Készült: 2021.02.27.07:54:20 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

21. ülésnap (2010.07.05.), 370. felszólalás
Felszólaló Dr. Mikola István (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Egészségügyi bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 4:59


Felszólalások:  Előző  370  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. MIKOLA ISTVÁN (Fidesz), az egészségügyi bizottság előadója: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Az egészségügyi bizottság tegnap délelőtt megtárgyalta a szóban forgó törvényjavaslatot, és 17 igen, 1 nem és 1 tartózkodással általános vitára alkalmasnak tartotta.

A bizottsági vitában elhangzott az Egészségbiztosítási Felügyelettel kapcsolatos több mint hároméves történelmi előzmény rövid felemlítése. Több mint három évvel ezelőtt azért hozta létre az akkori kormány a biztosításfelügyeletet kormányzati hivatalként, hogy az akkor tervbe vett többpénztáras egészségbiztosítási rendszernek a kialakítását, majd az új biztosítási struktúrának az ellenőrzését segítse. Ez a feladat megszűnt, ettől kezdve az Egészségbiztosítási Felügyelet különböző kompetenciákat húzott magához. Ezzel a többi hatósági ellenőrzést végző területtel átfedések történtek, gyakorlatilag senki nem tudta igazán, hogy mi a feladata, ÁNTSZ és egyéb, OEP, ÁSZ, MOK és sorolhatnám tovább, kompetenciák egy része kiüresedett, a hatékonysága az ellenőrzésnek jelentősen romlott. A biztosításfelügyelet megszüntetésével egyetértettünk egy kivétellel, mint említettem.

Részletesen elemeztük a gyógyszertár-alapítás liberális rendjének a bekövetkezett kárait. Itt elsősorban az ellátási bizonytalanságot, ami a vidéki területeken támadt, már amikor létrejött ez a liberalizációs törvény, már szóvá tettük - ezt is körülbelül két és fél, három évvel ezelőtt -, hogy a fizetőképes kereslet fogja vezérelni az új gyógyszertárak alapítását, és nem a vidéki ellátási szükséglet. Sajnos, ez be is következett. Több mint ötszáz gyógyszertár létesült ez alatt a liberalizációs ámokfutás alatt. Ezeknek a nagy része közforgalmú gyógyszertár, de vannak közöttük kézi és házi patikák is, fiókpatikák is. Rettenetes kárt okozott ez az ötszáz új patika létesítménye az ágazatnak, hiszen a patikák fő bevétele és gyakorlatilag egyetlen bevételi forrása az árrés, az árréstömeg pedig konstans, és ha több patika között oszlik meg, akkor komoly működési zavarok, likviditási problémák támadhatnak a gyógyszer-kiskereskedelmi egységekben.

A bizottság kitért arra is, hogy elképesztő tőkekoncentráció zajlik a gyógyszerpiacon, ahol körülbelül 500 milliárd forint mozog évente. Tapasztaljuk azt a folyamatot, ahol gyógyszergyártók, nagykereskedők, és immár a kiskereskedelmi egységek, a közforgalmú gyógyszertárak is közös tulajdoni konstrukciókba kerülnek, jelennek meg. Főleg a gyógyszer-nagykereskedelem teszi rá a kezét a patikákra, megterheli a patikákat a tartozások fejében, majd tulajdoni részt vállal bennük, vásárol bennük, és gyógyszerláncokká formálja őket. Ezzel a patikák kimennek a nemzeti érdekkörből, megszűnik az etikus gyógyszerészet.

A szakmai irányítás praktikusan megszűnik, hiszen, ha a betéti társaságokban, amelyek most a gyógyszer-kiskereskedelmi egységeknek a gazdasági társasági konstrukcióját jelentik, nem a gyógyszerészé a többségi tulajdon, ezzel nem az övé a menedzsmentjogok teljessége, akkor etikus gyógyszerészet nem képzelhető el, akkor gyakorlatilag ezek a gyógyszertárak gyógyszereladó egységekké válnak. Ez az utóbbi különösen problematikus akkor, amikor Európában a gyógyszertárak etikus gyógyszerészetet művelvén, egyre inkább népegészségügyi feladatokat vállalnak. Magyarországon is több éve folyik a gyógyszerészi gondozás tevékenysége, erre ma tanfolyamok, szakképzések alakulnak, és ezzel - mint említettem - a gyógyszerészek komoly népegészségügyi feladatot is vállalnak.

Természetesen ez a törvénytervezet csak ideiglenes megoldás a gyógyszertárak problémáira, további szabályozásokra van szükség. Ezeknek a szabályozásoknak - és ez is elhangzott a bizottság vitája során - azt kell célozniuk, hogy a gyógyszerésznek vissza kell adni a gyógyszer-kiskereskedelmi egységekben az irányítói jogosítványokat, vissza kell adni a menedzsmentjogokat, és természetesen az azt feltételezi, hogy a betéti társaságokon belül a gyógyszerész tulajdoni hányadának, a beltagi gyógyszerész tulajdoni hányadának arányát ötven százalék felé kell emelni, vagyis többséggé kell konvertálni.

Támogatjuk a törvénytervezetet; két nagyon komoly problémát old meg az egészségügyben.

Én a többségi véleményt mondtam el, lesz kisebbségi vélemény is.

Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  370  Következő    Ülésnap adatai