Készült: 2021.07.23.20:28:19 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

69. ülésnap (2011.02.22.), 284. felszólalás
Felszólaló Dr. Ódor Ferenc (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 6:48


Felszólalások:  Előző  284  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Az alkotmányozás, mint rendkívül fontos lehetősége ennek a ciklusnak, előttünk van, és sajnálatos módon belekerülnek a napi aktualitások ismertetései is. Engedjék meg, hogy a hozzászólásomban arról próbáljak gondolkodni önökkel közösen - vagy hangosan -, hogy kinek és miért tesszük mi mindezt a folyamatot.

Tehát létrehozzuk az alkotmányt, amelyben, úgy gondoljuk, megtörténik az állam berendezkedésének, az állam működésének a meghatározása. De kinek? Hát, mi úgy gondoljuk, hogy az itt, ebben az országban élő embereknek. Ahhoz, hogy legyen egy szabályrendszerünk, amelyben vélhetően el tudjuk igazítani a dolgainkat, az is kell, hogy emberek legyenek, és itt éljenek, ahhoz pedig szükségesek azok a létfeltételek, amelyekkel különböző időszakokban különböző módon, de talán pazarlóan bántunk. Tehát fontosnak tartom, hogy jelenjék meg ez az alkotmány szövegében, jelenjék meg a gondolkodásban, és később pedig az alkotmányhoz kapcsolódóan a törvénykezésben is. Éppen ezért azt gondolom, fontos, hogy megjelenjen az, hogy a Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez, az egészséges és emberhez méltó életfeltételekhez.

Ehhez mik tartozhatnak hozzá? Hozzátartozhatnak mindazok a természeti kincsek, amelyekkel ma még rendelkezik az ország különböző mértékben, és talán a gondolkodásunkban azt is meg kell nézni, hogy ez örökség a következő generációnak, vagy pedig mi itt felhasználjuk, és hogyan használjuk fel mindazokat a természeti értékeket, amelyek jelen vannak országunkban.

Azt gondolom, ehhez, ha végiggondoljuk a fizikai létünket, hozzátartozik az élelmezés, amelynek az alapdolga a termőföld. Tehát úgy gondoljuk, és véleményem szerint ezt meg kell jeleníteni ezen alaptörvényünkben is, hogy a termőföld védelme meg kell hogy jelenjen az alkotmány gondolatai között: a termőföld mint nemzeti kincs, államterület és korlátozottan rendelkezésre álló alapvető természeti erőforrás védelme, ésszerű, fenntartható használata, a birtokrendszer ezt szolgáló átalakítása, valamint méltányos társadalmi körülmények kialakítása érdekében törvényi kötelezettséget róhat és korlátokat állapíthat meg a földmagántulajdonra, annak megszerzésére, öröklésére, térmértékére, az azzal való rendelkezésre és használatának módjára.

Tehát ez olyan fontos, és mindannyiunk számára lehetőséget biztosít a jelenben és az elkövetkezendő generációknak, hogy meglegyen az a termőföld, amelyen meg tudja termelni az élelmeit, meglegyen az az ország mint terület, amelyen élünk, amelyben a szuverenitásunkat gondoljuk el, és az alkotmányunkat kívánjuk érvényesíteni. Meglegyen mindez a lehetőség, a föld mellett a természeti kincsekben, itt gondolhatunk a vízre, az ott lévő ásványokra, és gondolhatunk mindarra a levegőtisztaságra, amellyel azt hiszem, pazarlóan bántak az eddigiekben, és tartok tőle, hogy egyik napról a másikra ez a pazarló gazdálkodás még megmaradhat, de az alaptörvényünkben fontos megjeleníteni.

A természeti erőforrásokra vonatkozóan, ahogy itt említettem, a természeti erőforrások és rendszerek, a környezet védelme mindenkinek kötelessége. Ha ez megjelenik, akkor azt gondolom, könnyebben fogjuk tudni mindazt a kötelezettségünket teljesíteni, hogy a következő generációnak is egy élhető környezetet tudjunk biztosítani. Ennek megfelelően az erőforrások, rendszerek, környezet védelme mindenki kötelessége, az állam köteles a természeti közjavak, a föld, a talaj, a vízkészletek, az élővilág és a génállomány, valamint a táji értékek mennyiségi és minőségi fenntartását és megóvását biztosítani, a nemzeti vagyonnal, különösen a tulajdonában álló természeti közjavakkal azok állagát megőrizve, a jelen és a jövő nemzedékek érdekeit figyelembe véve gazdálkodni.

Tisztelt Képviselőtársaim! Ha ezen alapelveket figyelembe vesszük és ezt rögzítjük, akkor a létfeltételeinknek ezen fizikai részét tudjuk biztosítani. Azt hiszem, itt párthovatartozástól függetlenül tudjuk mondani, hogy kell valami talaj, amiben a nemzeti gyökereink ott lehetnek, amihez a történelmünk kapcsolódik, kell egy bizonyos terület, ez sajnos nem a történelmi, hanem a meglévő területünk, de ahol az identitásunkat, illetve a szuverenitásunkat tudjuk biztosítani, és kell egy olyan környezet a maga fizikai létében, hogy az ideköthessen embereket. Természetesen az életünknek azon részében, ami az egyéb társadalmi feltételeket biztosítja, az ott maradáshoz, a léthez, a munkához, a mindennapi megléthez és az élethez való lehetőségek, ezek szintén nagyon fontos kérdések.

Fontos kérdés - az előttem szólóval egyetértve - a család kérdése, hiszen azt látjuk, hogy a társadalomnak ezen alapegysége nélkül bizony sokkal könnyebb elszakadni egy nemzettől, egy bizonyos területtől, és talán kicsit céltalanul vagy nehezebben megtalálva a közösség megtartó erejét, létezni a világban. Tehát azt hiszem, ez az, ami megadhatja azt a lehetőséget, hogy utána a társadalom berendezkedve a fizikai területén, egy olyan környezetben tud létezni, amelyet védünk, óvunk, és mindannyiunk felelősségével tudjuk megtartani a következő nemzedékeknek is.

Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a figyelmüket, képviselőtársaim. (Taps a kormánypártok és a Jobbik soraiban.)
Felszólalások:  Előző  284  Következő    Ülésnap adatai