Készült: 2020.08.08.23:26:06 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

53. ülésnap (1999.03.03.), 104. felszólalás
Felszólaló Básthy Tamás (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Önkormányzati bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 3:49


Felszólalások:  Előző  104  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BÁSTHY TAMÁS, az önkormányzati és rendészeti bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés önkormányzati és rendészeti bizottsága február 23-ai ülésén megtárgyalta a termőföldről szóló '94. évi LV. törvény módosítására vonatkozó T/757. számú törvényjavaslatot. A bizottság 13 igen, 9 nem és 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot támogatta, általános vitára alkalmasnak tartotta.

A kormány mezőgazdasági programja előnyben részesíti az életképes családi gazdaságok kialakulását, illetve a beszerző, szolgáltató és értékesítő tevékenység céljára való szövetkezést preferálja. A termőföldről szóló törvény tulajdonszerzésre, valamint a termőföld hasznosítására vonatkozó szabályai ma megfelelő törvényi kereteket biztosítanak ahhoz, hogy a birtokviszonyok az elkövetkező években a családi gazdaságok irányába fejlődhessenek. A törvénymódosítás ezért a jogi személyek és a külföldiek tulajdonszerzésére irányuló előző rendelkezéseket nem tartalmazza.

A törvényben jelenleg érvényben lévő tulajdonszerzési tilalmak egyébként egyrészt a belföldi magánszemélyeknek biztosítanak preferált helyzetet, másrészt a tulajdonszerzés mértékének korlátozása alkalmas a túlzott birtokkoncentráció megakadályozására. Nem indokolt tehát a törvényben előírt leghosszabb haszonbérleti időtartam eltörlése vagy felemelése, amely a haszonbérlői oldalon gyakori monopolhelyzeténél fogva magában hordozná a jelenlegi földhasználati viszonyok koncentrálódását, ami a földtulajdonosok széles körére nézve hosszú időre lehetetlenné tenné a föld saját művelését, a családi gazdaságok kialakulásának lehetőségét, illetve az ehhez szükséges mértékű birtokkoncentrációt.

Ugyanakkor a földtulajdon és a tényleges földhasználat jelentősen szétvált egymástól, miközben a földhasználati viszonyok nem áttekinthetőek, ugyanis jelenleg nincs olyan nyilvántartás, amely a tényleges földhasználatot rögzítené. A szerzési korlátozások kijátszására irányuló, legtöbbször valamilyen használati jogcímmel fedett törekvések, a zsebszerződések láthatóvá tétele, illetőleg az agrártámogatások igénybevételének feltételét jelentő földhasználat megbízható igazolása érdekében szükség van egy olyan hiteles, hatóság által vezetett nyilvántartásra, amely bármely jogcímen történő földhasználatot regisztrálna.

A törvény kötelezővé tenné az egy hektár feletti termőföldek használatára irányuló szerződéseknek a területileg illetékes körzeti földhivatalhoz történő kötelező bejelentését azok nyilvántartásba vétele céljából. A regisztráció által láthatóvá válnának a külföldiek által kötött haszonbérleti szerződések is, illetve ennek alapján a mai használatra irányuló szerződések. A földhasználó kénytelen a törvényes feltételeknek megfelelő szerződést kötni a tulajdonossal, és lehetővé válik a semmis szerződések elleni fellépés.

Ez a nyilvántartás alkalmas arra is, hogy ennek alapján a földhivatal az agrártámogatások igénybe vételéhez szükséges tényleges földhasználatot biztosító hatósági igazolást állítson ki, tehát lehetővé válna a törvénymódosítás során az önkormányzatok számára is egy pontos betekintés, amely a haszonbérleti díjak önkormányzatokat illető részét is behajthatóvá tenné.

A törvénymódosítás 2000. január 1-jétől lépne hatályba, és azt ezt megelőzően megkötött szerződéseket 2000. március 31-éig kellene nyilvántartásba vétetni.

A fentiekben ismertetett törvénymódosítás a kormány agrárprogramjának megvalósulását segíti, ezért az önkormányzati és rendészeti bizottság ennek elfogadását támogatja.

Köszönöm figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  104  Következő    Ülésnap adatai