Készült: 2019.10.19.13:18:02 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Potocskáné Kőrösi Anita
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló

Az ülésnapokat 2019.09.18. (84)-ig vettük figyelembe.

Összes felszólalás szövege
1 - 60
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2019.07.08.(82)   43 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/6322 Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése 4:53
2019.07.01.(80)  251 Napirend utáni felszólalások napirend utáni felszólalás 5:22
2019.06.25.(79)   91 Összevont vita H/6543 A központi költségvetés címrendjének módosításáról vezérszónoki felszólalás 1:32
2019.06.24.(78)  148 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6607 A Balaton mindenkié? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 1:57
 152 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6607 A Balaton mindenkié? azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz 0:51
2019.06.21.(77)   34 Általános vita folytatása és lezárása T/6322 Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről kétperces felszólalás 1:55
2019.06.20.(76)  142 Általános vita folytatása T/6322 Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről felszólalás 9:56
2019.06.18.(74)   34 Általános vita megkezdése T/6351 Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról
T/6349 Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós jogharmonizációs kötelezettségek miatt szükséges módosításáról
vezérszónoki felszólalás 15:54
2019.06.17.(73)  248 Általános vita lefolytatása T/6361 Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról felszólalás 9:21
2019.06.13.(72)    6 Összevont vita T/6344 Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 4:12
  12 Összevont vita T/6346 A Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 1:49
  28 Összevont vita T/5886 Az Észak-Macedón Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 2:17
  54 Összevont vita H/6354 Az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erői magyarországi állomásozásának engedélyezéséről
T/6348 A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti, a védelmi együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
felszólalás 6:44
2019.06.12.(71)   89 Összevont vita T/6193 A Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a katonai repülés és légvédelmi tevékenységek területén folytatott együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 1:47
 139 Összevont vita T/6350 Egyes törvényeknek az épített és a természeti környezet védelmével, valamint a kulturális örökségvédelemmel összefüggő módosításáról vezérszónoki felszólalás 2:54
<< 1  2  3  4 >>
Összesen: 60