Készült: 2020.04.03.01:14:52 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

203. ülésnap (2005.03.01.), 6. felszólalás
Felszólaló Pásztohy András (MSZP)
Beosztás földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi politikai államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend előttihez hozzászólás
Videó/Felszólalás ideje 5:08


Felszólalások:  Előző  6  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

PÁSZTOHY ANDRÁS földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár: Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársam! Örülök a felvetésének, mert így alkalmam nyílik arra, hogy újfent szóljak arról a közigazgatási reformról, amely szükségeltetik ahhoz, hogy a gazdálkodók jobban tudjanak illeszkedni az uniós csatlakozáshoz, jobban tudják igénybe venni az uniós forrásokat, egyáltalán jobban tudjanak alkalmazkodni az európai uniós szabályrendszerhez, melyben valóban kiemelt feladata van a falugazdász-hálózatnak is. Egyébként öröm számomra, hogy nagyon sokan ragaszkodnak a minisztérium eme intézményrendszerének nagyon fontos területéhez, amelyet magam is természetesnek és hasznosnak tartok.

Ön is utalt rá, hogy a kormányzat tulajdonképpen elindította a közigazgatási reformot, amelynek része a szakigazgatási intézményrendszer átalakítása, ezen belül a falugazdász-hálózat átszervezése is.

De külön kell választani két dolgot. Az elmúlt év végén, illetve ez év elején azonban a falugazdász-hálózatot érintő intézkedéseink más célt is szolgáltak. Sokak előtt ismert, hogy korábban a hálózatban a köztisztviselők mellett megbízással szerződéses vállalkozókat is alkalmaztunk, ami egyébként több problémát okozott, nevezetesen, hogy valaki köztisztviselő meg egyben vállalkozó gazdálkodó is - nem lehet. Többször fölszólították a kormányt, illetve a minisztériumot, hogy ezt szüntesse meg. Ennek az aggályos helyzetnek vetettünk véget azzal, hogy 2005. január 1-jétől a korábban vállalkozóként alkalmazott falugazdászokkal nem kötöttünk további szerződéseket, illetve felkértük őket, döntsék el, hogy köztisztviselőként falugazdászok kívánnak-e lenni, vagy pedig gazdálkodók akarnak-e lenni. A vállalkozói körből országosan mintegy hatvanegy főt - köztisztviselői átminősítéssel, akik vállalták - továbbra is falugazdászként alkalmazunk.

Ezen túlmenően figyelmet fordítottunk arra is, hogy a falugazdászok közül kikerült szakemberek további alkalmazása is biztosított legyen, ezért egyeztetéseket folytattunk a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal, hogy a területi kirendeltségein azok a volt vállalkozó falugazdász kollégák alkalmazásra kerüljenek, akik nem fértek be az FM-hivatalba. Nos, ezt azért tartom fontosnak, mert az ellenőrzés - amelyre ön is utal itt, a területalapú támogatás igénylésénél - nagyon fontos a gazdálkodók szempontjából.

A közigazgatási reformnak megfelelően végezzük továbbra is a falugazdász-hálózat további átszervezését. Ennek keretében számba vettük a falugazdászok feladatait, merthogy más a feladata az intézményrendszeren belül a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalban az ellenőrzést végző falugazdásznak - nem is ez a neve, hanem tanácsadó vagy ellenőr - és más az FM-hivatalban maradó, úgynevezett gazdaszolgálati tevékenységet folytató falugazdásznak, tehát a kettőt nem keverhetjük össze, illetve a Magyar Agrárkamarának is van kétszáz tanácsadó főt magában foglaló tanácsadó-hálózata, amely szintén a gazdálkodók segítését szolgálja. De az átszervezést indokolja az is, hogy az agrártámogatási rendszerünk nagyobb részt uniós alapokra helyeződött át, és ezek bonyolításával kapcsolatban tulajdonképpen a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak van feladata.

Tehát ebből következően a falugazdászok szerepe az uniós támogatások tekintetében elsősorban a gazdaszolgálati információs tevékenységre csökkent, ezen belül azonban a falugazdászok továbbra is teljes körű tájékoztatást nyújtanak a gazdálkodók részére, szükség esetén segítenek a különböző adatlapok kitöltésében, a pályázatokhoz szükséges információ beszerzésében, a termelők által készített kérelmek tartalmi és formai felülvizsgálatában.

A fentiekből is látható, hogy az elmúlt év végén, illetve az ez év elején tett intézkedésekkel csupán a már korábban megkezdett közigazgatási reformnak megfelelő intézkedéseket folytattuk, illetve a közigazgatásban dolgozók alkalmazásával kapcsolatos nehézségeket próbáltuk megszüntetni.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársam! Kedves Karsai Képviselő Úr! Úgy gondolom, ma, illetve a következő években nagyon fontos feladat hárul úgy a kormányzati szervekre, a minisztériumra, a szakmai érdekképviseletekre, ezek szervezeteire is, hiszen óriási versenyhátrányt kell leküzdeniük a magyar vállalkozóknak, a gazdálkodóknak, az elmúlt tizenöt év minden nyűge, baja igazából most, az elmúlt egy-két évben csúcsosodott ki, és ezt a feszültséget a gazdálkodók érdekében csak közösen tudjuk oldani, melyhez az ön támogatását, segítségét is kérem.

Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  6  Következő    Ülésnap adatai