Készült: 2020.08.03.20:23:57 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

41. ülésnap (1998.12.09.), 22. felszólalás
Felszólaló Básthy Tamás (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Önkormányzati bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 4:34


Felszólalások:  Előző  22  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BÁSTHY TAMÁS, az önkormányzati és rendészeti bizottság előadója: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Képviselőtársaim! Az Országgyűlés önkormányzati és rendészeti bizottsága 1998. november 25-én megtárgyalta az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal egyes feladatairól szóló T/458. számú törvényjavaslatot, és azt általános vitára ajánlotta.

A bizottság kiemelt figyelmet fordított az új hivatal megalakulásáról szóló javaslatnak. Támogatja azt a célkitűzést, hogy e hivatalnak az államháztartás bevételi érdekeit kell védeni olyan eszközökkel, amely eddig a rendőrség, a vám- és pénzügyőrség jogköre volt. E két szervezetnek nem volt fő profilja a gazdasági bűncselekmények adó jellegű nyomozása, ezért a létrehozandó új szervezet új felhatalmazással és szakmai háttérrel képes garantálni az eredményes bűnfelderítést és -felgöngyölítést. A rendőrség gazdaságvédelmi részlegei, a vám- és pénzügyőrség testülete - álláspontom szerint - rendkívül eredményes munkát végzett.

Úgy értékelem - és ez a bizottság álláspontját is tükrözi -, hogy ezeknek a szervezeteknek az eredményes munkáját tovább szélesíti az adórendőrség tevékenysége, de ennek az új hivatalnak a sikerét úgy a rendőri, mint a vámnyomozati cselekmények jelentősen és pozitívan befolyásolják. Ezt azért kellett hangsúlyoznom, mert úgy a bizottsági vita, mint az írott sajtóban megjelent cikkek nyomán eléggé vegyes kép alakult ki erről az új szervezetről.

A bizottságban az ellenzék részéről kifogásolták a törvény hatálybalépésének közeli idejét, és ezalatt a speciális ismeretek megszerzésének lehetőségét. Több kérdés hangzott el a hivatal dolgozói javadalmazásával kapcsolatosan. Félelem nyilvánult meg egyes hozzászólók részéről a kiterjedő jogosultságokat, vélelmezhető zaklatásokat illetően. Aggályként hangzott el, hogy nem a szakmát szerető, hanem pénzéhes emberek pályázzák meg ezeket a beosztásokat.

A bizottság a törvényjavaslat tartalmát és a hozzá fűzött kormányzati álláspontot tekintve e kérdéseket nem látja aggályosnak. Olyan szakemberi háttérrel rendelkeznek elsősorban az APEH, a rendőrség, a vám- és pénzügyőrség szervezetéből pályázók, akik hajlandók és készek e munkát végezni, ami a gyors átállás biztosítéka, és akik hivatalszeretetükből eddig is jelesen vizsgáztak. A javadalmazásra a köztisztviselői díjazás az irányadó. A javaslatból kitűnik, ha kiemelkedő szakmai követelmények indokolttá teszik, úgy eltérhetnek az átlagtól. A tisztelt ellenzék csak az esetenként megjelenhető többletpénzt látja és érzékeli. Nem látja és nem érzékeli az emögött húzódó nehéz, felelősségteljes munkát, a nagy összegű adócsalások leleplezésének társadalmilag pozitív hatását.

A bizottság ezért megértette és támogatta azokat a célkitűzéseket, amelyek az APEH nyomozati hatáskörébe tartoznak, így a jogosulatlan gazdasági előny megszerzésének visszaszorítását, a csődbűntett felderítését, az adócsalásokkal és járulékfizetésekkel kapcsolatos bűncselekmények megszakítását, melyek elleni eredményes fellépés várhatóan javítja és egyértelművé teszi az ilyen és hasonló bűncselekmények előfordulásának mennyiségét és minőségét, és csapást mér a gazdasági bűnözésnek erre a szférájára. Így a bizottság egyetért az adónyomozók jogállásának speciális jellegével, hogy nem hivatásos, de nem is civil szervezettel, hanem a feladatához szükséges jogi, tárgyi, pénzügyi és személyi feltételekkel jól felszerelt, a kényszerítő eszközök alkalmazásában is jogosítványokkal rendelkező új hivatalra van szükség.

Összességében: a bizottság mindenképpen egyetért és szükségesnek tartja az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal jogkörének kibővítését nyomozati hatáskörrel, melytől az adózással kapcsolatos bűncselekmények visszaszorítását várja. A bizottság ezért - figyelemmel az előzőekben kifejtett gondolatokra - úgy döntött, hogy a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartja.

Köszönöm a szót. (Taps a kormánypárti oldalon.)

 
Felszólalások:  Előző  22  Következő    Ülésnap adatai