Készült: 2021.05.08.03:18:11 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Hende Csaba
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 408
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
1999.05.04.(67)  292 Engedély javaslat átdolgozására T/125 Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994.évi LXXX.törvény módosításáról
T/124 A Magyar Köztársaság ügyészségéről sz..1972. évi .V.törvény és ezzel összefüggésben egyes más törvények módosításáról
felszólalás 0:16
1999.05.03.(66)  148 Általános vita lefolytatása H/1009 A közbeszerzésekről szóló 1995.évi XL.törvényben megfogalmazott jogalkotói szándék érvényesülését vizsgáló országgyűlési bizottság létrehozásáról felszólalás 0:06
1999.04.15.(63)  135 Részletes vita lefolytatása T/844 Az igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény módosításáról Előadói válasz 1:05
1999.04.13.(62)  362 Expozé 2:31
 366 Határozathozatal módosítókról T/123 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi XX.. törvény módosításáról
T/124 A Magyar Köztársaság ügyészségéről sz..1972. évi .V.törvény és ezzel összefüggésben egyes más törvények módosításáról
Előadói válasz 10:17
 368 Határozathozatal módosítókról T/516 Az alkotmányjogi panasz alapján alkotmányellenessé nyilvánított jogszabály konkrét esetben történő alkalmazhatóságának visszamenőleges kizárására irányuló eljárás megteremtéséről Előadói válasz 1:32
 370 Határozathozatal módosítókról T/759 A közjegyzőkről szóló 1991.évi XLI.tv.mód-ról Előadói válasz 1:38
1999.03.25.(59)  208 Részletes vita lefolytatása T/759 A közjegyzőkről szóló 1991.évi XLI.tv.mód-ról felszólalás 2:08
1999.03.24.(58)  144 Általános vita lefolytatása T/844 Az igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény módosításáról Expozé 9:43
 188 Részletes vita lefolytatása T/123 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi XX.. törvény módosításáról felszólalás 0:08
1999.03.23.(57)  184 Interpelláció megtárgyalása I/679 A Fővárosi Vízművek és a Fővárosi Csatornázási Művek privatizációs szerződése üzleti titok-e vagy közérdekű adat? interpelláció szóban megválaszolva 3:48
 291 Zárószavazás önálló indítványról H/830 A legfőbb ügyész beszámolójának elfogadásáról
J/10 A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az Ügyészség 1997.évi tevékenységéről
Előadói válasz 0:10
 355 Határozathozatal módosítókról T/596 A gazdasági társaságokról szóló 1997.évi CXLIV. törvény módosításáról felszólalás 0:05
 407 Napirend utáni felszólalások napirend utánihoz hozzászólás 4:34
1999.03.05.(55)    2 Általános vita lefolytatása T/759 A közjegyzőkről szóló 1991.évi XLI.tv.mód-ról Expozé 10:41
<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 >>
Összesen: 408