Készült: 2021.08.01.08:58:25 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

69. ülésnap (2011.02.22.), 126. felszólalás
Felszólaló Dr. Hende Csaba (Fidesz)
Beosztás honvédelmi miniszter
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 4:54


Felszólalások:  Előző  126  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A jó törvényeket az élet írja. Rendkívül fontos tehát, hogy amennyiben változik az életünk, változzanak vele a törvényeink is. Ez a törvényjavaslat, amelyet most a tisztelt Ház asztalára tettünk, pontosan így keletkezett: a mindennapi élet praktikus teendői hívták életre. Elkészítése során természetesen megkérdeztük magukat az érintetteket is, egyeztettünk a katonákkal, tárgyaltunk a diplomatákkal, összegyűjtöttük a megfelelő tapasztalatokat.

Rendhagyó pillanatnak vagyunk tanúi, hiszen nem tipikus eset, hogy a honvédelmi miniszter nyilvántartási és adómentességi tárgyú törvényjavaslatot terjesszen a parlament elé. A honvédelmi törvény 52. § (1) bekezdésének i) pontja nevesített kötelezettségként tartalmazza a miniszter felelősségét a nemzetközi szerződésben vállalt katonai kötelezettségek teljesítésének előkészítésében, és ezért jutott ez a feladat a tárcánknak. Felvethető ugyanakkor az is, hogy miért nem elegendő a hivatkozott nemzetközi szerződések törvényi kihirdetése, különösen akkor, ha a NATO-SOFA kihirdetése egyes belső jogszabályok módosításával is együtt járt.

Egyfelől a Magyar Köztársaságnak vannak a nemzetközi szerződések végrehajtásához kapcsolódó egyes sajátos érdekei, másrészt ezen szerződések bizonyos rendelkezései nem hajthatók végre önmagukban; elvont, irányelvi jellegű megfogalmazásokat tartalmaznak, amelyek végrehajtása belső szabályozást igényel. E körben olyan elemek is találhatók, ahol az egyes tagállamok által biztosított kedvezmények és mentességek részleges eltéréseket is mutatnak, arról nem is beszélve, hogy a hivatkozott nemzetközi szerződések aláírásakor, de még az azokhoz történő magyar csatlakozáskor sem működtek a maguk teljességében olyan adónemek, mint például a regisztrációs adó.

A most elfogadásra javasolt törvény hiányában például nehezen lenne megvalósítható, hogy egy három évre hazánkba települt katona, például aki a pápai NATO-légibázison teljesíti a szolgálatát, magyarországi tartózkodása időtartamára gépjárművet hozzon be, és hogy a gépjármű itteni használatának hatodik hónapjától azt magyar rendszámmal tarthassa forgalomban. De a konkrét eset belső oldalát vizsgálva jelenleg nem képzelhető el, hogy magyar rendszámú autót olyan személy tartson fenn, akinek nincs lakcímkártyája, mert senki sem tartja nyilván magyarországi tartózkodását; értelemszerűen a hazánkban tartózkodó, NATO-tagállamok hadseregének kötelékében szolgáló katonák ilyenek.

(11.20)

A T/2229. számú törvényjavaslat végső soron a Honvédelmi Minisztérium adatkezelésre feljogosított szervét jelöli ki a nyilvántartás vezetésére és a katonai parancsnokságra, azok katonai és polgári állományára, valamint esetenként hozzátartozóikra vonatkozó igazolások kiadására. Teszi mindezt a nemzetközi szerződések részben egymástól is eltérő fogalomhasználatára is tekintettel, részben kiutaló, részben eltérést engedő szabályozási technikával.

Tisztelt Országgyűlés! A törvényjavaslat nemzetközi szerződéseink mai technikai végrehajtását szolgálja azoknak a gyakorlati tapasztalatoknak a fényében, amelyeket az elmúlt tíz év során NATO-tagként szereztük. A javaslat ugyanakkor a jövőre is tekint, mivel például egyes rendelkezései a Kiválósági Központ székhely-megállapodásának kihirdetéséig ideiglenes jelleggel lesznek hatályban.

Tisztelt Országgyűlés! A törvényjavaslat elfogadása után a honvédelmi tárca hatékonyabban tudja a szövetséges haderők képviselőinek hazai tartózkodása során a honvédelmi érdekeket érvényesíteni, és elősegíteni egyben azt, hogy az érintettek jogaikat gyakorolhassák. A törvényjavaslat gyakorlati végrehajtásának sikerét csak e kettős cél egyidejű megvalósítása jelentheti.

Amennyiben a célok eléréséhez módosítások befogadása is szükséges - és értesültem arról, hogy immár négy módosító indítvány is benyújtásra került -, a kormányzat nyitott az érintett részek átgondolására és módosítására. Ugyanakkor nagy megelégedéssel töltött el mindannyiunkat az az összhang, melyet a honvédelmi és rendészeti bizottságban az általános vitára bocsátás előtt tapasztaltunk.

Mindezek fényében kérem önöket, tisztelt képviselőtársaim, hogy a T/2229. számú törvényjavaslatot vitassák meg, fogadják el és ezzel a törvényi szabályozást a mindennapi élet praktikus kívánalmaihoz igazítsák hozzá.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  126  Következő    Ülésnap adatai