebből harmincegy mű kétszáz szavazatnál is többet.

A Nagy Könyv internetes weboldalt lapozva kiderül, hogy alig másfél hónap elteltével ezer fölött alakultak olvasókörök. Az külön öröm, hogy ezek között szép számmal akadnak határon túli települések, nagyvárosok és kitelepülések egyaránt, valamint örömmel találtam köztük a megyémben és lakóhelyemen, Szekszárdon alakult olvasóköröket is.

E néhány adatból is láthatjuk azt, hogy az olvasóközönség szívesen játszik, saját élményét szívesen megosztja másokkal, kedvenc regényét örömmel ajánlja mások figyelmébe.

Az olvasási szokásokról készült kutatások adatait pedig többféleképpen lehet értékelni. Az olvasás a szabadidős tevékenységek között egyre inkább háttérbe szorul, a kultúrához való hozzáférésnek már nem egyetlen eszköze a könyv. A művelődés szerkezetének átalakulásával a könyv népszerűsítésére nagy szükség van, és ehhez a mai kor igényeinek megfelelő formákat kell találni. Úgy gondolom, hogy az olvasási szokások alakítását, a könyvek iránti kereslet növelését, a könyvtárlátogatók számának gyarapítását, olvasókörök alapítását célul tűző Nagy Könyv-program ennek egy új megoldását kínálja. Számomra is nagy öröm volt, hogy egy helyi legkedvesebb könyvet ajánló, a könyvtári könyvet örökbe fogadó program végén még a saját példányomat is kölcsönkérték olvasásra. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.)

Tisztelt Miniszter Úr! Egy héttel az első forduló, a százas lista kialakulása (A Fidesz soraiból: Idő!) előtt hogyan látja: a Nagy Könyv akció hozzásegítheti-e a mai magyar társadalmat az olvasás élményének újrafelfedezéséhez, képes lesz-e mai szóhasználattal divatot teremteni, az olvasás öröme iránti igényt felkelteni, mint annak idején a “Repülj, páva!ö mozgalom?

Köszönöm. (Szórványos taps az MSZP soraiból.)

ELNÖK: A kérdésre Bozóki András, a nemzeti kulturális örökség minisztere válaszol. Megadom a szót.

DR. BOZÓKI ANDRÁS, a nemzeti kulturális örökség minisztere: Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Képviselő asszony, köszönöm kérdését. Úgy gondolom, hogy az elmúlt tizenöt évben Magyarország kulturálisan kettészakadt, sőt azt lehet mondani, hogy már korábban is ilyen állapotban volt, a lakosság körülbelül egyharmad része semmilyen módon nem tud hozzájutni kulturális szolgáltatásokhoz, nem jut el kulturális intézményekbe. Ezért különösen fontos megtalálni azokat a módokat, amelyek révén az emberek kedvét fel lehet kelteni kulturális fogyasztásra és különösképpen egy jó könyv elolvasására.

Ettől a folyamattól, tehát a visszaeséstől nem függetlenül megváltoztak a kultúra befogadásával, fogyasztásával kapcsolatos szokások. Világjelenség, hogy háttérbe szorul az írott kultúra, és előtérbe kerül minden, ami audiovizuális. E folyamaton belül hazánkban kiugróan magassá vált, sokak számára pedig egyedülivé a televíziózás, azon belül is a kereskedelmi tévé műsorainak fogyasztása - mint a kultúraközvetítés egyetlen lehetséges eszköze.

A Nagy Könyv-program tehát egyidejűleg próbál választ keresni mindkét folyamat negatív hatásaira, megpróbálja a televíziózást arra felhasználni, hogy visszaterelje a fiatalokat az olvasáshoz. Ez furcsán hangozhat, hiszen a televíziónézés egy dolog, az olvasás egy másik, de elsősorban a fiatalokhoz olyan eszközökkel kell eljutni, amelyet ők képesek megérteni, befogadni. Tehát ha kedvenc színészeik mondják el az olvasás öröme kapcsán kedvenc könyvélményüket, reményeim szerint egyre több fiatal maga is kedvet kap az olvasáshoz, és sikk lesz, divat lesz olvasni.

Mivel mozgalomként szerveződik ez meg, és ehhez a mozgalomhoz a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma is a támogatását adja, ily módon eljut a legkisebb települések (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) könyvtáraiba és iskoláiba is, szolgálja ezen kistelepülések kulturális lehetőségeinek kibővülését. Tehát miközben a fiatalokhoz próbál eljutni, egyúttal a kulturális vidékfejlesztést, a vidéki kulturális esélykiegyenlítést próbálja szolgálni. Ennél is fontosabb azonban a közvetett hatás: az olvasási szokások visszaszorulása minden kutatás szerint együtt járt a szövegmegértés leépülésével, az írott világban és ezen keresztül a modern társadalomban való tájékozódási képesség romlásával.

Nem gondolom, hogy a Nagy Könyv-program… (Az elnök kikapcsolja a szónok mikrofonját.)

ELNÖK: Miniszter úr!

DR. BOZÓKI ANDRÁS, a nemzeti kulturális örökség minisztere: (Hangosítás nélkül.) …mindenre megoldás, de talán áttételesen segítséget ad.

Köszönöm. (Taps az MSZP soraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Az azonnali kérdések és válaszok órájában két perc áll rendelkezésre a kérdés megfogalmazására, két percben lehet válaszolni, és egy-egy perc a viszontválasz ideje. Természetesen ezt másodpercre pontosan nem lehet betartani, de közel egy perccel, kérem, ne lépjék túl ezt az időkeretet. Ezt a Házszabály állapítja meg.

Most viszontválaszra megadom a szót a képviselő asszonynak.

HALMAI GÁBORNÉ (MSZP): Köszönöm szépen a szót, és köszönöm a választ, miniszter úr. Azért tartottam fontosnak itt a parlamentben is felvetni ezt a kérdést, hiszen valóban egyetértünk abban, hogy magában az olvasásértésben és az olvasási szokásokban is vannak problémák ma Magyarországon.

Öröm volt számomra az, hogy amikor bár csak regényeket lehetett ajánlani ebben a programban, de az olvasókörökben megjelent a száz magyar népmese olvasókör, vagy például a Bibliát is olvassák, holott ez most nem célja ennek a programnak. Elkezdtek tehát beszélni az emberek az olvasásról, a regényekről, és elkezdték ezt ajánlani egymásnak. Ez egy fontos cél lehetett, hogy közbeszéd tárgya legyen maga az olvasás, annak az élménye és az öröme. Reméljük, hogy meg fogják fogalmazni ezek az olvasókörök és az iskolai könyvtárak is, hogy valóban a jövőben is minél több támogatást várnak erre a tárcától. Tehát lesz egy valós és jó felmérés erre. Reméljük, a tárca majd ehhez tud válaszokat megfogalmazni.

Köszönöm.

ELNÖK: Viszontválasz illeti meg a miniszter urat.

DR. BOZÓKI ANDRÁS, a nemzeti kulturális örökség minisztere: Köszönöm, nem kívánok élni vele.
Felszólalások:   89-96   97-106   107-108      Ülésnap adatai